.......

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


...

.....Åter startsidan!

 

.
..Nyheter1f 31 december 2007
.Till senaste nyheterna!

 

 

 Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
mejla till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

.....Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se

 

 

OBS! Har du synpunkter skriv till
styrelsen@medborgarkraften.com

NYHETSARKIVET!

Göteborgsbilder av Arne Person på Google earth och Panoramio!

2007-12-16
Veckans bild
"God Jul och Gott Nytt År!"

2007-12-16
Veckans bild

"Nice"

2007-12-16
Veckans bild
"tre ballerinor"

2007 12 06
Detaljplan för bostäder vid Örnfeltsväg
Ärendet överklagades till Länsstyrelsen och är under behandling.
Beräknas, enligt ansvarig där, bli klart under året.

2007 12 03
Byggnämndsmötet den 27 november
Information från protokollskriverskan
1.
Detaljpan för tillbyggnad av Landsarkivet.
Förslag till beslut: till Kommunfullmäktige.
Ärendet bordlades.

2.
Detaljplan för bostäder vid Östra Skärvallsgatan.
Förslag till beslut: Programgodkännande
.
Beslut:
Planarbetet avbrytes.

Veckans bild
"ett hus som får leva vidare"

Nya planer för Heden
Efter tidigare omstridda förslag gör kommunen ett nytt försök.
Ur GP-artikel av AS 28 november. Läs under forum/Heden!

Ur debattartikel i GP 19 november
Tänk helhet om nya Göteborg
Mikael Janson, Kjell Björkqvist och Ann-Catrine Fogelgren
skriver att inom några decennier kommer stadens mitt att ligga i älven. Att skynda fram en ny Götaälvbro utan att se till helheten skulle vara ett misstag.
De anger en hel del förslag som en bro ut från Stigberget för buss och spårvagn samt med gång- och cykelbana och att "Läppstiftet" behöver en motsvarande byggnad på andra sidan älven.

En stadsarkitekt skulle öppna för nytänkande
Ur debattartikel i GP 22 november
Läs under Södra älvstranden!

Veckans bild
"visningslägenhet på Saltholmsgatan"

2007 11 22

Protokoll från Fastighetskontorets möte 207-11-19
Avtal avseende genomförande av detaljplan för tillbyggnad av
landsarkivet inom stadsdelen Lorensberg
.

Bordläggs på förlslag av Kjell Björkqvist
Läs delar ur Tjänsteutlåtandet!

Yttrande över utredning om planeringsförutsättningar
för Göteborg skärgård.

Tillstyrks
Yttrandet i sin helhet finns att läsa på Fastighetskontorets
hemsida under protokoll.


Byggnadsnämndens möte den 27 november

Enligt Föredragningslistan nr 18
Detaljplan för tillbyggnad av Landsarkivet.
Bordlagt1113
Förslag till beslut: Till Kommunfullmäktige

Detaljplan för bostäder vid Östra Skärvallsgatan.
Bordlagt 1113
Förslag till beslut: Programgodkännande.

2007 11 21

RÖDASTENSMOTET
Göteborgs fastighetskontor 2007-05-31
Markanvisning inom fastigheten Sandarna 725:1
vid Rödastensmotet i Majorna.

Förslag till fastighetsnämndens beslut.

Veckans bild
Läckage?

2007 11 17
Veckans bild

"Funkishusen vid Friggagatan "
Byggnadsnämnden har beslutat att husen skall rivas

2007 11 10
Vatten

En video inspelad vid Niagarafallen i samband med Byggnadstekniska föreningens resa till Kanada
införd under bildspel.

Rusta Göteborg för att bli kulturhuvudstad
Artikel i GP 10 november 2007
Av Helene Odenjung (fp) och Axel Darvik (fp) (Referat)
Läs under kulturhistoriskt!

2007 11 07

Ur föredragningslistan för byggnadsnämndens möte den 13 november

- Detaljplan för tillbyggnad av Landsarkivet.
Till KF

- Detaljplan för bostäder vid östra Skärvallsgatan.
Programgodkännande

- Detalpjplan för gång- och cykelbro över Göta älv.
Information

SPOT
Vilken stad vill du ha? Kan konsten påverka?
SPOT skapar plats för diskussion och konst i Göteborgs city.
SPOT är ett konstprojekt som prövar gränserna för vad som är möjligt att genomföra i det offentliga rummet. SPOT är en plats för konst, samtal och debatt. Här kan privatpersoner och föreningar verka sida vid sida med etablerade konstnärer och kulturinstitutioner. SPOT finns på plats i Brunnsparken, Göteborg i maj 2008.

Ett forum pågår fram till utställningens öppnande. Vilken stad vill vi ha? Hur är det att leva i staden? Hur kan konsten påverka utvecklingen? är några frågor som diskuterats.

