................

 

 

eXTReMe Tracker

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade
versionen


.
Nyheter 28 januari 2023


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! .....Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverket Start!. Nästa!
... .
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs fd 10 stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ x
.
   

 

  BILDER

 

  Bookmark and Share

.2016-09-05
.LÅNGEDRAG:Länk! S Skärgården: Länk!

.PROJEKT STENSTADEN MINNEN,,.., Länk!

.HASSP: ........................................Länkar!

.BETÄNKANDE HASSP .....1 Länk! 2 Länk!

.HASSP:
............................UTVECKLING

.HASSP:..........................Yttr Jämlik stad

.HASSP:...........................
BEGRUNDAN

.HASSP........................... Före Förstudie

.HASSP Bakgrund SocialSciencePark

.HASSP ...Synpunkter på rapport SSP'


 
Veckans bilder 2023 v04
Karlatornet
 
Veckans bilder 2023 v03
Kristian Wedel på bio Capitol
Visar bilder ur boken Göteborg 400 år
 
Visual Arena
Program

17:45 - Dörrarna öppnas
18:00 - Kreativa intar scenen

- Skapa versen Frozen Atlantis Story med VR, AI och 3D-skanningsverktyg – Tobias Wüstefeld, Frozen Atlantis
- Dansföreställning till ett naturinspirerat soundtrack, som utforskar hur vi lär oss att röra oss i rymden – Nolwenn Lecompte
-
Visuellt klingande dikt som kombinerar den känslomässiga dimensionen av en berättelse och föreställningen av gester - Alicia Lazaro Arteaga
-
Vetenskapen om positiv psykologi till bildkonst – Lorena Sassman
-
Perception of Space med foton – Claudiu Burlac
-
Kortfilm, vattenmelonen – Gorki Glaser-Müller
-
Worldbuilding - 2050 scenarier – Timmy Ghiurau, Volvo Cars

 

Välkommen till Green money talks JSP

Stat, region och EU erbjuder en lång rad finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Nu bjuder vi in till vårt efterlängtade finansieringsevent där du får bred överblick och chans att prata direkt med din favoritfinansiär.

Den 18 januari, 2023 samlar vi de grönaste finansiärerna på vår scen och öppnar upp för efterföljande minimässa där ni företag får möjlighet att träffa finansiärerna en och en.

Det blir tips och råd och nyheter. Informationen är uppdaterad, direkt från källan! Och bäst av allt: Du får en unik chans att bolla din egen idé direkt med finansiärerna. Och du får träffa oss, dina vänner i innovationssystemet.

 
Veckans bilder 2023 v02
Soluppgång
 
Veckans bilder 2023 v01
Långedrag


 
Veckans bilder 2022 v52
Rodergatan Långedrag
 
Veckans bilder 2022 v51
God Jul och Gott Nytt År
 

Veckans bilder 2022 v50

GöteborgsOperan

 


Långedrags båtvarv

Sammanfattning
Planens syfte och förutsättningar
Planens syfte är att omvandla området från verksamhetsområde till bostadsområde med
småhus som kompletterar omgivande bebyggelse samt att skapa en allmän tillgänglighet
till vattnet via gångstråk. Bebyggelsen ska vara anpassad till platsens förutsättningar i skala och utformning.
Vid beslut om startplan för 2021 gav byggnadsnämnden (2020-12-15) förvaltningen i uppdrag föra en dialog med byggherren i syfte att endast planera för småhus/radhus på platsen. Planarbetets målsättning är därmed justerad från planbeskedets flerbostadshus till småhus. Planen ska bidra till mål om ökat småhusbyggande enligt byggnadsnämndens budget och komplettera befintligt villaområde med småhus i varierad typ.
Planområdet ligger i Långedrag inom stadsdelen Älvsborg i västra Göteborg. Området angränsar till vattnet och Göteborgs Kungl. Segelsällskaps (GKSS) hamn i norr och väster och till befintligt villaområde i söder. Området nyttjas idag för verksamhet, Bebyggelsen består av en verksamhetsbyggnad med tillhörande komplemenbygg-nader. Inga bostäder finns inom planområdet idag. Angränsande område består främst av friliggande villor med varierad karaktär och ålder.

 

STADEN VI VILL HA :
UR: Synpunkter sända till byggnadsnämndens ledamöter

Ärende
Långedrags båtvarv: på fastigheten Älvsborg 855:125125 i Göteborgs Kommun.
BEGÄRAN OM ATT BYGGNADSNÄMNDEN VID NÄSTA MÖTE 13 DECEMBER BESLUTAR ATT GÅ UT MED SAMRÅDS- /GRANSKNINGSHANDLING MED
FÖRLÄNGD SAMRÅDSTID ATT INNEFATTA HELA 400-ÅRSFIRANDET

MOTIV FÖR BEGÄRAN OM FÖRLÄNGING AV SAMRÅDSTIDEN
Enligt tjänsteutlåtandet utfärdat 2022-11-08 är planens syfte att pröva möjligheten att omvandla området från verksamhetsområde till bostadsområde med småhus och skapa en allmän tillgänglighet till vattnet via gångstråk och kajpromenad.
Under SAMRÅDS- /GRANSKNINGSHANDLING / Överväganden och konsekvenser anges att:
Detaljplanen möjliggör bebyggelse som kommer att påverka omgivningens havsutblickar. Detaljplanen kommer att ha viss påverkan på stads- och landskapsbilden i området.
Detaljplanen innebär att inom planområdet konstaterade påtagliga naturvärden försvinner. Detaljplanen anger användningen bostadsområde vilket strider mot översiktsplanen som anger verksamhetsområde, mindre hamn. I kommunbes-lutet om positivt planbesked ansågs det lämpligt att pröva bostadsbebyggelse på den aktuella platsen i detaljplanen. Det anges att bostadshusen sannolikt måste pålas. Bottensanering? Befintliga hus rivs m. m.
Tidningsartiklar påpekar fixering vid detaljer där helhetstänkande krävs och bristen på verklig planering som gjort att stadens expansion urartat.
SVVH anser det vara äventyrligt att pröva genom implementering av förslag efter enbart traditionellt samråd, som kan resultera i oönskade konsekvenser i framtiden när det finns moderna verktyg som digitala tvillingar och big data för testning för att få uppfattning om helhet och konsekvenser innan implementering sker. Gällande planförslag bör därför under samrådstiden som "Digital tvilling" testas i ett "Flödesrum" innan granskning, antagande och laga kraft äger rum. Planeringstiden kan därmed förkortas då överklagan till Länsstyrelsen och domstolar kan undvikas liksom höga advokatkostnader och så kallad förgävesplanering
.

 

Prototyp Göteborg - staden som utställning

STADEN VI VILL HA ansöker!

ANSÖKAN TILL PROTOTYP GÖTEBORG
OM DELTAGANDE I OMSTÄLLNINGSLABBET
FÖRENINGEN STADEN VI VILL HA (SVVH)
AVSER ATT I OMSTÄLLNINGSLABBET TA FRAM FLÖDESRUM
SOM UNDER JUBILEUMSÅRET 2023 UTVECKLAS TILL PROTOTYP

 

Veckans bilder 2022 v49
Ny skulptur avtäcks utanför Sjöfartsmuseet
Konstverket utanför Sjöfartsmuseet avtäcks på invigningsdagen 10 december.

Om det gränslösa och gåtfulla havet. En ny skulptur avtäcks den 10 december utanför Sjöfartsmuseet Akvariets entré. Den visar det gränslösa och gåtfulla havet och hur människan påverkar det.

Den nya offentliga konstgestaltningen heter ONE (rising tide falling star). Den har precis som museet en stark koppling till havet.

