Brevlåda: HASSP-gruppen

Om ni har synpunkter på hemsidan eller på något som berör vårt arbete skriv till oss!

Styrgruppen: Arne Person ............tel 070 672 05 42 hem 031/29 18 93
Styrgruppen: Birgitta Nyström ......tel 070 818 20 10
Styrgruppen: Holger Wassgren .. ..tel 070 511 43 15

Email: styrelsen@medborgarkraften.com

.

Ämne.... .. .. .

Efternamn . . . Förnamn

Gatuadress . .

Postnummer . .........Ort

Telefon ...... . .

E-mail ....... ..

Meddelande

 

 

.