SPOT ingår som en del i ett forskningsprojekt om utvecklingen i Göteborgs och Stockholms innerstäder.

Sponsorer & finansiärer
Projektet genomförs med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur, Göteborgs stad, Västra Götalands Kulturnämnd, Familjen Wikanders Stiftelse och Konstnärsnämnden Svenska bildkonstnärsfonden.
Läs mer under forum!

 

2007 11 05
Veckans bild
"aktuella utställningar: Baertling o Carlsund".

2007 11 01
Saltholmen
Bygglovet för första etappen av trafikarbetena på Saltholmen har överklagats till Länsrätten.
Länsrätten har lämnat föjande information. Ärendet är under behandling. Synpunkter från parterna har inkommit. Ärendet beräknas vara avklarat före jul. Om utslaget inte är till belåtenhet kan det föras vidare tilll Kammarrätten som tar upp det om prövningstillstånd beviljats.

Läs mer om planerade arbeten på Saltholmen!

2007 10 29

Gång- coh cykelbron över älven
Under debatt på GP 2007-10-29 skriver
Jan Hallberg (m), Helene Odeljung (fp), Carina Liljestrand (kd) och Anders Flanking (c) under rubriken Stoppa planerna på en gång- och cykelbro
...
Läs under forum!


Veckans bild
"Nybygget på Saltholmsgatan växer"
Jfr veckans bild 2007 v31

2007 10 23

Nytt köpstråk
Svenska handel vill knyta ihop Svenska mässan med Götaplatsen och Avenyn och göra ett stråk ned till älven. City är i behov av spektakulära satsningar för att inte hamna på efterkälken anser Svensk Handel.

Södra älvstranden
Av en artikel i GP framgår att politiker är besvikna på förslagen.
Både Hallberg och Hulthén jämför med lyckade utbyggnader av Holländska hamnstäder.
De är mätta på plana tak och nyfunkis.

2007 10 22

Södra älvstranden
Fredagen den 19 oktober presenterades de fyra arkitektlagens förslag
till gestaltning av Skeppsbron.

De fyra arkitektlagen är:
Erséus arkitekter
HMXW arkitekter
Henning Larsens arkitekter
Liljewalls arkitekter
Se under Forum!

Gårdsten
Klartecken för småhus på Kryddhyllan:
Regeringsrätten har gett klartecken till 110 planerade småhus på Kryddhyllan i Gårdsten.

Veckans bild
"Södra älvstranden: De fyra förslagen"

Väntkurerna i Långedrag
Västtrafik tidigarelägger upprustningen av de nedklottrade väntkurerna i Långedrag. Kostnaden är 350 000 kronor. Om vandaliseringen fortsätter kan resenärerna tvingas vänta utan skydd.

Olle Baertling utställning på moderna museet i Stockholm.
Olle Baertling: Självlärd konstnär född i Halmstad 1911. På 60- och 70- talen reste han ofta till USA och ställde ut flitigt. Han avled 1981.

Baertling framställs på Moderna museet som den "utopist" vi borde behöva i en tid av uppgivenhet och kaos skriver Gunilla Grahn-Hinnfors i GP.

Nybygget vid operan" Älvrummet"
Gunilla Skoog på GP förklarar i en artikel i GP vad det fönsterlösa plåtskjulet skall användas till:
I huset byggs en stor utställningshall för alla som är intresserade av stadens framtid. Älvstrandenbolagets stora modell kommer att visa vilken förvandling som väntar när nya stadsdelar växer upp på båda sidor av älven. Huset är försenat men kommer att stå klart till invigningen av Julstaden Göteborg den 7 december. Det skall också inrymma konferenslokaler, filmvisningar och café.

2007 10 15

Kontorshus planeras i Gårda
Ur artikel i GP
Tre nya kontorsbyggnader planeras i Gårda, det mittersta med 17 våningar.Svenska Mässan vill bygga nytt på andra sidan ån i Gårda. En bit därifrån, mellan leden och Johan på Gårdas gata, finns en lucktomt som kommit längre i planeringen.. Den ska kunna rymma tre stora hus. Det finns ett gammalt bygglov från 1987.
Nu finns en stark efterfrågan på moderna kontorslokaler i bra läge. Avsikten är att starta bygget så snart planprocessen är klar, säger projektchefen på Skanska Fastigheter.

Seniorbostäderna vid Östra Skärvallsgatan inom Björnekullaområdet i Älvsborg
Planeringschef Malin Häggdahl uppger att ärendet kommer att överlämnas till byggnadsnämndens ledamöter för bedömning av planarbetets fortsättning.

Andra etappen av planerade trafikarbeten på Saltholmen
Andra etappen, som kräver detaljplan, då spårvägens vändslinga planeras ta viss del av parken i anspråk, är ännu inte påbörjad enligt planeringschef Malin Häggdahl.
Orsaken till att vändslingans läge måste ändras beror på att planerad handikappsanpassning av hållplatsen kräver en perronghöjd på 17 cm vilket innebär en rak hållplats.

