eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning


ÖPPEN.
INNOVATION

bakgrund

ÖPPEN INNOVATION

Ur GP -artikel
Låt idéerna flöda fritt

När GP gjorde om designen senast fick läsarna vara med via en facebookgrupp.
På flera håll både inom akademin och i företagsvärden, pratar man om öppen innovation.

En grov definition på öppen innovation är att det handlar om att få till ett kunskapsflöde över organisationsgränserna för att accelerera innovationsprocesseen. men idag sorteras väldigt många olika företeelser in under begreppet.

Lite förenklat kan man säga att öppen innovation innebär en brytning med det traditionella sättet att se på forskning och utveckling som något hemligt som helst ska ske inom företagets väggar.

Ett exempel på det är den amerikanska sajten Innocentive där förtetag kan lägga ut uppdrag som de vill ha löst på en webbplats och tala om vad de är beredda att betala för det.

Sajten har över 250 000 registrerade problemlösare - ingenjörer, forskare, experter och andra intresserade som alla kan skicka in förslag till lösningar.

Företaget betalar sedan bara för den eller de lösningar de tycker är bäst.

Liknande sajter och nätverk finns över hela hela världen där företag sammarbetar med experter utanför företaget.

En utmaning för det här förhålningssättet är, enligt
Björn Remneland-Wikhamn, att definiera vem som äger vad när produkter och tjänster skapas i öppna nätverk där man bygger vidare på befintliga idéer och där informationen flödar fritt. På sina håll har patent och upphovsrätt i deras nuvarande former börjat ifrågasättas.

Det är mycket kortare livslängd på produkter i dag. Innovationsprocessen har blivit mer kostsam. utvecklingen drivs mot mer öppenhet och samarbete.

Läs mer!

Synpunkter!...Tillbaka till meny!