... . MEDBORGARKRAFTEN
...........FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

::::::
{ ................................................................1}

.

...DEMOKRATIHISTORIA
...Regeringsformer
......Översättning Google

Definitioner av
de stora statliga regeringsformerna är följande:

Anarki - ett tillstånd av laglöshet eller politiska oroligheter till följd av frånvaron av statliga myndigheten.

Commonwealth - en nation, stat eller annan politisk enhet som bygger på lag och förenas av en kompakt av folket för det gemensamma bästa.

Kommunismen - ett styrelseskick, där staten planerar och styr ekonomin och en enda - ofta auktoritära - part innehar makten, staten kontrollerar påförs med avskaffandet av privat ägande av egendom eller kapital samtidigt påstå att göra framsteg mot en högre social ordning där alla varor är lika delas av personer (dvs. ett klasslöst samhälle).

Konfederationen (förbundet) - en förening av kompakt eller fördrag mellan stater, provinser eller territorier, som skapar en central regering med begränsade befogenheter, de ingående enheterna behålla högsta myndighet över alla frågor utom de som delegerats till den centrala regeringen.

Konstitutionella - en regering eller omfattas av ett auktoritativt dokument (konstitution) som beskriver system av grundläggande lagar och principer som bestämmer natur, funktioner och gränserna för denna regering.

Konstitutionell demokrati - ett statsskick där den högsta makten av folket är uttryckta i styrande konstitution.

Konstitutionell monarki - ett statsskick där en monark styrs av en konstitution där hans / hennes rättigheter, skyldigheter och ansvar preciseras i skriftlig lag eller sedvana.

Demokrati - ett statsskick där den yttersta makten behålls av folket, men som vanligtvis utövas indirekt genom ett system av representation och delegerade myndigheter regelbundet förnyas.

Demokratiska republiken - ett tillstånd där den högsta makten vilar i kroppen av medborgarnas rätt att rösta för officerare och representanter ansvariga inför dem.

Diktatur - ett statsskick där en linjal eller liten klick utöva absolut makt (inte begränsas av en konstitution eller lagar). Även ett system där medborgarna inte innehar rätten att välja sina egna ledare.

Kyrkliga - en regering som administreras av en kyrka.

Federal (federativa) - en form av regering i vilken suverän makt formellt fördelas - vanligtvis med hjälp av en konstitution - mellan en central myndighet och ett antal ingående regioner (stater, kolonier, eller provinser) så att varje region behåller några förvaltningen av landets interna angelägenheter, skiljer sig från en konfederation i att staten utövar inflytande direkt på både privatpersoner och vid de regionala enheterna.

Förbundsrepubliken - en stat där befogenheter staten är begränsade och i vilka delar (stater, kolonier, eller provinser) ha en viss självstyre; ultimata suveräna makten innehas av väljarna som valde sina regeringsrepresentanter.

Maoismen - i teori och praktik av marxismen-leninismen som utvecklats i Kina av Mao Zedong (Mao Tse-tung), som säger att en ständig revolution är nödvändig om ledarna för en kommunistisk stat är att hålla kontakten med folket.

Marxismen - den politiska, ekonomiska och sociala principer som genomförs 19th century ekonomen Karl Marx, han såg kamp för arbetstagare som en progression av historiska krafter som skulle gå från en klass proletariatets kamp (arbetare) som utnyttjas av kapitalister (företagare) , till en socialistisk "proletariatets diktatur", till sist, ett klasslöst samhälle - kommunismen.

Marxismen-leninismen - en utökad form av kommunism som utvecklats av Lenin från läror Karl Marx, Lenin såg imperialismen som den sista etappen av kapitalismen och skiftat fokus av arbetarkamp och utvecklade till underutvecklade länder.

Monarki - en regering där den högsta makten har fastnat i händerna på en monark som regerar över en stat eller territorium, oftast för livet och genom arvsrätt, monarken kan antingen vara en enda absoluta härskare eller en suverän - som en kung , drottning, eller prins - med konstitutionellt begränsade befogenheter.

Oligarki - en regering som utövas av en liten grupp av individer vars myndighet bygger i allmänhet på rikedom eller makt.

Parlamentarisk demokrati - ett politiskt system där lagstiftaren (parlamentet) väljer regeringen - en premiärminister, premier eller förbundskansler tillsammans med ministrar - enligt parti styrka som uttrycks i valen, genom detta system regering förvärvar ett dubbelt ansvar : till folket och till parlamentet.

Parlamentariska regeringen (Cabinet-parlamentarism) - en regering där medlemmar av en verkställande makten (skåpet och dess ledare - en premiärminister, premier eller förbundskansler) är nominerade till sina positioner genom en lagstiftande församling eller parlament, och är direkt ansvarig inför den, typ av regering kan detta lösas på kommer av parlamentet (lagstiftaren) genom en misstroendeförklaring omröstning eller ledare av skåpet kan upplösa parlamentet om det inte längre kan fungera.

Parlamentarisk monarki - ett tillstånd som leds av en monark som inte är aktivt involverade i politiken utformas eller genomförandet (dvs. utövande av suveräna befogenheter av en monark i en ceremoniell kapacitet); sant statliga ledarskap utförs av ett skåp och huvudet - en premiärminister, Premier eller kanslern - som dras från en lagstiftande församling (parlamentet).

Republiken - en representativ demokrati där folkets valda ledamöter (företrädare), inte människorna själva, rösta om lagstiftning.

Socialism - en regering som medel för planering, produktion och distribution av varor styrs av en central regering som teoretiskt söker en mer rättvis och jämlik fördelning av egendom och arbetskraft, i verkligheten, socialistiska regeringar har de flesta till slut blev inte mer än diktaturer framför arbetstagare med en styrande elit.

Sultanatet - liknar en monarki, men en regering där den högsta makten ligger i händerna på en sultan (chefen för en muslimsk stat), sultanen kan vara en absolut härskare eller en suverän med konstitutionellt begränsade befogenheter.

Teokrati - ett statsskick där en Gudom är erkänt som den högsta civila härskare, men gud lagar tolkas av kyrkliga myndigheter (biskopar, mullor, etc.), en regering som omfattas av religiösa myndighet.

Totalitära - en regering som strävar efter att underordna den enskilde till staten genom att kontrollera inte bara alla politiska och ekonomiska frågor, men också de attityder, värderingar och övertygelser av dess befolkning.

Källa: CIA World Factbook

{2}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

  {5}

 

DEMOKRATI..INNEHÅLL

X..................... Här är du!
X......................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!