Veckans bild
"Södra älvstranden"

Hagabion
Ödetomten vid Hagabion borde utnyttjas bättre. Fastighetsnämnden vill se nya bostäder och en park i Linnéstaden.Detta enligt en artikel av Gunilla Skoog i GP.

Fastighetsnämnden har beslutat att satsa 16 miljoner kronor på grundförstärkning och renovering av tegelbyggnaden från 1875. Samtidigt har politikerna börjat att titta på området intill.

2007 10 08

Trafikavgifter
Ur artikeln i GP
Följ Stockholms exempel - inför avgifter för att minska trafiken av Karin Pleijel och Kia Andersson är följande hämtat:Vi Göteborgare släpper i genomsnitt ut cirka 7000 kilo koldioxid per invånare och år. Utsläppen och klimatpåverkan måste minska. Att införa framkomlighetsavgifter i Göteborg är ett steg på vägen.

Friggagatan
Orimlig miljö för bostadsbyggande skriver Sven Öjersjö under fri ord i GP.
Bostäder här skulle inte bli attraktiva.
Har majoriteten i byggnadsnämnden tappat besinningen? Har man inte klart för sig att staden har en kulturhistoria samt att man måste ta rimliga miljöhänsyn vid uppförande av ny bostadsbebyggelse frågar sig Sven Öjersjö, förre länsarkitekten för VG län.

Veckans bild
"Godsterminalen"

2007 10 01

Hamnkrisen värre än vad som sagts
Ur artikel i GPav S L 30 september
Andra hamnar utnyttjar oron och försöker ta över kunderna.
Fakta
15/9
Hamnledningen larmar om hot och trakasserier mot personal som accepterar att arbeta övertid.
17/9
Hamnanställda känner sig utpekade
20/9
Åkeribranschen kritiserar Göteborgs Hamn för långa väntetider vid lastning och lossning.
21/9
Rederier kräver att ledningen tar tag i övertidsstriden.
Göteborgs Hamn lider en stor prestigeförlust när Stora Enso väljer bort Göteborg för tre olika lastrutter.
Maersk och DFDS klagar i brev till hamnen på otillförlitlighet och dålig service.
29/9
GP avslöjar att PR-byrån JKL hjälper Göteborgs Hamn att få ut sin version av krisen.

Veckans bild
"Saltholmen"

SKF:s gamla fabrik blir nytt köpcentrum
Ur artikel i GP av Kenny Genborg
Drygt 2,5 miljarder kronor satsas i omvandlingen av SKF:s hundraåriga fabrik i Gamlestaden.
Det blir bostadsrätter och köpcentrum i den klassiska industrifastigheten.

Göteborgscyklister får vägvisare på nätet
Ur artikel i GP av Anders Sahlberg
Senast till våren kommer cyklisterna i Göteborg att kunna söka på nätet vilken cykelväg som är bäst och går snabbast.

2007 09 24

Veckans bild
"Gullbergsvass"

Politiker säger nej till större Delsjö-reservat
Ur GP-artikel 23 september av Gunilla Skoog
Länsstyrelsen föreslår att Delsjöns naturreservat ska utvidgas. Skatås, Härlanda tjärn och Brudaremossen skulle införlivas i reservatet, och de nya gränserna dras tätt intill nuvarande bebyggelse i Kallebäck, Örgryte, Härlanda och Kålltorp. Majoriteten av politiker vill avstyrka förslaget och i stället låta kommunen se över nuvarande skydd.

2007 09 20

Veckans bild
"Götaplatsen"

2007 09 19
Ur artikel i Göteborg City 17/9
Göteborgarna gillar Älvsnabben.
Under den första halvan av 2007 ökade antalet resenärer med Älvsnabben explosionsartat, med 50%. Anledningen är att de återigen stannar vid Lilla Bommen. Det tilltalar passagerarna, konstaterar Lennart Löfberg.

2007 09 18

Expressens nätupplaga. Ur artikel från 15 september av Karl Henrik Sax
Dyr båtdröm
Flytta Styrsöbolagets passagerarbåtar till Fiskebäck! Föreslår fyra erfarna politiker i Göteborg.
De tänker sig att ungefär varannan tur från Södra skärgården ska gå dit... tre av de fyra politikerna själva är från Södra skärgården: Marianne Bergman (kd) Kjell Björkqvist (fp) och Anders Flanking (c). Kommunalrådet Carina Liljestrand (kd) bor på fastlandsidan i västra Göteborg.