– Vårt verk är en mutation, ett samspel mellan det mänskliga och det marina. Vi vill att konstgestaltningen ska uppmana betraktaren att omfamna det okända: det gränslösa havet i all sin komplexitet, historia och inte minst dess framtid, säger konstnärerna Dit-Cilinn och David Ohlsson.

Något utomjordiskt
Skulpturen har en skrovlig yta med spår av snäckor, tång och mollusker. Men det syns även fossilt skräp som gamla kapsyler, plastflaskor och munskydd. Ytan inuti skimrar av pärlemor, precis som i en snäcka.

 

Frukostmöte Chalmers Mindcraft

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad under ett par års tid arbetat för att utveckla en metod för att använda dataspelet Minecraft som ett verktyg för att föra en dialog med skolelever om stadsutveckling.

Workshops har hållits i både Bergsjön och Hjällbo där man dels skapat intresse hos barnen kring stadsutvecklingsfrågor, dels tankat in barnens idéer i den fördjupade dialog som pågår under samrådstiden för planprogram för Hjällbo. Workshoparna på Lärjeskolan resulterade dessutom i en utställning under Hjällbokalaset där barnens arbete visades upp för stolta föräldrar och andra intresserade.

Metoden implementeras nu i Stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplaner och medborgarengagemang och har fått mycket uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. Arbetet har genomförts som en del av EU-projektet IRIS Smart Cities, som nu bjuder in till ett frukostseminarium för att dela med sig av sina lärdomar.

Är du intresserad av att få ta del av en handfast metod för att kunna jobba med Minecraft i dina egna projekt? Eller vill du veta hur Göteborgs Stad jobbar framåt med medborgarengagemang?

 

Veckans bilder 2022 v48

AFORI
Afori är ett kunskapsnav för innovation i upphandling och en mötesplats för offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Effektiva samarbeten leder till mer robust krishantering
I en tid kantad av utmaningar och kriser är det viktigt att hitta effektiva samarbeten i organisationen. Rapporten visar bland annat att de inköps- och upphandlingsorganisationer, oavsett storlek, som haft en strategiskt utvecklad organisation generellt haft bättre förutsättningar att hantera pandemikrisen och är antagligen mer robusta inför kriser även i framtiden.

 
Region Östergötland
 

Destination Earth IOT Forum

 

24 november, 12:00-13:00:
City Information Modeling (CIM) och kommunala plattformar
CIM kan beskrivas som ett ekosystem av metoder och digital teknik för stadsdesign och stadsplanering som är kopplat till en datarik och integrerad stadsinformationsdatabas.

Vilka är fördelarna med att använda CIM i en kommun och vilka är några goda exempel och lärdomar som dragits för kommunala dataplattformar?
Maria Uggla, projektledare 3CIM, Stockholms stad
Noel Alldritt, IRIS Smart Cities, Göteborgs Stad
Moderator: Lars Harrie, Professor, Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet

CIM kan beskrivas som ett ekosystem av metoder och digital teknik för stadsdesign och stadsplanering som är kopplat till en datarik och integrerad stadsinformationsdatabas.

Vilka är fördelarna med att använda CIM i en kommun och vilka är några goda exempel och lärdomar som dragits för kommunala dataplattformar? Detta är några av de frågor som vi kommer att diskutera under detta seminarium tillsammans med våra talare.

Maria Uggla, projektledare 3CIM, Stockholms stad
Noel Alldritt, IRIS Smart Cities, Göteborgs Stad
Hans Wendt, projektledare för IoT/CIP projektet, Göteborgs Stad
Moderator: Lars Harrie, Professor, Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet

 
Veckans bilder 2022 v47
HÖST
 

CMB A Working Lab

 

 

 

 

 

Veckans bilder 2022 v46

UTSTÄLLNING I KONSTHALLEN

Utställning
BURNOUT
2022.09.24
2023.01.08

 


Digitala Tvillingar – utmaningar och möjligheter för Sveriges kommuner och städer, en serie webinars i fyra delar under hösten 2022.

10 november, 12:00-13:00:
Hur bygger man upp en digital tvilling i praktiken?
Under detta seminarium kommer våra talare att beskriva sin resa för att bygga en digital tvilling. De kommer att ta upp fallgropar och ge praktiska tips till andra kommuner som vill utnyttja digitala tvillingar i sitt arbete.

Eric Jeansson, Geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad
Erik Telldén, 3D-samordnare samhällsbyggnadskontoret Norrköpings kommun
Moderator: Anders Logg, föreståndare Digital Twin Cities Centre

 
Veckans bilder 2022 v45
I DIMMA DOLT
 
Veckans bilder 2022 v44
Väntkur Långedrag
 

Visual Arena
Explore Immersive Experience
Narrativ XR Lab
Find idea pitch

Visual Arena 10 år 28 okt v43
Vår vision är att göra visualisering till ett redskap för alla. Som förtydligar, enar och hjälper oss att nå hållbarhet tillsammans. Genom samverkan utvecklar vi nya sätt att visualisera. Vi initierar och driver projekt, samlar kompetens och sprider kunskap.

 

Veckans bilder 2022 v43
Reväst Digitalisering och cirkulära affärsmodeller

Varför är cirkulära affärsmodeller intressanta? På vilket sätt skapar digitaliseringen möjligheter för att realisera de cirkulära affärsmodellerna? Hur cirkulärt är egentligen Sverige?


Seminariet inleds med en presentation av Circularity Gap Report Sweden, en analys av hur Sverige konsumerar material, från mat och konsumentvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stort sett är linjär. Analysen har genomförts av RISE och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Därefter pratar RISE om digitalisering som möjliggörare, resurser, affärer, och kostnadsbesparingar. Vilka komponenter finns i det cirku-lära och hur har digitaliseringen hjälpt till utvecklingen? RISE ger oss även en framtidsspaning på området. Därefter kommer Erik Lindvall VD Guringo på temat ”Designing to die och digitalisering” - en presentation av framtidens cirkulära affärsmodeller i gränslandet mellan det virtuella och det fysiska.
Webinariet avslutas med en reflektion från samordnarna för Västra Götalandsregionens kraftsamlingar Digitalisering och Cirkulära affärsmodeller, hur kan arbetet tas vidare?

 

Veckans bilder 2022 v42

SVVH-möte på Falken

 

 

FRIHAMNSDAGARNA
FÖRSLAG TILL TEMATORG FÖR ÅR 2023

Föreningen Frihamnsdagarna föreslår för nästa år 2023 fyra stycken tematiska torg.

1. Framtidens välfärd
2. Framtidens mat
3. Framtidens stad och samhälle
4. Hållbar framtid
Föreningen ställer frågan: Är det en bra idé att forma tematiska torg kring dessa ämnen. Vid seminarierna påpekades från de flesta att det är bra att ha tematiska torg. Det påpekades också att det är viktigt att även få med det övriga. Torgen 1, 3 och 4 går in i varandra påpekades.

Idag är det många organisationer som arbetar med digitalisering i stuprör. HASSP ska få dem att uppväxla genom samverkan. Idag når inte deras budskap ut varken till allmänheten eller Frihamnsdagarna.se

Staden Vi Vill Ha föreslår därför att ett tematorg ska behandla digitaliseringen som verktyg för
att uppnå framtidens såväl välfärd, stad och samhälle samt hållbarhet.


FÖRSLAG TILL 2023
 
   
 

Veckans bilder 2022 v41

Långedrag

 

Veckans bilder 2022 v40

Jacy’z Hotel & Resort i bakgrunden.

Hemligheten och det som gör Jacy’z Hotel & Resort unik är utbudet av upplevelser.

