.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VISIONÄRER-NOLLVISIONEN

Det finns inga uteliggare nästa år.
Alla hemlösa har fått tak över huvudet.
Göteborgs politiker har en vision.

Texten är hämtad ur magasinet faktum
Hälften av tidningspriset går till försäljaren.

Frågor ställs till politiker.
Hur stort ansvar tycker du att kommunen har för att ordna fram bostäder?
Vem bär ansvaret?

Det borde kanske också ställas frågor till medborgarkraften.
Vilket ansvar har medborgarkraften?
Kan medborgarkraften bidra med något?

____________________________________________________________

Föreläsning på Arkitekturens hus om hemlöshet
Den 30 oktober föreläste arkitekt Jonas Carlson om sitt examensarbete
"INTERIM - akutboende för hemlösa".
Examensarbetet är nu upphängt på Arkitekturens Hus.
Det finns även på HDK:s hemsida.
Utdrag kommer inom kort att redovisas på debattsidan Visionärerna som handlar om hemlöshet.

 

Artikel i GP 2002 10 17
Manifestation mitt i stan
Omkring 1 500 personer är hemlösa i Göteborg.
I kväll hålls en manifestation för dem på gustaf Adolfs torg.

17 oktober utropades 1993 av FN till Internationella dagen för fattigdomens utplånande. I Europa har organisationer i flera år uppmärksammat natten mellan den 17 och 18 oktober som "De hemlösas natt". I år även i Göteborg. Enligt den statliga hemlöshetskommittéen definieras en hemlös som en person som inte har eget boende och vars livssituation är sådan att han eller hon inte kan erhålla en reguljär bostad.

I Sverige finns totalt 10 000 hemlösa, i Göteborg nästan 1 500. 300 till 400 av dessa sover oftare utomhus än inomhus. Nästan hälften är psykiskt sjuka, cirka 250 är missbrukare.

Bakom kvällens manifestation står kommunens mobila team för hemlösa samt flera frivilligorganistaioner, bland annat Stadsmissionen, frälsningsarmén Faktum och nattkafé Trappa ner.

Under manifestationen som inleds klockan 18.00, talar representanter för de arrangerande organisationerna och därefter serveras soppa och bröd. Klockan 20.00 inleds en gatumässa under vilken ljus för varje person i Göteborg som sover mer ute än inne, kommer att tändas.

Ur GP-artikel 2002 10 17
Boende för hemlösa kvinnor nekas stöd av kommunen
Hemlösa kvinnor är en av de grupper som prioriteras högt i Göteborgs hemlöshetsplan. Ändå fick räddningsmissionen inget bidrag för att öppna ett boende för kvinnor på Hisingen.

Ur GP 2002 06 21
Hemlösa får egen vårdcentral
I Stockholm startades en förra året. Den står nu förebild för krisdemokraten Curt Hedströms ambition att öppna en vårdcentral för hemlösa i Göteborg.

-Förslaget hamnade på hälso- och sjukvårdsnämndens bord vid sammanträdet 23 maj. På måndag ska nämnden fatta beslut om en utredning av möjligheterna att öppna en vårdcentral enbart för hemlösa i Göteborg...

Ett beslut kan väntas till hösten.

Verksamheten ska kunna öppnas under nästa år.

Curt Hellströms funderingar handlar om eventuellt samarbete med Nordhemskliniken, Stadsmissionen och stadens mobila team för hemlösa som SDN Lundby ansvarar för...

______________________________________________________________

Ur GP 2002 05 18
Hemlösa skall bygga egna hem
Lägenhetsprojekt planeras för att hjälpa dem utan tak över huvudet.

Ett nytt boende för hemlösa som de själva får vara med att bygga. Det är tanken med Räddningsmissionens senaste bostadsprojekt.

Sju lägenheter med ett rum och kök på vardera 40 kvadratmeter finns redan klara - på papperet. Tanken är att lägenheterna ska byggas i moduler inomhus och att de som ska bo i lägenheterna själva ska hjälpa till. Var och en efter sin förmåga.

-I kommunens Altbosystem går de boende igenom olika stationer och kommer ut drogfria på andra sidan, men de är ändå utestängda från bomarkanaden. Vi tänker tvärtom. Här är det boendet som blir motivationen att ta itu med sina övriga problem, säger Helena Lind, informationsansvarig på Göteborgs Räddningsmission.............

Förvaltningsansvaret ska delas mellan De hemlösas Förening, Räddningsmissionen, Stadsmissionen och Kyrknätet i Göteborg.

Men för att projektet ska kunna bli verklighet krävs ytterligare två saker - en bit mark att bygga på och att kommunen går i borgen för ett lån på 3-4 miljoner kronor.

- Kommunens eget löfte är att samtliga uteliggare ska vara borta från gatorna vid årsskiftet. Nu startar vi projektet och kommunen får ta sin del av ansvaret för att det ska bli verklighet. Vi har 400 uteliggare i Göteborg och totalt några tusen hemlösa. Det bygger vi inte bort i brådrasket, men ser detta som ett referensbygge för framtiden, säger Helge Johansson, projektledare på Räddningsmissionen.

Kerstin Alnebratt, socialdemokratiskt kommunalråd, är ansvarig för kommunens nya plan för arbetet med hemlösa. Hon anser att förutsättningarna för projektet är bra.

-Hela idén ligger i linje med vad som står i planen. Det som gör den så intressant är att De hemlösas förening är med redan på planeringsstadiet. Just nu finns det flera intressenter som har idéer, men den här är definitivt en av de bättre.

........................_____________________________

Ur GP 2001 12 02
Nya hyreshus åt hemlösa föreslås
Avveckla natthärbärgerna och socialtjänstens andrahandsuthyrningar åt hemlösa.
Öronmärk investeringsbidraget för byggande av nya hyresrätter så att det även byggs nya bostäder åt hemlösa. Det är några förslag som kommittén lägger fram den 21 december. Men kommittén är politiskt oenig.

-Förhållandena för de hemlösa måste förbättras på en rad områden, men framför allt på bostadssidan.

-Bland annat föreslås enligt tidningen Vår bostad att bostadsanvisningslagen återinförs, så att kommunala bostadsbolag kan anvisa lägenheter åt hemlösa hos både kommunala och privata fastighetsägare.

 

Ur GP 2001-11-27
Göteborgs hemlösa har fått egen förening.
Göteborgs 1200 hemlösa har fått sin egen inttresseförening.
Dess primära målsättning är att göra de hemlösas röst hörd.

Efter nyår ska dessutom stans krögare servera hemlösa mat på Café Trappaner. Det handlar om överbliven lunchmat.

 

Synpunkter!...Inlägg