Från Styrsöbolagets hemsida 2007-09-07
"Ändrat datum för flytt av frakttrafiken till Fiskebäck
Flytten till den nya fraktterminalen i Fiskebäck är uppskjuten en vecka. Detta innebär att fr o m den 8 oktober utgår all frakttrafik med bilfärjan Ärlan och godsfärjan Göta II från fraktterminalen i Fiskebäck."

2007 09 16
Ur Västtrafiks tidning Pling tisdag 4 september 2007
Snart går frakten via Fiskebäck- gods till södra skärgården dirigeras om.

Läs under Fiskebäck!

Ur 2007 09 10
Meddelande nr 37 från
Fiskebäcks Företagarförening
Läs under Fiskebäck!

2007 09 14
artikel i GP av GS .referat AP
Stora höghus för dyra att bygga
För höga byggkostnader hejdar Poseidons planerade 33- våningshus i Gårda. Det planerade höghuset på Lindholmen, 30 våningar, håller också på att planeras om.
Läs!

2007 09 11

Veckans bild
"höga hus vid Älvsborgsbron"

Bakgrund: Artikel i GP 2007-09-08
Höghus vid Älvsborgsbron kan bli nytt landmärke
Höga hus med 1500 lägenheter på berget på Älvsborgsbrons södra sida
kan bli ett nytt, stort ländmärke i Göeborg.
Ambitionen är att bygga höga hus och ge göteborgarna en ny entrépunkt till stan.

Se bilden!
..Synpunkter!

2007 09 10

Ur GP-artikel 1977 av Lars Nyström
SALTHOLMEN låt det få leva
referat AP på initiativ av sign R

Det finns idag planer på att dra in spårvagnsslingan i parken.
Den 30 år gamla artikeln är fortfarande aktuell.
Synpunkter!

2007 09 08
artikel i GP av AS referat AP
Höghus vid Älvsborgsbron kan bli nytt landmärke
Högahus med 1500 lägenheter på berget på Älvsborgsbrons södra sida kan bli ett nytt, stort ländmärke i Göeborg.
Se under Forum, Höghus!

2007 09 06
Veckans bild
"vid Saltholmsgatan"

2007 09 02

Ur Plan nr 3 2007
Transformativ planering för hållbar stadsförnyelse
Transformativ planering - förändringsplanering- handlar om att främja och bygga upp socialt och ekonomiskt kapital i områden där marknadskrafterna fallerat, om att vända en negativ utveckling till en positiv och tillväxtinriktad utveckling.

Läs mer under stadsförnyelse!

2007-08-29
Ur artikel i GP av AI
Ny storstadssatsning i nordost
Satsningen får göras inom det kommunala och statliga reguljära budgetarbetet eller via stöd från EU:s strukturfonder.Man utgår ifrån ett bättre perspektiv, hela staden.

Finessen med den nya stasningen är att arbeta mer kommunövergripande för att angripa problemen.

Första steget efter att stat och kommun skrivit avtal om fortsatt storstadssatsning är att upprätta "strategiska stadsdelsplaner" lokalt i dialog med de boende.

Läs mer!

2007 08 28
Veckans bild
"från konstbiennalen bild II

2007 08 27
Veckans bild
"från konstbiennalen bild I"

2007 08 02
Veckans bild
"huvud?"


2007 08 15
Saltholmen "besjälad plats"
Bildspel baserat på bilden från sidan besjälade platser.
Bildspelet!
Besjälade platser!

2007 08 02
Veckans bild
"taket"

2007 08 02
Veckans bild
"nybygge på Saltholmsgatan"

2007 08 02
Veckans bild
"figur med mun och vägvisare"

2007 07 22

PLATTFORM FÖR KULTURHISTORISK VÄRDEFULL BEBYGGELSE
Under forum har en plattform för kulturhistoriskt införts.
Bakgrund:
Boverkets "Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2007"
samt aktuella förändringar av sådana miljöer inom Göteborg.
Pilotprojekt: Saltholmen
Till länksidan!

2007 07 22
Veckans bild
"himmel och hav"

2007 07 16

Ur krönika i GP 16 juli 2007 referat AP
Göteborg är glesbygd
Av Abraham Staifo

Om Göteborg ska leva upp till epitetet landets andra
stad och fullt ut bli en storstad måste de centrala
delarna förtätas. Läs under Forum/Gbg:förtätning!

Ur DEBATT GP 16 juli 2007 referat AP
Moderaterna:
Så kan vi få plats för fler fritidsbåtar i Göteborg

För att få fler båtplatser bör Göteborgs kommun utnyttja sin mark bättre.
Trots att vi i Göteborgsområdet internationellt sett har många båtplatser räcker de ändå inte till.

Skriver Anders Granberg v ordf(m) Grefab och Susanna Haby kommunalråd (m).
Läs under Forum/Båtplatser
!