 

Reväst seminarium: Öka inkluderingen - fokus barn och förskola

De socioekonomiska klyftorna och ojämlikheten i samhället ökar. Förskolan har en stor kapacitet att kompensera för strukturella ojämlikheter i relation till skolframgång så att barn med svag socioekonomisk bakgrund och annat modersmål än svenska får stärkta livschanser. Samtidigt är deltagandet i förskolan ojämlikt utifrån stad, landsbygd och bostadsområde, utbildnings- och socioekonomisk bakgrund. Förskolan har därför ett viktigt uppdrag och stora möjligheter att bidra till jämlika livsvillkor för barn. Högskolan Väst bedriver forskning kring detta och samtal pågår tillsammans med bland annat Trollhättan Stads utbildningsförvaltning.

SLUTORD
För att öka inkluderingen av barn och skapa goda livschanser måste förskola och familj kopplas samman - skapa en sammnhängande barndom.

Stärka föräldraskapets - förskolepersonalens proffesionella och pedagogiska möjligheter att bidra till detta.

Utvidga barnets horisont och låta fjärilen flyga.


 
Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle
R
iksdagen har beslutat att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I den digitala förändringsresa som hela samhället nu genomgår är artificiell intelligens (AI) en av de allra mest transformativa teknologierna. Det anser vi är en möjlighet som förtjänar ett särskilt fokus.
Välfärdens utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster och hur de produceras.

 
Webbinarium: Digital Stad
Hur kan en kommuns digitaliseringsresa se ut? Hur kan samlastade transporter bidra till en renare och mer trivsam atmosfär i våra städer? Hur ska vi jobba med datahantering och användandet av data i framtidens kommuner, och vilket stöd finns att få?

 
Public sector as change agents for sustainability
Arrangör: Vinnova
Digitalt, Digitalt
ons 5 okt 2022 kl. 14:00-14:45

Hur kan statlig ROI-finansiering bidra till den hållbara omställning som världen behöver? Möt Sustainable Development Technology Canada (SDTC) och Vinnova för att lära dig mer om hur de stödjer initiativ som tar itu med miljöutmaningar och klimatförändringar.

 
Måns Möller
Måns Möller startade Viggo Foundation eftersom han inte hittade någon idrottsförening/aktivitet som passade sin son Viggo som har autistiskt syndrom. Han klarar inte av att ta instruktioner eller fungera i gruppsammanhang lika lätt som normalfungerade barn. När de gick till skidskolan och han berättade om sin sons diagnos och frågade om de fick vara med fick de panik och svarade att de inte vågade ta in Viggo i gruppen eftersom de inte hade någon specialkompetens för att träna "sådana där barn".
Efter en period av en växande frustration beslöt sig Måns för att göra något åt saken.
Hans första fokus har varit att samla in pengar för att på lång sikt kunna utveckla en träningsmodell som passar barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

 

Veckans bilder 2022 v39

Stadsteaterns stora salong vid Götaplatsen

Teaterhuset på Götaplatsen var under 2020 och 2021 stängt för ombyggnation och renovering. Huset öppnade igen hösten 2021. Nu möter publiken bland annat en ny restaurang, en mer tillgänglig Lilla Scen och en biljettkassa mer lik sitt ursprungliga utseende.

Byggnade är byggnadsminnesförklarad.
Den invigdes 1934 och är ritad av Carl Bergsten.

 
Upplevelser för boende
Våra tjänster ViroteaVR och ViroteaGO
låter omsorgstagare resa jorden runt utan att behöva lämna hemmet och kan användas individuellt eller i grupp. Dessa tjänster är anpassade för att vara enkla att hantera.

Användningen av välfärdsteknik i form av VR-tjänster i omsorgen av personer med exempelvis demenssjukdomar har visat sig mycket positiv. Dessa personers VR-upplevelser bidrar till en ökad glädje i stunden samt till tydliga associationer till tidigare upplevelser från barndom och vuxenliv.

 

Veckans bilder 2022 v38
Ola Serneke visar Karlatornets läge inom Karlastaden.

Den 22 september slogs dörrarna upp och bjöds in till en fysisk Lindholmen Open Day! Evenemanget kom återigen innehålla en spännande utställning på Gågatan och korta seminarier på Älvrummet – allt kopplat till årets tema: Innovation – vägen till ett hållbart samhälle!

Arrangör:: Lindholmen Science Park

Visual Arena fyllde 10 år och visade upp ett antal
projekt.

 

Veckans bilder 2022 v37
Kulturhuset Bergsjön
Göteborgarnas nya kulturhus vid Rymdtorget. Här kan man upptäcka, uppleva och utöva kultur helt gratis. På kulturhuset kan du skapa, lyssna, läsa, se, spela, måla, dansa, slappna av, umgås, fika, dansa, utmanas och göra det du gillar mest.

Bilderna visar en textilutställning och entréfasaden

 
Veckans bilder 2022 v36
Kulturhuset Bergsjön
Bilden visar den öppna gården
 

Veckans bilder 2022 v35

Den nymålade bockkranen på Eriksberg

Bockkranen, tillsammans med torrdockan på Eriksberg, är ett av de mest påtagliga monumenten över den storskalighet och rationalitet som präglade varvsindustrin

Eriksbergskranen är byggnadsminne sedan 2012 som från början grön men bytte färg i samband med att den målades om på 1990-talet.

I början av 2021 berättade HelaHisingen att det var dags för en uppfräschning av Eriksbergs bockkran. Arbetet började under våren och har tagit ett gäng månader samt kostat över 60 miljoner.

 

Veckans bilder 2022 v34
Staden Vi Vill Ha hade en monter i år.
Bilderna visar bilder från processen att få till stånd en HASSP-pilot inom Göteborg som kan skalas upp till ett nätverk.
Hassp står för:
Holistic Association Social Science Park

Digitaliseringen möjliggör behandlingen av stora dtamängder som krävs för att få ett verkningsfullt HASSP-nätverk.

 

Veckans bilder 2022 v33
Skulptur från Pilane skulpturpark

Pilane är naturens egen konsthall, ett åtta hektar stort kulturlandskap där man kan röra sig fritt under bar himmel. Man går själv eller i mindre sällskap tillsammans med familj och vänner. Med storslagen utsikt över den bohuslänska arkipelagen kan man känna närheten till konsten, havet, naturen och det som anas bortom horisonten.

 

Veckans bilder 2022 v32

Seniorpower

 
Veckans bilder 2022 v31
Förstärkta stuprör
 
Veckans bilder 2022 v30
Prototyp Göteborg- staden som utställning
 
Veckans bilder 2022 v29
Grästorp
 

 
 
Veckans bilder 2022 v28
VARFÖR HASSP
 
NÄRVARHURVADVILKA  
 

Veckans bilder 2022 v27

Sunne Västanå teater

 
   
 
Veckans bilder 2022 v26

Ångbåtsfärd på Mjörn
 

Veckans bilder 2022 v25

SVVH Falken
Organisatonsmöte
Resonemang om Frihamnsdagarna och boken om cooperativ m m

 
   
 

Veckans bilder 2022 v24

Frihamnsdagarna
programsläpp och eftermingel

 
   
 

Veckans bilder 2022 v23

FFS Plan 3-4 2022
De vann årets planpris
Man behöver jobba mycket med bilder och illustrationer. Bildr skapar lust och väcker samtal på ett annat sätt än text.

 

Veckans bilder 2022 v22
IQ Samhällsplanering
Nya byggregler
Boverket inför nya föreskrifter som ersätter dagens bygg- och konstruktionsregler vid halvårsskiftet 2024.
IQ Samhällsbyggnad bjöd in till ett avgiftsfritt webbinarium. där man fick veta mer om det nya regelverket, om Samhällsbyggandets Regelforum.
.

