.......

 

 

 

............

 


...

...

 

.
.
Nyheter 05 november 2002
.

 
Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
   

...Protokoll
.....Medborgarkraften i Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

NYHETSARKIVET!


Inbjudan från Föreningen för samhällsplanering, FFS i Väst

FFS vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och
framtiden. Vi gör det genom SnickSnack! Välkommen den 13 november klockan 17.15 till Sweco-huset. Du behöver inte vara medlem i föreningen. Soppa och bröd finns att köpa - beställning och anmälan skickas till
snicksnack@telia.com senast den 7 november.

2002 11 05
Bil rände in i trädgård på Saltholmsgatan
Se artikeln!

2002 11 03
Lexikon
Ett lexikon har knutits till demokratisidan.

2002 11 01
Upphandlingen av skärgårdstrafiken
Med anledning av den nu aktuella upphandlingen av skärgårdstrafiken
(se längre ned på sidan!) och inläggen i GP har en pressrelease gått
ut till media.
Pressreleasen

2002 10 31
Föreläsning på Arkitekturens hus om hemlöshet
Den 30 oktober föreläste arkitekt Jonas Carlson om sitt examensarbete
"INTERIM - akutboende för hemlösa". Examensarbetet är nu upphängt på Arkitekturens Hus. Det finns även på HDK:s hemsida.
Utdrag kommer inom kort att redovisas på debattsidan Visionärerna som handlar om hemlöshet.

Ett par GP artiklar om trafiksituationen inom
Långedrag - Saltholmsområdet
Se debatten

2002 10 27
Demokrati
Ny sida med länkar till sidor om demokrati.

2002 10 26
Stadsmiljörådet - forum för debatt om staden
En ny sida har införts för att publicera nyheter från rådet.
Nu redovisas Agenda för staden. Se Stadsmiljörådet
Stadsmiljörådet verkar för en god stadsmiljö genom att stimulera till kunskapsutveckling och debatt och genom att uppmärksamma och
jämföra tendenser inom den svenska och den internationella bebyggelseutvecklingen. Stadsmiljörådet är tillsatt av regeringen.

2002 10 24
Regionfullmäktiges roll förstärks i regionen
Allmänhetens får bl.a. chans till frågestund
med politiker.Se debatten regionfrågor.

Ny veckans bild
Med anledning av nytt gångstråk utmed älven, den pågående upphand-
lingen av färjetrafiken, Götatunneln, diskussionerna om läget för den planerade järnvägstunneln, eventuellt p-däck på Saltholmen, höghus utmed stränderna och det intensifierade studiet av älvstränderna från inte minst idéella föreningar, har en bild från medborgarkraftens Vision 1 valts.
Se
tidigare veckans bild!

2002 10 22
Tips från Kenneth Fondén

FÖRELÄSNINGSKVÄLL PÅ ARKITEKTURENS HUS
Hemlöshet Strukturella och individuella plan
Jonas Carlson Arkitek
Onsdag 30/10 kl.17.30

Arkitekturens Hus Göteborgs Stadsmuseum Norra Hamngatan 12

Gångstråk utmed älven
Se debatten under Vattenleder och kust

2002 10 21
Storstadssatsningen
Kompletterande länkar.
Se lista eller under länkar/stadsdelsutveckling.

2002 10 17
Upphandlingen av färjetrafiken till södra skärgården
Västtrafik meddelar att upphandlingen skall vara avslutat under november månad.
Upphandlingen sker med ett huvudförslag med kostnadstak samt ett antal optioner där bl a turer in till centrum finns med. Kommunen får avgöra om man skall bestämma sig för att köpa något av dessa.
Västtrafik kommer att gå ut med pressmeddelande.

Ungdomarna får nya hemsidor
Se debatten! och Länkar under ungdom!


Artikel i GP 2002 10 17
Pedagogens flytt försenas ytterligare
Det dröjer innan spaden kan sättas i marken för lärarhögskolan vid Sociala huset. Detaljplanen för området har överklagats till länsstyrelsen.
Se debatten!

Artikel i GP 2002 10 17
Manifestation mitt i stan
Omkring 1 500 personer är hemlösa i Göteborg.
I kväll hålls en manifestation för dem på gustaf Adolfs torg.
Se visionen!

Ur debattinlägg i GP
Vi måste bygga för framtiden
Se höghus!

GP-artikel
Storstadssatsningen på nytt bord
Se debatten!

Veckans bild
Tät stad. Se
tidigare veckans bild!

2002 10 12
Några nya GP-artiklar om kontorshuset i Gårda
Se debatten!
Arkitekturens hus invigd
Vid invigningen kom Medborgarkraften och begreppet
medborgarkraft att nämnas vid vid flera tillfällen.
Medborgarkraften, "den nya organisationen".

Ur GP artikel från september
Öppet galleri för mindre känd konst?
Kommunen bör stötta mindre kända konstnärer genom att låta dem hänga sina verk i offentlig miljö. Det föreslår kristdemokraterna Karl- Gustav Rosborg och Lars F Eklund i en ny motion till kommunfullmäktige.
Förslaget tar sin utgångspunkt i att det kan vara svårt för de konstnärer som inte är etablerade att få visa upp sin konst.

2002 10 09
FÖRENINGEN ARKITEKTURENS HUS - INVIGNING
Arkitekturens hus är den nya mötesplatsen för arkitekturfrågor, stadsplanedebatt, nya idéer och fördjupad kunskap kring staden och arkitekturen. Arkitekturens Hus ligger på Norra Hamngatan 12, i Stadsmuseet med ingång direkt från gatan.
Arkitekturens hus invigs på kulturnatta den 11 oktober 19.00-ca 23.00
Se programmet och tanken bakom Arkitekturens Hus.

Medborgarkraften kommer att medverka vid invigningen
med en utställningsskärm, som med bilder och korta texter tar upp vår verksamhet. Kompletterande text presenteras i en temapärm.

Veckans bild
Medborgarkraftens poster vid invigningen av arkitekturens hus på kulturnatta.
Se
tidigare veckans bild!

Medborgarkraften.com:s mail till politikerna angående höghus i Gårda.

Hej!
Medborgarkraften.com har idag sänt in sitt yttrande över "Kontorshus i Gårda". Yttrandet samt våra enkätsvar är införda på hemsidan.
De bifogas även som filer.
Det är uppenbart att någon omgående måste motionera om ett fördjupat studium av Göteborgs centrala delar sett ur ett flertal perspektiv.

Hälsningar
medborgarkraften.com/Arne Person

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter

 
...Brev till myndigheter

.......