2007 07 13
Veckans bild
"anmäls påhopp"

2007 07 07
Veckans bild
"lod"

2007 07 04

Oscar II fort
Onsdagen den 25 april 2007 anordnade Västra Frölunda Hembygdsförening en guidad tur på Västerberget. En video från tillfället har framställts. Den kan nås från bildspel!

2007 07 02
Besjälat hus m fl
På bildspelssidan har flera vidios tillkommit.
Besjälat hus handlar om det nyligen uppbrunna trähuset på Stora billingen inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg. En antikvarisk förundersökning hade utförts och avsikten var att det skulle ingå i den nya bebyggelsen inom område. Till bildspel!

2007 06 29

Veckans bild
"Pater Noster vid Viking"

2007 06 24
Ur artiklar i GP
Hotellboom i Göteborg
Riverton vill växa på höjden
Ny hotellskrapa vid älvstranden
Läs under Forum!

Veckans bild
"vid Drömmarnas kaj"

2007 06 21
Invigningen av Sjöräddningshuset
Invigningen är uppskjuten till augusti. Datum är ännu inte bestämd.

2007 06 19

Kommunfullmäktige antog
Detaljplan för Fiskebäcks Hamn, bostäder inom stadsdelen Fiskebäck
vid mötet den 7 juni 2007
Detta efter Kommunstyrelsen beslut vid sitt sammanträde 30 maj 2007
att bifalla till stadskansliets förslag (Reservation mp)

2007 06 15
2007 06 13
Ur artikel i GP referat!
Glasbassäng på 19 våningars höjd ska sälja Gothia Towers

Detaljplanen går nu ut på samråd! Läs Under Forum!

2007 06 14
Processtudie Göteborgs södra skärgård 2007
Dagsläget Juni 2007
Till hösten börjar sprängningarna!
Samtidigt som kommunen satsar stort på kollektivtrafiken
(Kringen, Västlänken, snabbfärjor och bilpooler)
satsar de stort på bilar på Saltholmen.
Var finns den röda tråden?
Kompletteringar!

Ur Styrsöbolagets Nyheter 2007-06-13
Referat AP
Snabbfärjor till skärgårdstrafiken i Göteborg

Färjetrafikbilder
från sept 1998 som blivit högaktuella.

2007 06 12

Veckans bild
"Milles hämnd"

2007 06 04

Veckans bild
"Beslut om 2st snabbfärjor till Södra skärgården"

Trafiknämnden den 31 mars
Nämnden välkomnade Västtrafiks förslag att inköpa 2 st snabbfärjor för
trafik till Södra skärgården.

Processtudie Göteborgs södra skärgård
Livskraft och hållbar utveckling 2007
Fallstudie Styrsö 2003 och inköpet av två snabbgående färjor att användas
i trafik till Södra skärgården har fått utgöra plattform för en processtudie.
Läs och lämna synpunkter!

2007 05 31

Fallstudie Styrsö 2003
Studien visar olika framtidsperspektiv på hur södra skärgården kan fungera år 2023:
Läs under Saltholmen och jämför med kommunens aktuella planer.

Stadsbiblioteket vid Götaplatsen
Såväl Stadsbiblioteket, Elite Park Avenue Hotel och Konstmuseet skall byggas till.
Hur skall Götaplatsen förändras?

Veckans bild
"kom!"

2007-05-26
Ur GP-artikel BH ..Referat AP
Nu skall Fiskebäck växa

Läs under Fiskebäcks hamn!

2007 05 24
Ur GP-artikel AS Referat AP
Södra skärgården får snabbfärjor
Läs under Forum!

2007 05 21

Höghus i Mölndal
Se forum!

Veckans bild
"Guidning i Sjöräddningshuset"
Medborgarkraften guidas i Sjöräddningshuset och äter lunch i Långedrags nya Världshus.
Se bilden!

2007 05 16

BYGGLOV

Kungörelse om beviljat Bygglov
Älvsborg 655:388, Saltholmen
Nybyggnad av parkeringsplats, markparkering öster om spårvagnshållplatsen
Byggnadsnämnden har den 17 april 2007 bifallit ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats, markparkering öster om spårvagnshållplatsen.

De som anser sig berörda har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut.

Överklagandet skall ske skriftligt, ställas till Länstyreslen i Västra Götaland, men insändas till byggnadsnämnden, box 2554, 403 17 Göteborg.senast den 7 juni 2007.

2007 05 13
Veckans bild
"bakom galler"

2007 05 10

Veckans bild
"rest av besjälat hus"

Veckans bild
"cyklar"

2007 04 26
Sjöräddningshuset och Nya Långedrag Värdshus
Information från Sjöräddningshuset 2007 04 26:
Huset kommer att heta Sjöräddningshuset.
Det kommer förutom Sjöräddningssällskapet att även inhysa Långedrag Värdshus, Kryssarklubben, Sjösportskolan, Västkustens Båtförbund samt Västkustens Seglarförbund. Fastighetskontoret undersöker vidare tillgången och fördelningen av parkeringsplatser och skyltar för att ge korrekt vägvisning in till och runt om Sjöräddningshuset.
Första veckan i maj ska byggarbetarna vara borta.
Den 21 juni är det invigning av huset – inga formella inbjudningar går ut utan allmänheten är välkommen att komma och se huset och närvara vid invigningscermonin.
Annons kommer sättas ut.

