.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..SENIORER

2002 11 09
Texter från äldreberedningen Senior 2005
Se Vårt uppdrag
Se Riv ålderstrappan
Se Sammanfattning

2002 08 06
Aktuella områden för seniorboende i Älvsborg

Eftersom nya områden för seniorboende diskuteras såväl i östra som västra Älvsborg är det viktigt att programstudier för sådant boende kommer igång.

Forsknings- och utvecklingsprojekt
Som tidigare meddelats delar socialstyrelsen ut sammanlagt 47,5 miljoner kronor till 18 olika forsknings-och utvecklingsprojekt.
Förmodligen är dessa pengar ägnade projekt om vård och omsorg om äldre och funktionshindrade.
Av dessa projekt kan vi säkert lära en hel del.

Boverkets plan- och byggdagar i slutet av augusti.
D
et är dags för Boverkets återkommande konferens.
I år fokuseras på villkoren för att planera och bygga för det goda boendet.
Det kommer att handla om boendet som byggsten i den regionala utvecklingen, planering för tryggare och bättre boendemiljöer m m.

Ett seminarium heter:
Hur bor morgondagens äldre?
Det kommer att diskuteras hur kommunerna kan arbeta med dessa frågor i bostadsförsörjningsplaneringen och skaffa sig en beredskap för att en allt större del av befolkningen kommer att tillhöra de äldre generationerna.
Exempel på alternativa boendeformer för äldre presenteras, liksom erfarenheter av lokalt arbete i bred samverkan mellan olika aktörer för att förbättra livsmiljön för äldre som vill bo kvar i sin invanda miljö.
Vi bör kontakta de medverkande!

Vitala pensionärer med stor livserfarenhet.
När man talar om seniorer finns det en grupp som blir allt större men som inte ägnas så stor uppmärksamhet. De som inte behöver vård eller är funktionshindrade men som har tid och mycket att ge av livserfarenhet.

Dessa tillsammans med kunniga unga orädda människor med aptit på livet, kan kanske vara den medborgarkraft som kan ge våra förtroendevalda erfordrerlig stimulans.

Snart går 40-talisterna i pension. Många kommer snart att känna sig överflödiga. En abrupt förändring av livsbetingelserna till att inte längre vara eftertraktad leder lätt till depressioner och för tidigt åldrande. Aktiv medverkan i medborgarkraftsgrupper ger en mjuk övergång från ett stressigt arbetsliv till en rofyllt seniortillvaro.

Svenskt näringsliv hade i en artikel i GP synpunkter på behovet av arbetskraft framöver för att kunna ta oss tillbaka till toppen av OECD:S välfärdsliga och på den arbetskraftsreserv som vi har i landet.
En reserv är seniorerna.
Vi bör starta upp ett projekt för denna kategori av seniorer för att stärka medborgarkraften..

Befintliga pensionärsorganisationer inom stadsdelen
Vi bör konsultera ansvariga.

Synpunkter välkomnas! Skriv till styrelsen@medborgarkraften.co
(webbmastern)

Se Senior 2005
Vårt uppdrag
Riv ålderstrappan
Sammanfattning

Synpunkter!....Inlägg