MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)
 
 


...MEDBORGARKRAFTEN


LÄNKAR

Göteborgs framtid
Göteborg 400 år
SUDEV-GBG (SPEL)

Vision Heden Startsida

Kommunen
Göteborgs Stad
Fastighetskontoret
Park och natur
Stadsbyggnadskontoret

Trafikkontoret

Gbg stadsmuseum
Stadsdelarna
Stadsdelarna(gamla)

 


Älvsborg
SDN Älvsborg

 


Medborgarkraften
Startsida

Nyheter
Forum
Göteborgs Framtid

plattformar
miljöplattform
ekonomiplattform
socialplattform
konstplattform
quinta essentia


Mijlöfrågor
Naturområden
Park och Natur
Vatten

Urban forskning
Det goda boendet
Gång- o cykel
Heden inledning
Heden PK
Quinta Essentia
Reservat
Stadsutveckling

Storsk.bostadsområden
Göteborg 2050

Brevlåda

Utredningar och brev:

Medborgarkraftens synpunkter på ÖPXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter!

Startsidan!

START

....Ekonomi

 


Balans mellan översiktsplanens tre krafter är en förutsättning för att lyckas!

 

 

 

.......

 

 

 

. .................

 

 

 
 
medborgarkraften.com:s
PLATTFORM FÖR EKONOMI

BAKGRUND
Business Region Göteborg
ordnar ett samtal kring ikonbyggnader.

(2008-04-17)

 

 
Till vänster medborgarkraftens länkar
Ett embryo!
Lämna forslag!
 
 
Nedan internetlänkar


  


Business Region Göteborg AB
http://www.businessregion.se/

Västsvenska handelskammaren
www.handelskammaren.net

Konkurrenskraft
http://www.konkurrenskraft.com/

NUTEK
http://www.nutek.se/sb/d/143

Norden
http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=7858

KK-stiftelsen
http://www.kks.se/

Europeiska unionens råd
http://www.consilium.europa.eu/

Tällberg Foundation
http://www.tallbergfoundation.org

FOI
http://www.foi.se

FORSKNING OCH MEDICIN
http://forskningochmedicin.vr.se/

Almi
http://www.almi.se

Riskkapital.org
http://www.riskkapital.org/

NTG Tema & integration
http://www.temaasyl.se/

Institute for International
Economic Studies
http://www.iies.su.se/press/press.html

Sparbanksakademin
http://www.sparbanksakademin.se

MiG Marknadsföringen i Göteborg
http://www.mig.se/

UNGDOM

Young Entrepreneurs
http://yeos.se

 

Vision Heden Startsida
Göteborgs framtid

  
 

..

 

.......................
---------
---......-....-©.bilder Arne Person...

...... ..........
..............