2007 04 24
Planeten Jorden
Mänskligheten sitter på en tickande bomb. Om den överväldigande majoriteten
av världens forskare har rätt, har vi bara tio år på oss att förhindra en stor katastrof.
Med anledning av situationen har en ny plattform för detta ämne öppnats.
Se under Forum!

2007 04 23

Veckans bild
"kraftfältet"

Gång- och cykelbro över Göta Älv
Utställning detaljplan
Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av: Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg
senast den 9 maj 2007. E-post: sbk@sbk.goteborg.se
Läs under forum!

Parkprogram
Göteborgs Stad, Park och Natur har tagit fram strategier för landskapet i Göteborg.
Utdrag ur detta samt en plattform för medborgarkraftens arbete har redovisats under
Park och Natur på startsidan och under forum.

2007 04 17
Nya Långedrag Värdshus i Sjösäkerhetens Hus
Bilder från arbetsplatsen!


Veckans bild
"Vita Gaveln"

2007 04 11

Om- och tillbyggnad av Stadsbiblioteket i Göteborg
Centrum för Byggnadskultur inbjöd till diskussionskväll onsdagen den 11 april kl 18:30 Stadsbyggnadskontorets Infosal, Köpmansgatan 20
Läs under Forum!

Byggnadsnämndens möte den 17 april
Några av ärendena:

•Detaljplan för Fiskebäcks hamn, bostäder.Till KF
•Detaljplan för handel och kontor mm i del av kv Storseglet Stadsdelen Älvsborg Antages.
•Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, markparkering
och väderskydd Älvsborg 655:388, Saltholmen vid båtterminalen. Bifalles
•Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, markparkering
Älvsborg 655:388, Saltholmen vid vändslingan. Bifalles

ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN
•Parkeringspolicy Bordlagt 0320 Uppdrag
•Motion om att utreda förutsättningarna att bygga fler passiva hus i Göteborg Till KS utsändes
•Remiss angående klimat och sårbarhetsutredningens delbetänkande om översvämningsrisker
Till KS utsändes.
•Extrema väderhändelser, hur väl rustat är Göteborg, fas 2 Uppdrag

Fiskebäcks Hamn, Bostäder
Ett "utställningsutlåtande" och "samrådsredogörelsen" över tidigare inkomna yttranden samt övriga handlingar i ärendet finns att ta del av på Stadsbyggnaddskontoret.
Byggnadsnämnden kommer att behandla planförslaget den 17 april 2007. Byggnadsnämnden kommer då att föreslås besluta att förslå Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Fiskebäcks hamn, bostäder.Ärendet!

Gång- och cykelbro över Göta Älv
Utställning detaljplan
Ett planprogram har tidigare sänts ut på samråd och godkänts av Byggnadsnämnden den 7 februari 2006. Samråd om detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning har hållits under tiden
20 september-1 november 2006.

Förslaget finns utställt för granskning under tiden 11 april - 9 maj 2007 på följande platser. Stadsbyggnadskontoret,Köpmansgatan 20; Lundby Stadsdelshus, Medborgarkontoret; Älvstrandens bibliotek, Diagonalen 6

Upplysningar om förslaget lämnas av distrikt Norr,
Anders Svensson, eller Camilla Lidholm Andersson

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av:
Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg
senast den 9 maj 2007.
E-post: sbk@sbk.goteborg.se
Läs under forum!

2007 04 10
Veckans bild

"kraftbalansen"

ÖPXX
Medborgarkraftens synpunkter inlämnas.
Läs!

2007 04 06
Veckans bild
"ROBOT HOUSE"

2007 03 31

Äldreboendedelegationen
2006-11-24 Regeringskansliet meddelar

Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer är en nyligen tillsatt statlig utredning som ska följa och analysera behoven av utveckling av boende för äldre.
Barbro Westerholm utsedd till ordförande i Äldreboendedelegationen

Läs mer under Forum/seniorer!


Inbjudan till seminarium ”Boende för äldre”
Onsdagen den 25 april klockan 13.00-17.00 Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Vi är alla beroende av att den miljö där vi bor passar för våra dagliga behov vare sig vi har förmånen att vara friska eller när vi drabbas av krämpor, sjukdom eller skada. Befolkningsstatistiken i Sverige visar att vår medellivslängd kommer öka och att andelen äldre kommer bli större.

