..MEDBORGARKRAFTEN

LÄNKAR

Göteborgs framtid
Göteborg 400 år
SUDEV-GBG (SPEL)
Tävling Gbg 400 år
Vision Heden Startsida

Kommunen
Göteborg Stad
Fastighetskontoret
Park och natur

Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Gbg stadsmuseum
Stadsdelarna

Västra Göteborg
I Västra Göteborg

 

Medborgarkraften


Om
Medborgarkraften
HISTORIK
DIALOGPLANERING
Dialog/interaktiv plan.
medborgarpanel
Handbok i dialog
Botkyrka
Övrigt om dialog


Startsida

Nyheter
Forum
Göteborgs Framtid

Kulturgruppen
Naturområden
Utredningar:

Gång- och cykelvägar

Göteborgs Framtid

Gång- och kulturstigar. Bildspel från 2006

Bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag

Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck

Park och rekreationsområden på Vässingsö.

Bilder: Grönområden på Vässingsö

Promenadvägar på Skärvallsberget.

E-post till stadsdelarna angående tätortsnära naturområden.

Andra utredningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker
  
DEMOKRATIUTREDNING
 
.. ... 

DIALOGPLANERING

  

medborgarkraften.com:s
PLATTFORM FÖR DIALOGPLANERING

....

INLEDNING
Medborgarnas delaktighet i stadsförnyelsen har inom Göteborg tagit sig olika uttryck under de senaste 20 åren. Gräsrotsplanering, brukarplanering, arbetsboksmetod, Eriksbomodell och slutligen dialogplanering avlöste varandra. Alla hade sina för och nackdelar.
Dialogplaneringen är den som förtfarande förordas av kommunen trots sina begränsningar. Under senare tid har ett flertal handböcker färdigställts, som handlar om olika sätt att föra dialogen för att få optimal effekt och demokrati. Genom analys av dessa är avsikten att finna en uppdaterad plattform för dialogen som översstämmer med intentionerna att uppnå hållbar utveckling.

Ovan redovisas en målbild. Är det möjligt att uppnå denna typ av demokrati? Är den önskvärd? Finns det risker? Hur kan den utvecklas ytterligare?


MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG BILDAS 1998

Med nedanstående figurer vill vi försöka illustrera skillnaden mellan referensgrupp och medborgarkraftsgrupp.

Till Byggnadsnämndens ledamöter har följande information om
Medborgarkraften i Älvsborg lämnats.

För att förstå vårt resonemang är det viktigt att känna till vad vi menar med medborgarkraft.

Definition: Medborgarkraften ser vi som en strukturerad kraft, som utgår från
gräsrötterna. Den skall återspegla det gräsrötterna känner, dvs en underifrån
kommande kraft.

Den kompletterar den representativa.
Kommunikationen mellan dessa krafter sker interaktivt dvs genom ömsesidig
påverkan. Vi kallar arbetsättet för interaktiv planering.
Den får inte förväxlas med gräsrots- eller dialogplanering.


Med hjälp av ovanstående manifest och nedan redovisade analysmaterial har de inledande bilderna ovan vuxit fram och som slutsats resulterat i avslutande bild nedan.
___________________________

Dialogplanering - interaktiv Läs!

Dialogplanering övrigt Läs!

Samråd och dialog (Vägverket) Läs !

Trialogmetoden–dialog mellan beslutsfattare och ungdomar Läs

Malmö: handbok för brukardelaktighet och dialog Läs !

Botkyrka kommuns handbok i dialog. Att föra dialog Läs!


”Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice" Läs program och bilagor!

Remiss angående förslag till Bilaga till...Läs !
Svar på remiss angående förslag till ”Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice”

Förslag till beslut
Läs!


Från medborgarkraftens Forum
Medborgarkraften I Läs mer!
Medborgarkraften II Läs mer!
Demokrati Läs mer!

Dialog - interaktion Läs mer!
Medborgarkraft (Ur samrådsredogörelsen för begreppet i ÖP) Läs mer!
Medborgarkraft II Läs mer!
Rådslag Kan det vara så att främjandet av medborgarkraften är målet för den regionala utvecklingen, att bärkraften är ramen och att konkurrenskraften är medlet? Läs mer!

 


ANALYSEN!


..........OCH

SLUTSATSEN!
. .
..
 .

 

SLUTSATS
OM
MEDBORGARSERVICEN
OCH
MEDBORGARGRUPPERNA
UTVECKLAS
PÅ ETT GYNNSAMT SÄTT

.DEMOKRATIN I ÖVERMORGON