Nya sätt att verifiera funktionskrav, 55.00
Det kommande regelverket ställer krav på nya sätt att säkerställa verifiering av funktionskrav. Sektorns aktörer får ett större ansvar för verifieringsmetoder. Det är viktigt att vi nu skapar verifieringsmetoder som är användbara och accepterad av alla aktörer så att lösningar blir användbara i hela landet.

 

FRIHAMNSDAGARNA
Förra året lanserades Frihamnsdagarna som Sveriges nya arena för fria samtal.

Detta år kör vi igen och nu också med ett nytt tillskott.

Den 15 juni påbörjar vi festen med ett programsläpp och ett tillhörande eftermingel.

Anmäl dig nu och häng med på starten av Frihamnsdagarna 2022!

 
 

Veckans bilder 2022 v21
VGR webinar

Nuläge Västra Götaland – Kunskapsseminarium 23 maj

Var står vi idag? Hur närmar vi oss ett Västra Götaland som är hållbart och konkurrenskraftigt?

Vi bjuder in till ett seminarium där vi sammanfattar utvecklingen i Västra Götaland utifrån vår gemensamma målbild i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland. Programmet bjuder bland annat på en första rapport från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning. Dessutom presenteras färska interaktiva publikationer med statistik och analys över utvecklingen i Västra Götaland.

 

Veckans bilder 2022 v20
ÄEF Stadsvandring i Klippan

 
Veckans bilder 2022 v19
Reväst GU Webinar
Det är en demokratisk rättighet för alla att delta i samhällsutvecklingen.
Delaktighet och inflytande leder till bättre levnadsvillkor och ett mer hållbart samhälle.
Idag ser det inte ut så – alla invånare har inte samma möjlighet till delaktighet.

Hur kan vi då göra delaktighet möjlig för alla? Hur kan vi tillsammans skapa dialog och förbättra tilliten i samhället? Vilken roll ska offentligheten såsom staden, regionen och universitetet ha i att öka inkluderingen?

Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen 2021-2030 och en av dess långsiktiga prioriteringar- Öka inkluderingen, arrangerar Reväst tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ett seminarium i form av panelsamtal den 11 maj i Göteborg, Selma Lagerlöfs Center.
 
Veckans bilder 2022 v18
Gijon Spanien Mötesplats!
 
Veckans bilder 2022 v17
Cadiz Träd
 

Veckans bilder 2022 v16

Frihamnsdagarna Cirkelträff på GU

Tillsammans med Göteborgs Universitet bjöd Frihamnsdagarna in till nätverksträff på temat Kompetensförsörjning och Mångfald den 21 april. Utöver paneldiskussioner och presentationer blev det mingel med experter på plats för att reflektera, samtala och ge svar till alla dem som arbetar för en inkluderande och hållbar kompetensförsörjning.

 

Veckans bilder 2022 v15
Reflexer

Kommersen loppmarknad är välkänd och har funnits sedan år 2000.

Den 1400 kvadratmeter stora lokalen har ofta fler än hundra bord.

Ett stort och varierande utbud bjuder in till loppisfynd.

Man kan också ta en kopp kaffe i kafeterian.

 

Veckans bilder 2022 v14
Ur Vallgraven
 

Veckans bilder 2022 v13
Förtätning på rätt spår

 

Veckans bilder 2022 v12
Det murbana stationssamhället

 

Veckans bilder 2022 v11
Redegatan: Forshaga

 

Veckans bilder 2022 v10
Påvelundsstugan

 

Veckans bilder 2022 v09
Redegatan: Elcentralen

 

Veckans bilder 2022 v08
Redegatan

 

Veckans bilder 2022 v07
Redegatan: Montessoriskolan Skäret

 

Veckans bilder 2022 v06
Digitala tvillingar

Återspeglar en digital imitation av en fysisk tillgång.

Förslaget innebär att plattformsassociationer även inkluderar digatala tvillingar och att dessa kan vara associationer...

 

Veckans bilder 2022 v05
Plattformsassociationer

Formen kan bli aktuell att testa i Göteborg

 

Veckans bilder 2022 v04
Flugor

Genom att utveckla HASSP, som står för
Holistic Association Social Science Park.
som en Hubb i ett nätverk och som ett plattformsassociationer finns möjligheter att
med olika så kallade katalysatorassociationer
få till stånd holistiska effekter och en mångfald
nya verksamheter och förhöjd välfärd.

 

Staden Vi Vill Ha ställer frågan:

Kan nu aktuella Frihamnsdagarna utvecklas till en
Central HASSP?

Med pågående aktiviteter är förutsättningarna för
uppstart av en HASSP- pilot, som kan ligga till grund
för en permanent styrelse och uppskalning till nätverk
och innovativa kooperativ mycket goda. Dessa ska
med digitala verktyg kunna testa och öppna upp
stuprör ledande till en mångfald spännande visioner
och innovationer samt förhöjande av välfärden.

 

Veckans bilder 2022 v03
Labyrint

En metod för att i samverkan genom
bonding, bridging och linking leda till hållbara beslut,

 
Veckans bilder 2022 v02
Flöden
 
Olika figurer som illusterar hur ett HASSP-nätverk kan utvecklas.
 
Veckans bilder 2022 v01
Örenäs slott vid Ålarbodarna norr om
Landskrona.
 
Örenäs slott
Matsalen
 
Veckans bilder 2021v52
Mur i Rannebergen
 

Vid lakvattenbyggnaden med Brudarebacken i bakgrunden

Brudaremossen är en mosse och ett berg i Delsjöområdets naturreservat i Göteborg. Brudaremossen har fått sitt namn av att ett brudfölje enligt sägnen skulle ha gått ner sig här. Även vägen fram till berget heter Brudaremossen och är av hög standard på grund av att det gamla renhållningsverket haft en soptipp där.

 

Veckans bilder 2021v51
Årets bästa byggnad

”Årets bästa byggna av KUB arkitekter AB
för 2021 är Brudaremossen lakvattenbyggnad.

Varje år får en byggaktör ta emot priset för
”Årets bästa byggnad” av kommunfullmäktiges ordförande.

 

GOD jUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Universeums visualiseringsdom under byggnad.

Domen kommer att bygga på så kallad visualiseringsteknik.
Kort och gott handlar det om ett sätt att kommunicera och förstå data med hjälp av kroppens sinnen.

– Med datavisualiseringar är det möjligt att skapa en visuell upplevelse av hur olika saker hänger ihop eller förändras över tid.

Man är inte begränsad till sådant som vi normalt kan se och uppleva utan man kan få en förståelse för hur matematiska beräkningar går till eller hur vårt jordklot har utvecklats under miljontals år..

 

Veckans bilder 2021v50

Vintercafé i Långedrag

 

Från MR-dagarna på Svenska Mässan i Göteborg

2021 firar svensk demokrati 100 år. Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg kommer att uppmärksamma jubileumsåret genom att lyfta både de möjligheter och de utmaningar som demokratin utgör för uppfyllandet av allas mänskliga rättigheter.

 

Veckans bilder 2021v49
MR-dagarna

MR-dagarna i Göteborg

Den 6-7 december 2021 arrangerades Mänskliga Rättighetsdagarna för tredje gången i Göteborg.

Denna gång under temat:
Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant!

 

STARKT INTRESSE FÖR KOOPERATIV

Affärer med hjärta och hjärna, oftast i samspel med ett starkt gemensamt intresse.