Praktiserande Arkitekter i Samverkan, PAR AB, arbetar med att bygga upp en metodik för att kunna agera och tillgodose dessa behov. Med detta seminarium vill PAR AB inbjuda till att belysa ämnet och skapa en grund för långsiktigt samarbete.

Vi kommer att visa vikten av att ha arkitekten som partner när olika bostadsbehov, tillvägagångssätt och värderingar möts. Seminariet kommer att beröra så väl ekonomiska som sociala aspekter där nytänkande inom området står i fokus.

Seminariet vänder sig till dem som vill vara med och bygga framtidens boende för äldre; stat, kommun, landsting,
entreprenörer, fastighetsbolag, vårdgivare och andra aktörer.

13.00 Lars Hallin, VD, PAR AB, välkomnar
13.15 Bygga för äldre – Samhällets utmaning.
Talare: Prof. Barbro Westerholm, ordf. Äldreboendedelegationen.
13.45 Vilket samhälle ser vi framför oss?
Talare: Bo Malmberg, forskningsledare Institutet för Framtidsstudier
14.15 Utveckling och behov för en åldrande befolkning
Talare: Barbro Beck-Friis, prof. i geriatrik.
14.45 Kaffe
15.15 Framtidens äldrevård
Talare: Mats Thorslund, prof i socialgerontologi, Karolinska Institutet
15.45 Arkitekternas utgångspunkter & tillvägagångssätt
Talare: Alessandro Cardinale, Olle Dahlkild och Lars Wahlström. Arkitekter, representanter för PAR AB.

Anmälan till:
seminarium@pararkitekter.se
senast 18/4-07

Veckans bild
"Saltholmen:dammen-havet-himlen-solen"

2007 03 19

Arkitekter utan gränser /ASF-Sweden.
Info från SAVG som är med och sponsrar Arkitekter utan gränsers arrangemang.
Arkitekter utan gränser har ett seminarium om arkitektur och hemlöshet
den 21 mars kl 18.30 i HDK:s stora hörsal.
Föreläsning: Catarina Thörn
Hennes avhandling handlar om hemlösa kvinnors situation.
Disskusion: Arkitektens roll i hemlöshetsfrågan?
Med representanter från Stadsmuseets hemlöshetsutställning och Gatljuset.

Veckans bild
"förlorade självkänslor"

2007-03-14

Byggnadsnämndens möte 20 mars
Ur föredragningslistan:
Detaljplan för gång- och cykelbro över göta älv utställes.
Detaljplan för hotell i centralposthuset.
Sextantg 4 Älvsborg: bygglov för nybyggnad av två enbostadshus samt garage.


Centrum för Byggnadskultur rekommenderar!
Tisdagen den 20 mars föreläser landskapsarkitekt Eva Tenow om "Bellevue
- en bortblömd oas"
i Bedasalen, Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11.
Föreläsningen är ett samarrangemang mellan SDF Kortedala och
Stadsbyggnadskontoret.

Veckans bild
ÖPXX: Utbyggnadsplanering 05

Översiktsplan ÖPXX
Genomgång: SYDVÄST Måndag 12 mars kl 18-21, Stora salen Frölunda kulturhus.
För en halvfylld sal presenterades de översiktsplaneringsansvariga varefter en sammanfattande redogörelse för förslaget visades i ett bildspel. Efter en paus då möjligheter fanns att ta del av ett tiotal planscher plus de sydvästra stadsdelarnas lokala översikter skedde en fördjupad redogörelse av bland annat trafiken. Mötet avslutade med en frågestund. Det påpekades att det var viktigt att skicka in synpunkter senast den 1 maj.
Medborgarkraften.com framförde synpunkter på bland annat obalansen mellan "de tre krafterna" och förslog en ny planeringsmodell för att ge större möjligheter för medborgarna att bli delaktiga i kommunens utveckling. Även att olika utvecklingsmöjligheter inte studerats tillräckligt framfördes som att älven kan som en tillgång i stället för en barriär. ÖP:chefen förklarade att de arbetat under tidspress, men vissa sidoutredningar utförts. Ett utdrag ur rapporten Utbyggnadsplanering 05 från 2006 tillhandahölls och redovisas under forum.

Veckans bild
"med samma ögon"

2007 03 05
Översiktsplan ÖPXX
Utökat material med reflektioner under forum!

