.......

 

 

 

 

 


...

...

 

.
.
Nyheter 01 december 2002
.

 
  Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

NYHETSARKIVET!

2002 12 01
GP artikel 2002 11 29
Ingen konkurrens om färjetrafik
Styrsöbolaget får fortsätta att köra färjetrafiken i Göteborgs södra skärgården och Älvsnabben på älven. Inget annat rederi lade bud
på trafiken som upphandlades i konkurrens (!) för första gången.

Se artikeln

Veckans bild
Utsikt från en eventuell seniorbostad i Inre Hinsholmskilen.
Se
tidigare veckans bild!

GP artikel 2002 11 29
Studenter och företag delar bilar
Nystartad pool har två miljöbilar - ungdomarna kan köra kvällstid.
Se artikeln!

GP 2002 11 29
Göteborg nära jumboplatsen i studentrankning
Göteborgs stad är nästan sämst i landet på att hålla kontakt med och informera studenter. Det visar en rankning som tidningen Studentliv gjort.
Student forum på gång
Göteborgs kommunfullmäktige antog i september förra året en motion från moderaten Jan Höllberg och Agneta Granberg om att inrätta ett så kallat Student forum.

GP artikel 2002-11-27
Allt fler åker tåg- på bilens bekostnad
Bilen är fortfarande det överlägset mest utnyttjade färdmedlet när vi
skall ut och resa. Men tågresorna blir en allt populärare resform-
på bilens bekostnad.
De artikeln!

Ur GP artikel 2002 11 27
Sluta leta nya naturreservat
88 av 315 naturreservat i Västra Götaland saknar skötselplaner.
Se naturområden!


2002 11 26
Upphandlingen av färjetrafiken till södra skärgården
Enligt Västtrafik (26 nov) bör upphandlingen vara slutförd under
denna vecka. Pressrelease kommer att utgå.

2002 11 25

SDN Älvsborg
Nästa öppna möte är tisdagen den 3 december.

HINSHOLMSKILEN, IDÉPROJEKT
På förslagsställarens hemsida presenteras färglagda bilder med text som;

"I Långedrag finns stort behov av seniorboende. Här presenterar vi ett annorlunda boende i radhus med uteplats på egen stor brygga med båtplats. En kanal in i området ger vattennära boende till ca 70 hus på 120m2."

Medborgarkraften har för detta projekt bildat en särskilt arbertsgrupp och kommer kontinuerligt att informera om det på nyhets- och på debattsidan.
Se bilderna och texterna!

Ur GPartikel 19 november
Hinsholmskilen blir rugbyplan
-
men det lokala idrottslivet i Älvsborg riskerar att hamna utanför
..Frölunda Rugby får äntligen sin egen plan...
Lika bred som en vanlig fotbollsplan men 30m längre.
...Det är Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg som står bakom initiativet att ställa iordning en rugbyplan...Men tanken är också att allmänheten skall ha tillträde till området...Rugbyplanen beräknas sammanlagt att kosta runt 650 000 kronor.. Inte heller Älvsborgs stadsdelsförvaltning har varit med i planeringsarbetet., För att gå Älvsborgsborna tillmötes vill Idrotts- och föreningsförvaltningen nu ta det försiktigt...


2002 11 21
New Urban Research har nu haft sin första konferens i Stockholm. Företrädare för rörelsen New Urbanism var på plats.

Se debatten!

Tågtunneln
Inom kort får alla möjlighet att tycka till om tågtunneln under centrala Göteborg. Förstudien, där en rad alternativa tunnelsträckningar presenteras, kommer i december att skickas ut på remiss till alla berörda organisationer i Göteborg och i Västsverige. Remissen skickas ut i december och skall vara inne i mars. På Banverkets hemsida www. banverket.se går det att läsa mer om Västlänken. Förstudien läggs ut först när remissen skickats ut i december.

Veckans bild
" Här låg en restaurang" Se
tidigare veckans bild!

Rugbyplanen i inre Hinsholmskilen
Många i området reagerar negativt på att myndigheterna inte informerat om planen.
Området ingår i den bordlagda detaljerade översiktsplanen för Saltholmen- Långedrag.

2002 11 17
Inget beslut om p-däcket på Saltholmen
förrän den nya byggnadsnämnden tillträtt

SBK:s bedömning.

2002 11 12

FÖRELÄSNING PÅ ARKITEKTURENS HUS
ONSDAG 20 NOVEMBER
På onsdag i nästa vecka är det dags för nästa arrangemang, föreläsning
med Knut Hjeltnes på arkitekturens hus. Föreläsningen börjar kl. 18
och tar ca 1 ? 1½ timme. Därefter serveras frallor med
intressanta pålägg samt öl/vin/vatten.

Klotter och Graffiti
Med anledning av GP:s bevakning av Älvsborg den 14 november och deras fråga"ÄR DET FÖR MYCKET (lite) KLOTTER HÄR I ÄLVSBORG",
har ett antal länkar på webben lagts till debattsidan. Se Graffiti!

Arkitekturdebatten och satsningarna på våra storstadsregioner
För intresserade har hemsidorna till några arkitekturmagasin listats.

Ur GP 2002 11 11
Pedagogen ett steg närmare centrum
Flytten av lärarhögskolan från Mölndal till centrala göteborg har kommit ett steg närmare ett förverkligande. Länsstyrelsen har avvisat de överklaganden som kommit in. Se debatten!

2002 11 10
Veckans bild

Interakton. Ett eventuellt redskap i arbetet med att förverkliga regeringens visioner om medborgarmedverkan? Se bilden och bildtexten!
Se
tidigare veckans bild!

Seniorer
Socialdepartementet, Pressmeddelande 2002-04-05
Resultatet från SENIOR 2005 ska redovisas till regeringen senast den
1 maj 2003. I diskussionsbetänkandet presenteras tänkbara framtidsbilder och möjliga vägval att diskutera vidare kring. Läs Vårt uppdrag!

Ur sammanfattningen av SENIOR 2005
Vår framtidsbild
Vår framtidsbild handlar om ett samhälle med fler möjligheter att kombinera och variera arbete, fritid och samhällsengagemang än i dag - oavsett ålder.
Se seniorer!

Ur GP 8 nov.
Värna Skansberget
Se debatten!

...Protokoll
.....Medborgarkraften i Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Brev till myndigheter

BIL.COOP
Nya bilar i Guldheden, Landala, i Kungsbacka och på Saltholmen (för boende i södra skärgården).Se debatten!

Ur Artikel i GP 2002 10 29 under fem frågor
Varvsmuseum
Margita Björklund intervjuas

2002 11 07
Information om uppdrag angående förstärkt skydd för tätortsnära naturområden

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har fått regeringens uppdrag att ta fram var sitt program för skydd av tätortsnära naturområden.

Det påpekas att det är särskilt viktigt att tillvarata all den kunskap och det engagemang som finns hos föreningar, intressegrupper och enskilda kring frågor om att bevara den tätortsnära naturen.

Vid mötet den 6 november, inför en fullsatt hörsal, poängterades särskilt betydelsen av den sociala delen av naturvårdsarbetet, som tidigare inte beaktats i tillräcklig grad.
Ett förslag till program hade färdigställts och kommer att läggas ut på Länsstyrelsens hemsida.
Efter informationen följde en frågestund. Konflikten förtätning och naturskydd nämndes. Syftet med uppdraget efterfrågades. Är det naturen som skall räddas eller är det kommuninvånarna som skall gynnas?
Svar: Storstadsbefolkningen är kunden.

Ur
Information till berörda föreningar m. fl i Göteborgsregionen
Se Tätortsnära naturområden.......

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter

xxx