Kärnan i ett kooperativ, liksom i vilket företag
som helst, är att erbjuda bra och efterfrågade produkter och tjänster och verksamheten
måste gå med vinst, annars utvecklas den inte eller finns kvar för medlemmarna i framtiden.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är samhällsbärande både i Sverige och i världen och spelar en avgörande betydelse i ekonomin genom att ha en utjämnande och stabiliserande samhälls- och marknadsroll.

Hållbart över tid
En naturlig del av den kooperativa affärsmodellen är fokus på hållbart värdeskapande och socialt ansvar. Även om kooperation är en idé som varit med i drygt 100 år, så känns de kooperativa värderingarna hetare nu i samhällsdebatten än nånsin tidigare.

 
Veckans bilder 2021v48
Vintern har kommit
 

Veckans bilder 2021v47
Kooperativ som expeditioner

För att nå de globala målen krävs samarbete.
Det krävs helhetssyn.
Ett sätt att uppnå detta, är att inkludera mellan-rummen. Detta kan ske med hjälp av nya typer av rörliga kooperativ, som i form av expeditioner, fungerar som katalysatorer hopbindande "stuprören" till en fungerande holistisk helhet.

 

 

Veckans bilder 2021v46
Från däcket på barken Viking

Nu som hotell!

 
Konstnär Carolina Falkholt har i Nordstan
i Göteborg utfört en plankmålning som blivit ett Processkonstverk vars slutliga utförande och konsekvenser är okända.

Wikipedia: Konstnären Arne Person definierar konstriktningen så här i texten:
Ur processkonstverk i augusti 1994:

"Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare. Konstformen har utvecklats ur bland annat installationskonsten och syftet är att som komplement till traditionell forskning och utveckling på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ligger i fas med tiden."

 

Stefan Bengtsson är rektor och VD för Chalmers sedan augusti 2015.

Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet, stimulera till innovation och på ett lättillgängligt sätt öka förståelsen för forskning och innovation inom hållbar utveckling.
Programmet Five Star Campus har sedan 2017 arbetat för att utveckla Chalmers campusområden till attraktiva, experimenterande miljöer. Målet med programmet har varit att starta fler test- och demonstrationsprojekt i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle och att kommunicera och visualisera det som sker på området. Five Star Campus går nu mot sitt slut,

 

Veckans bilder 2021v45
Chalmers Five Star Campus Slutkonferens

Five star campus- testarena för hållbara lösningar
syftar till att utveckla Chalmers campusområden till attraktiva, experimenterande miljöer som konkretiserar och synliggör Chalmers vision ”För en hållbar framtid”. Campus ska förkroppsliga bilden av Chalmers som en innovativ högskola i världsklass – att vistas på våra campus ska vara kul!

Five star campus samlar, visualiserar och kommunicerar flera olika spännande projekt och satsningar.

Mojo - Mobilitet Johanneberg
Hugo – en självkörande leveransrobot
Lima – Lindholmen lntegrated Mobility Arena
Most – molekylär solenergilagring
S3 – Test av självkörande minibuss
Sjukhusrobot -------------------------------------------->
Solenergi på taken
Flexigrid
Electricity
Solar Initiative
Chalmers kraftcentral
Iris

Maria
Veckans bilder 2021v44
Höst

 

Herkules

Bogserbåten Herkules är ett levande k-märkt museibogserbåt från 1939 med hemmahamn Göteborgs Maritima Centrum.

Bogserbåten Herkules är en svensk motorbogserbåten, som byggdes 1939 på Öresundsvarvet i Landskrona för
C. L. Hanssons Stuveri AB i... Wikipedia
Längd: 24 m

 

SVENSK KOOPERATION

 

Veckans bilder 2021v43
Planområde Fixfabriken i Majorna


Programmet omfattar området kring gamla Fixfabriken, bussgaraget och Vagnhallen Majorna, samt en del av Karl Johansgatan med kopplingar under Oscarsleden. Programmet föreslår en utveckling med ca 1000 lägenheter, möjlighet till handel, kontor, verksamheter och samlade parkeringslösningar.

 
Veckans bilder 2021v42
Masthuggskajen

 

Göteborg Energi Elyseum


Elyseum är ett energimuseum i Göteborg, vilket drivs av Göteborg Energi. Det är inrymt i det gamla elektricitetsverket på Västgötagatan i stadsdelen Heden.

.
Byggnaden är ritad av:

Hans Fredrik Hedlund, född den 27 april 1855 på Ekerö i Stockholms län, död den 8 november 1931 i Vasa församling i Göteborg,

 

Veckans bilder 2021v41
Från Frihamnen

Götaälvbron demonteras!

 
Veckans bilder 2021v40
Barken Viking + Läppstiftet
 

Kairos Future
Vi hjälper företag att komma först till framtiden

MORGONDAGENS MEDBORGARE

Kairos Academy erbjuder en kunskapsarena för utbildningar, seminarier, trendföreläsningar och workshops relaterade till omvärld och framtid.

Vi lägger stor kraft på vår forskning, där vi utforskar gränserna för dagens näringsliv och samhälle för att bättre förstå dess framtid. Här hitta du flera av våra forskningsprojekt och program.

 
Veckans bilder 2021v39
Jubileumsparken i Frihamnen
under uppbyggnad

 

Pilarne

CODERCH & MALAVIA
LEARNING TO FLY
GIANT OF SALT

2021 firar Pilane 15 år som skulpturpark. Detta firas med separatutställningen Standing on the Land, som består av sex monumentala skulpturer av Sean Scully - en av de mest namnkunniga konstnärerna på den internationella konstscenen idag. Scullys konst är djupt personlig och förankrad i livserfarenheter. Olika material i skulpturerna förmedlar olika känslor. Vissa av dem absorberar ljuset, medan andra avvisar det.
Tyngden i materialet motsvarar den häpnadsväckande skönheten i uttrycket och formen. Läs mer om Sean Scully och hans verk här:

 

Veckans bilder 2021v38
Bockkranen Eriksberg

Får sin ursprungliga färg!


 
Centre for Sustainable Urban Futures
Ett forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling i Västra Götaland. Centrum för hållbar stadsutveckling, ’Urban Futures’, är en mötesplats och arena för samverkan och gemensam kunskapsproduktion mellan praktik och forskning i Västra Götaland.

Samtliga aktiviteter inom centrumet syftar till att främja samverkan och kunskapsutveckling mellan forskning och praktik för att förverkliga rättvisa, gröna och tillgängliga städer, regioner och samhällen som utvecklas med respekt för allt liv och inom planetens gränser.
Centrumet drivs genom ett etablerat partnerskap mellan åtta deltagande parter som representerar både akademi och praktik: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionen, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE Research Institutes of Sweden.
 
Veckans bilder 2021v37
Lars båt "Pathfinder" vid Gullbergskajen
 
Veckans bilder 2021v36
Mashuggskajen under uppbyggnad
 

Frihamnsdagarna den 3 och 4 september

Sveriges nya arena för fria samtal

Göteborg, 3–4 september 2021

En demokratisk mötesplats som är öppen för allmänheten att besöka, där samtal och idéer som leder till förändring kan uppstå..

 

 

Veckans bilder 2021v35
En timma före öppnandet av
Frihamnsdagarna

Representant för Staden Vi Vill Ha är
tidigt på plats för bevakning av
seminarierna.

