..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

::::::
{ ................................................................... ...........1}

.........ENERGIER

SOLVIND
Ur allt om Vetenskap nr 11 2010
SOLVINDAR KAN BLI NY SUPERENERGIKÄLLA

På jorden upplever vi att energi är en bristvara. Lämnar vi jorden är det annorlunda. Energi finns i övermått.

Själva grundidén är att placera en satellit i omloppsbana runt solen för att utvinna energi ur solvinden.

Solen är en plasmavind med elektroner och protoner.

När satelliten är på plats är den ansluten till en metallvajerslinga riktad mot solen. Vajern genererar ett cylinderformat magnetfält som fångar upp elektonerna
i solvinden. Elektronerna leds i en sfärisk mottagare av metall, vilken producerar en ström som skapar vajerns magnetfält. Den ström som inte behövs till system strålas ned till jorden.

En sattelit med en kilomererlång vajer skulle generera ungefär en miljard miljard gigawatt vilket gör forskare och makthavare intresserade.

Det är en miljard gånger mer energi än vi idag behöver för att försörja hela jorden konsterar Brooks Harrop.

Satelliterna är till största delen av koppar och relativt enkla att konstruera.

Dirk Schulze-Makuch och Brooks ser sin plan och projekt som lösningen på jordens framtida energibehov.


........... .............
.

............... ..........

{2}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

  {5}

 

ENERGIER..

INNEHÅLL

startsida ......................
SOLENERGI FRÅN RYMDEN
SOLVIND ..........................
Här är du!

....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.