...Projekt: SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

 

.Älven utnyttjas
Genom att satsa på färjetrafik till knutpunkterna vid älven kan
många problem lösas. Vi kan förhoppningsvis få etteffektivt
kollektivtrafiksystem, som kan leda till en minskad biltrafik i
närmiljön och därmed bromsa upp tillkomsten av konstlade
trafiktekniska arrangemang utmed och i våra gator.

....Nästa sida!