 
Veckans bilder 2021v34
Stenkross på Hisingen
 
Veckans bilder 2021v33
Lisebergsbesökare
 

Veckans bilder 2021v32
FD Hyrverksbolagets vagnhall

 
Veckans bilder 2021v31
MASTHUGGSKAJEN
 

RANNEBERGEN

Ur yrkande från MP och V

Rannebergen är ett unikt område i Göteborg.
De högt belägna husen har milsvid utsikt
över naturreservatet Vättlefjäll, en av de vackraste vyerna i staden.
Närheten till både stad och natur och en på helheten blandad bebyggelse med lägenheter, radhus och småhus har potential att bli en blandad och attraktiv levande stadsdel.
Tyvärr går utvecklingen i Rannebergen istället åt fel håll. Sedan 2015 klassas Rannebergen som ett utsatt område av polisen. Samtidigt som trygghetsmätningarna går i rätt riktning i många delar av Angered, går utvecklingen i Rannebergen i dagsläget åt fel håll.

 
Veckans bilder 2021v30
SKULPTUR VID HAGASTATIONEN 2
 

Ur boken "Dags att bry sig från år 2020

Demokratin står på spel. Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Vi ser den här boken som ett avstamp för en fortsatt diskussion om hur livs-kraftig och växande idéburen sektor är avgörande för att vi ska klara framtidens utmaningar.

Det är dags för handling.
Dess existens har ett egenvärde.

Den fjärde fasen 2020: Samskapande mellan offentlig sektor, näringslivet och nya finansiella lösningar. I den fjärde fasen är social innovation och socialt företagande ett bärande tema. Det rimmar väl med FN:s globala hållbarhets mål och Sveriges arbete med Agenda 2030.

Detta är en stor möjlighet för civilsamhället och den idéburna sektorn.
Vinnovas definition av social innovation är att lösningens huvudsyfte är samhällsnyttan, den är inte en bieffekt.


I HASSP ingår den 5:e sektorn. Det vill säga den enskilde medborgaren. Tack vare. digitaliserin-gen ges möjligher att behandla stora datamäng-der och utföra avancerade konsekvensanalyser.

 

Veckans bilder 2021v29
NYAVARVETFÄRJAN


Färjan går mellan Stenpiren och Nya Varvet.

Färjan drivs av "Strömma Turism och Sjöfart" .

 
   
 

Veckans bilder 2021v28
HASSP-PROCESSEN

HASSP-processen i ett tidigt skede.

 

Veckans bilder 2021v27
HASSP-UTKAST

Tidigt gjordes förslag till HASSP i Frihamnen

 

. PLANOMRÅDE REDEGATAN I ÄLVSBORG

Presentation av projektet (Källa: Samrådshandlingen)
Programarbetet för Redegatan startade på uppdrag av Byggnadsnämnden 2020. Det ska på ett övergripande sätt beskriva planeringsförutsättningarna för omvandling av området Redegatan inför kommande detaljplanearbeten.

Det finns behov av att skapa en struktur och stadsmiljö så att omvandlingen kan bidra till ett lokalt stadsliv och komplettera med det som saknas i området.
Samt beskriva förhållanden mellan nya bostäder och befintliga verksamheter.

Programområdet för Redegatan har flera kvaliteter där en
av de främsta är det attraktiva läget med närhet till både stad, hav och natur. Andra starka värden i området idag är idrottsverksamheterna samt industri- och kontorsbyggnader som ger området en egen identitet. Befintliga verksamheter i området som till exempel skolor och service i form av handel, restauranger och vårdcentral är också viktiga värden som ger liv åt området.

Läge i staden
Programområdet är beläget i stadsdelen Älvsborg - runt Redegatan, Torgny Segerstedsgata, Fågelvägen och Påvelunds idrottsområde inom stadsdelen Älvsborg. Planområdet omfattar cirka 25 hektar och marken ägs av privata fastighetsägare och Göteborgs Stad.
.

 

Veckans bilder 2021v26
HASSP-LÄGEN

Sedan starten av HASSP-processen har många förslag lanserats för att kunna fungera som en pilotHASSP, som framgår av bilden.

 

Genom digitaliseringen och automatiseringen är behovet av humanarbete för att hålla samhälls-funtionerna igång mindre. Alltfler riskerar att bli sysslolösa.

Behovet av nya typer av mötesplatser för att stimulera olika former av sysselsättningar ökar.

Behovet av testarenor ökar för alla välfärdens- teman men även för miljön och för nya ekonomier, som kan bidra till ett mera jämlikt samhälle.

Med HASSP avses en samverkan ske mellan mötesplatser för att därmed vinna holistiska effekter.

Med hjälp av digitala data är avsikten att kunna upprätthålla en mångfald typer av mötesplatser utan att riskera miljömålen.

Kulturen ges stot utrymme.

   
 

Veckans bilder 2021v25
VAKUM - KITT - FLÖDE

Idag är det så kallade stuprörssamhället ett stort problem som ofta resulterar i kaos.

Genom att finna gemensamma nämnare och i samverkan utarbeta rutiner, kan det för stunden resultera i framgångsrika resultat.

Men förutsättningarna i samhället förändras ständigt vilket innebär att rutinerna kan snarare bli en belastning än underlättare.

Detta kan avhjälpas medelst flöden istället för
kitt.

 
 

Gemensamma mål, som såväl olika rörelser, organisationer, invånare på lokal nivå, som partier på statlig nivå kan organisera sig tillsammans kring, så kallade "konfluenser",
kan skapa plattformar som ger utrymme för holistiska lösningar.

Politik ses som ett verktyg för såväl folket som staten, vilket innebär att vi kan skapa och utveckla ett holistisk diversifierat ,det vill säga ett riskfritt samhälle där vi alla blir delaktiga i de processer som berör oss. Lokala samhällskontrakt kan med hjälp av den digitala tekniken vara ett steg mot en mer socialt hållbar utveckling.

AV "STUPRÖR" GENOM KONFLUENSER UPPBYGGD PLATTFORM

 

Veckans bilder 2021v24
HASSP-NÄTVERK
PROCESSEN I STORA DRAG
Det förutspås att ny digital teknik kommer att forma och styra framtidens stadsutveckling.
Smarta städer handlar inte bara om teknik utan förändrar även ekonomi, arkitektur, planering, ekologi, politik, sociala och kulturella relationer.

Demokratifrågor blir mycket viktiga att beakta då utvecklingen drivs på av teknikföretag som får tillträde till lokal stadsplanering och i förlängningen människors vardagsliv.

Det har blivit aktuellt att använda digitala plattformar, som stöd för medborgarna att lämna förslag, debattera eller påverka budgetbeslut.
Genom sina mobiltelefoner kan de stödja eller kritisera förslag.

Utvecklingen av smarta städer går fort och forskare menar att vi idag närmar oss en tredje fas. Den första fokuserade på digitala tekniker för styrning. Den andra på digitala plattformar. Den tredje vågen som nu börjar skönjas fokuserar på själva utvecklandet av stadens mark.
(Källa::Plan våren 2021 av Carina Listerborn)

 
 

Veckans bilder 2021v23
SKULPTUR VID HAGASTATIONEN
 
Veckans bilder 2021v22
FASAD VID SÖDRA LARMGATAN
 

Svar från Socialnämnden Sydväst

.

 

Det låter riktigt bra. På ett eller annat sätt ska vi kunna involvera er och ta tillvara era tankar och er kunskap.
 

Urban Futures
Att styra mot socialt hållbara städer zoom
 

Visual Arena

VISUAL INSIGHTS med Daniel Lapidus från Datastory

Vad är egentligen visualisering och hur kan du använda dig av visualisering i din vardag? Vilka möjligheter finns inom visualisering av data och varför är det en framtidsfråga? Välkommen till vår seminarieserie VISUAL INSIGHTS, där vi den här gången kommer få lyssna på Daniel Lapidus. Han har en bakgrund från bland annat Gapminder och SVT och har grundat Datastory, en ideell organisation som arbe-tar för att göra data och kunskap tillgängligt för alla, till exe-mpel genom interaktiva verktyg och datadrivet berättande. 

Älvstranden utveckling Lindholmen webinar

Frukostseminarium: Att välja rätt köpare – strategisk fastighetsutveckling på Lindholmen
Aktuellt, • Publicerad 27 maj, 2021
Hur väljer man rätt köpare när ett område ska utvecklas? Det var ämnet för vårt digitala frukostseminarium den 27 maj.

Lena andersson är VD för Älvstranden utveckling
Cecilia Andersson är chef för Fastighetsutvecklingsavdelningen

 

Det gick inte att sälja ut till den privata marknaden.
Först försökte Staten.och sedan försökte kommunen.

För stort och komplext för marknaden.

Så då startade bolaget mesamma tanke som det verkr nu med .och det är att ta de här riskerna att utveckla, stycka av, fylla de befintliga fastigheterna som ska stå kvar med komersiellt innehåll, gångbart på marknaden , sälja de här fastigheterna, få in pengar för att bli starka och för att kunna ta risker och åtaganden för att kunna utveckla de här
stora områdena och få dem till attraktiva bitar för marknaden och det har varit jätteframgångsrikt.
Vi har ju stått för mellan hälften till en tredjedel av hela den produktionen som har gjorts utav bostäder..
(Lena Andersson) 

Föreningen för samhällsplanering zoom


Zoomsnack: Kan alla växa? Regionala och kommunala tillväxtmål
Ur ett historiskt perspektiv har planerare och politiker gravt överskattat Sveriges tillväxtpotential. Trots det har nästan alla kommuner och regioner som strategi att växa i befolkning? Men vad förväntar man sig av befolkningstillväxt? Är det rimligt att alla ska växa? Hur planerar man utifrån befolkningsminskning? Hur ser urbanisering och flyttmönster egentligen ut?

 

Socialnämnden i Sydväst Nämndmöte med synpunkter från medborgarna

STADEN VI VILL HA deltog.

Protokoll (nr 6a/2021)
Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Tid: 17:00-21:20
Plats: Pärlan
Paragrafer: 110-135

Närvarande
Beslutande

Ledamöter
Ordförande Lena Olinder (M), 1:e vice ordförande Sabina Music (C), 2:e vice ordförande Christian Larsson (V), Camilla Widman (S), Kjell Larsson (D) §§ 110-del av 135, Birgitta Jakosjin (L) §§ 116-135, Eshag Kia (S), Robin Lynch (D) §§ 116-135, Marcus Lüthje (SD) §§ 116-135

Tjänstgörande ersättare
Helena Johansson (V) §§ 116-135 - ersätter Elias Ytterbrink (MP), Stefan Lagholm (V) §§ 116-135 - ersätter Annica Sjögren (V), Lillemor Williamsson (D) del av § 135 - ersätter Kjell Larsson (D)


 

Veckans bilder 2021v21
HISINGSBRON HAR ÖPPNATS FÖR TRAFIK

 

 
Veckans bilder 2021v20
UTSIKT FRÅN LANDALA
 
Veckans bilder 2021v19
BOCKKRANEN VID ERIKSBERG SKA MÅLAS RÖD.
 

Framtiden är här
Johanneberg Science Park webinar

Välkommen till en förmiddag med tips och råd om vilka fantastiska saker vi kan göra med AIs hjälp, och hur du kan dra nytta av det! Dessutom kryddar vi som vanligt förmiddagen med spännande matchningsmöjligheter

Arrangörer:
Chalmers Industriteknik, Johanneberg Science Park och RISE i samarbete med Industriell Dynamik och Enterprise Europe Network, samt dagens aktörer på scenen.

 

CMB Vinster med ritninglösa bygget zoom

Johannes Ris, berätta om projekt Celsius i Uppsala där ritningar och traditionella arbetssätt har valts bort till förmån för att implementera helt digitala flöden och processer.

I november 2020 blev kontors- och labbbyggnaden Celsius i Uppsala färdig - ett byggprojekt som utmanat branschen genom att helt driva produktionen utifrån BIM-modellen. Bygget har belönats med första pris i tävlingen "Building SMART Awards" i kategorin Produktion. Under frukost-seminariumet kommer Johannes att prata om resan från idé till implementering och vilka vinster detta har medfört.

 
Veckans bilder 2021v18
MASTHUGGSKYRKAN
 

Vinnova informationsmöte om utlysning av
projektet: "Civilsamhällets innovativa lösningar för ett hållbart samhälle."


Vad kan ni söka för?
Att, i tvärsektoriell samverkan, etablera, samskapa eller vidareutveckla civilsamhällets (inklusive sociala företag) innovativa lösningar för social hållbarhet och därmed främja långsiktiga samverkansstrukturer mellan sektorer.

Vem kan söka?
Civilsamhällesorganisation (inklusive sociala företag) i sam-verkan med minst en ytterligare part från en annan sektor såsom offentlig- eller privat. Civilsamhällesorganisationen är koordinator. Bara juridiska personer kan vara projektparter.

Vad handlar erbjudandet om?
Etablerade och fördjupade partnerskap är avgörande för innovationsfrämjande och skalbara arbetssätt, modeller och lösningar. Det i sin tur är avgörande för ett hållbart samhälle för att nå målen i Agenda 2030.

Ett nytt arbetsområde på Vinnova, Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle, har under 2021 börjat ta form. Syftet är att stärka organisationernas innovationsförmåga och möjlighet att samverka för systeminnovation.

Flertalet av de utmaningar som finns inom samhället idag är inte begränsade till en sektor eller en viss typ av aktörs-grupp. För att lösa komplexa samhällsutmaningar och gen-omförandet av Agenda 2030 krävs samverkan över sektorer.

 
Veckans bilder 2021v17
UTSIKT FRÅN LANDALA
 

Veckans bilder 2021v16
SKANSEN KRONAN FRÅN LANDALA

Länstyrelsen förkastar fastighetsnämndens förslag att bebygga Skanstorget.

En uteservering vid Skansen Kronan
invigs.

 

Veckans bilder 2021v15
SKEPPSBROKAJEN

Baksidan av huset "Kinesiskamuren"

Detaljplanen för kajområdet försenas!

 
Veckans bilder 2021v14
FÅGELMÅLNING PÅ TRAPPA
 
Veckans bilder 2021v13
MÅLNING VID HAGASTATIONEN
 
LÄPPSTIFTET
Ritat av Ralph Erskine
 

Veckans bilder 2021v12
TESTNING AV EN BLIVANDE INNOVATION

 

Utmaningarna kopplade till demokrati och mänskliga rättigheter som tas upp under Mänskliga rättighets-
dagarna insamlas och bearbetas under år 2022 för att under jubileumsåret 2023 redovisas i Universeums Visualiseringsdom.

Detta triggar forskningen inom digitaliseringen att mer
än idag beakta de humanitära frågorna och förbättra civilsamhällets villkor och öka det demokratiska utrymmet.

HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK (HASSP)

Mellanrummen, som ingen äger, tillvaratas av ett holistiskt nätverk "HASSP". Ett innovativt, självförsörjande, agilt FoU nätverk, skapas med noder, hubbar, testbäddar och inkubator, där alla kan bli delaktiga. Det strävar efter att underlätta istället för att styra. Nya infalls-vinklar öppnar upp för såväl tvärgående- som stuprörsarbete utan att spetskunskap förloras.

 

Veckans bilder 2021v11 CMB
Bättre kunskapsåterföring med VR-teknik

 

 

Göteborg förtätas

Bilden visar påbyggda fastigheter utmed evenemangsstråket.

 

 


Från tävlingsförslag till Världskulturmuseet

Har varit en inspiration för MR-dagarna 2021

och för utnyttjandet av den blivande
Universeums Visualiseringsdom

 

 

 

 

 

 
Veckans bilder 2021v10
Eriksberg: Hamnen
 
H22
H22 är både en planerad internationell stadsmässa i Helsingborg sommaren 2022 och en pågående satsning på innovation och stadsutveckling i stort. Den bygger på traditionen från tidigare genomförda H55 år 1955 och H99 år 1999.
 
Veckans bilder 2021v09
Hinsholmskilen
 
Veckans bilder 2021v08
Eriksberg
 
Veckans bilder 2021v07
Vinter
 

Veckans bilder 2021v06
synsätt

HASSP=
Holisitc Association Social Science Park
har en helhetssyn

De flesta officiella organisatioerna i Sverige anses ha stuprörssyn

Göteborgs stadsarkitekt utalar i
en GP-artikel att de ansvariga kontoren i
Göteborg har strutsyn, de ser bara en liten prick av verkligheten framför sig.

 

 
Veckans bilder 2021v05
Inre Hinsholmskilen
 

Mistra Urban Futures rapport 2015
En introducerande forskningsessä
Hans Abrahamsson

Regeringens strävan efter fortsatt decentralisering står allt mindre på de tre ben som krävs (ansvar, befogenheter och resurser) utan har, som vi alldeles strax skall få anledning att återkomma till, alltmer blivit en fråga om en dekoncentration där staten helt enkelt övervältrar ansvar på lokal nivå utan att tillhandahålla tillräckliga ekonomiska resurser.
DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN UTMANAS - PÅ LANDSBYGDEN OCH I STÄDER

Medborgarbudget Den diskussion som förs i flera kommuner runt om i landet kring införandet av någon form av medborgarbudget är intressant härvidlag och skulle kunna utvecklas till att bli exempel på hur liknande utmaningar skulle kunna hanteras och hur det resultat som uppnås genom dialog och medskapande såväl skulle kunna bli föremål för ansvarsutkrävning som kanaliseras in i det representativa demokratiska politiska systemet
(SKL 2012)..

Forskningsresultaten aktualiserar betydelsen av att införa någon form av en social investeringspolitik där sociala insatser uppfattas och bokförs i kapitalbudgeten som en investering istället för som en kostnad i driftsbudgeten. Flera kommuner undersöker därför det utrymme som finns inom existerande regelverk för en sådan bokföreningsteknisk åtgärd och att införa någon form av social investeringsfond.

 
 
Veckans bilder 2021v04
Hingsholmskilen
 

Ytterligare motiv för samarbete


1. Ett gemensamt intresse for att nå Agenda 2030 målen for hållbart samhälle.
2. Agenda 2030 satsar mer än Agenda 21 på de sociala frågorna. .
3. Starkt folkbildning krävs for att få känslan av sammanhang KASAM
4. Hela samhället präglas av ett stort antal stuprörsorganisationer som följer sina värdegrunder, program och budgetar och har inte mandat att verka holistiskt.
5. StadenViVillHa (SVVH) är en forening vars värdegrund innefattar holism.
6. Såväl Goteborgs Stad som VGR är uppbyggt enligt stuprorsmodellen och saknar mojlighet att agera utifrån ett holistiskt synsatt.
7. Representant for Vinnova sager: att det finns ett behov av att någon för in det holistiska perspektivet för att få till den samverkan och efterfrågan. Någon måste ta den rollen.
8. I Jämlikhetspodden anges vikten av att utföra "expeditioner" och agera holistiskt. .
9. Den vanligaste definition av holism ar dess effekt att få 1+1=3
11. Studiecirklar kan bli inkubatorer och generera nya holistiska foretag.
12. Samarbetet skapar goda möjligheter för att skapa såväl kommunala, regionala och nationella nätverk i samverkan. 13. Dess spridning och holism får "stuproren" att medverka.

 
Veckans bilder 2021v03
Port i Långedrag
 
Max Tegmark och hans många universum
Han är professor i fysik.

Fysikprofessorn Max Tegmark utnämns till ”Årets svensk
i världen”, som delas ut av organisationen Svenskar i världen. Motiv: Tegmark är en av "de mest framstående forskarna inom artificiell intelligens” .och att han ”hjälper oss att förstå och närma oss AI”,

Ur SVT Nyheter Publicerad 26 augusti 2018
Sverige måste satsa på AI innan det är för sent.
Sverige ska bli bäst i världen på användarvänlig AI enligt regeringen. Men hur långt är det till det målet? Långt säger forskarna som nu oroar sig att Sverige och Europa ligger långt efter de stora AI-jättarna USA och Kina. Och det kommer att innebära demokratiska problem säger den svenska världsberömda fysikern Max Tegmark.
I våras la regeringen fram en ny strategi fö (AI).
– Vi ska ha en plan på att bli bäst i världen på att tillämpa och använda artificiell intelligens, till exempel i sjukvård, utbildning och i industrin,
För att kunna bli bäst i världen på användarvänlig AI vill regeringen därför satsa på AI i både utbildning och grundforskning för att höja landets AI-kompetens.
Max Tegmark anser inte att det räcker med att vara världsbäst på tillämpad AI. Om man ska bli bäst att använda AI så måste man också vara bland de världsledande länderna på att forska och utveckla AI så att vi har kompetensen i Sverige. Jag tror Sverige kan ha AI-forskning i världsklass, men det är viktigt att samhället prioriterar det här, säger han.

 

Veckans bilder 2021v02
Skanstorget Förslag till lösning

HASSP och Skanstorget kan bli ett intressant scenario för Vinnova!

Där finns det möjligheter att det inte bara resulterar i rapporter.

Genom Vinnova kan vi få spridning på idén. Joakim Skog vill höra vad medborgare och andra ser såväl nationellt som internationellt.

Nicklas Bergman säger i en Podd: Det är farligt att låta tekniken styra sig själv.
Vi ska inte låta politiker hantera det här bara.
Vi ska inte låta forskare göra det för de har sina agendor.
Företagen vill tjäna pengar oftast.
.
Då kan vi inte lägga besluten i deras händer heller utan vi måste ha de här diskussionerna i samhället vad vi ska använda innovationerna till.

Hur vi ska använda nya teknologier och tillbaka till det etiska perspektivet.

Vad vill vi göra med det här. Här kommer HASSP-mötesplatserna in.

 

SKANSTORGET MED HASSP-HUBBEN

MARKPLANET UTFORMAS SOM EN SKULPTURPARK BEGRÄNSAD AV MONTRAR
MED KONTAKT MED DET UNDRE VÅNINGSPLANET. MONTRARNA SKA VISUALISERA VERKSAMHETEN INUNDER.

LJUSEN REPRESENTERAR FRISTÅENDE SKULPTURER SOM OCKSÅ SKA INGÅ I NÅGOT PÅGÅENDE PROCESSKONTVERK OCH UTGÖRA INSPIRATION FÖR ÅSKÅDAREN.

SKULPTURER OCH KONSTVERK AUKTIONERAS SUCCESSIVT UT FÖR ATT BIDRA TILL FINANSIERING EN AV PROCESSERNA OCH INKUBATORVERKSAMHETEN.

 

 

NATURENS SAMVERKAN SOM SPEGEL FÖR SAMVERKAN MELLAN STAD OCH LAND.
SEKTION GENOM TORGET


Undervåningen blir som en "guldgruva" vars produkter som visas i montrarna blir åtråvärda och en del av finansieringen i den cirkulära ekonomin

NÄSTA !
FÖSTORING DETALJ TETROR TETRA