2007 02 28
Förvärv av fast egendom genom fastighetsreglering i stadsdelen Älvsborg
med påföljande upplåtelse av tomträtt (Sjöräddningssällskapet)
FÖRSLAG TILL FASTIGHETSNÄMNDENS BESLUT
se under Forum /Långedrag

2007 02 27

Fiskebäcks Hamn, bostäder (detaljplan)
På byggnadsnämndens dagordning för mötet 2007-03-06

Stadsbiblioteket
Debattartikel av Bo Karlberg i GP
Inglasat stadbibliotek kränker Götaplatsen
Biblioteket behöver byggas till. En ny glasfasad runt hela byggnaden föreslås. Byggnaden kom till som ett resultat av en öppen arkitekttävling.Den centrala tanken då var att hålla samman en konsekvent mur- och tegelkaraktär hos de kringliggande byggnaderna för att skapa en tyngdpunkt på Götaplatsen. Denna tanke går nu förlorad. Behöver Götaplatsen vitaliseras frågar sig BK.
Ett antal kommentarer samt hela artikeln finns redovisade på www.gp.se/debatt.

2007 02 26

Nya Långedrag Värdshus
Anläggningen öppnar den 28 april 2007
Besök deras hemsida!
Bakgrund m m Forum /Långedrag

Veckans bild
Besjälat hus II

Ur GP-artikel av GS (referat)
Så ska Göteborg stoppa vandaliseringen
"Policy för arbete för en trivsam stad - fri från klotter och annan skadegörelse"
Läs under forum!

2007 02 18
Veckans bild
"sett på stan"

Detaljplan för
TILLBYGGNAD AV LANDSARKIVET
inom stadsdelen Lorensberg i Göteborg
Debattartikel i GT m m se forum!

2007 02 17

Södra älvstranden
Över 60 yttranden har kommit in efter den första remissrundan.
Läs under Södra Älvstranden!


Veckans bild
"Landsarkivet"


2007 02 06
Veckans bild
"Besjälat hus: interiör 1"

2007 02-01

Göteborgs nya översiktsplan ÖPXX
Översiktsplaneförslaget är ute på samråd och visas
under tiden 31 januari - 1 maj 2007 på följande plats:

Stadsbyggnadskontoret
Köpmansgatan 20 (vid Gustaf Adolfs Torg)
Öppet måndag-fredag kl 8-16

Upplysningar om förslaget lämnas av Översiktsplaneavdelningen,
Ylva Löf, tfn 031- 61 23 46 eller Lena Jacobsson, tfn 031-61 15 50.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av:
Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg
Senast den 1 maj 2007.
E-post: sbk@sbk.goteborg.se
-------------------------------------------------
Handlingarna finns att läsa och hämtas hem på www.stadsbyggnad.goteborg.se

Handlingarna innehåller bland annat 13 stycken strategiska frågor som förslagsställarna vill samråda om.
Dessa finns, i forkortad form, att ta del av under forum!

Stora Billingen
Ur GP-artikel
1500 slåss om 49 hus
Se Forum!


Veckans bild
"ÖPXX SAMRÅD"

Veckans bild
"Godsterminalen i Fiskebäck januari 2007"

2007-01-23
Referat GPdebatt
Artikel av frilansjournalisterna
I-B Hermansson, C Wigerfelt, S Reuterstrand
Viktigt med demokrati och insyn när staden planeras
Författarna vill påpeka vikten av en fortsättning av "Dialog Södra älvstranden", och menar att dialogförsöket tydligt visar hur en öppen diskussion kan tillföra värdefulla visioner om vad som gör en stad attraktiv. Samtidigt riktar de stark kritik mot politikernas sätt att agera under tiden dialogen pågick.
Trots detta föreslår de att politikerna tar initiativet till skapandet av en mer permanent neutral arena till vilken inbjuds alla slags intressenter för diskussioner om stadens fortsatta utveckling.
Läs hela referatet!

Veckans bild
"ANSIKTEx16x2"

2007 01 16
Information beträffande bostadsprojekt i Fiskebäck
Läs under Forum!

Klippan
Byggnadstekniska Föreningen inbjuder sina medlemmar till studiebesök torsdagen den 25 januari till Klippan. Information ges om några av de projekt som finns kring Klippan.

2007 01 14

Bildspel
Ny länk till bildspel införd i vänsterkolumnen samt under forum.
BILDSPEL

Veckans bild
"Gamla Ullevi rivs"

ARKITEKTURENS HUS
Vernissage lördag 20 januari kl 13.00 på Göteborgs Stadsmuseum.
Utställningen
Funkis & folkhem

Veckans bild
"Bergakungens salar"

2006 12 29
Veckans bild
"Här skall staden ligga"

2006 12 18
Veckans bild
"Översvämningen i Mölndal II"

Veckans bild
"Översvämningen i Mölndal I"

2006 12 08
Bildspel
Kulturstig Vässingsö
Naturstig Skärvallsberget

Antagande av detaljplan för bostäder vid Örnfelts väg
Kommunstyrelsen tillstyrker byggnadsnämndens förslag i skrivelse den 6 september 2006 och förteslår att kommunfullmäktige beslutar:
Detaljplan för Bostäder vid Örnfelts Väg ...antas.
...Utan omröstning beslöt kommunstyrelsen att bifalla ordföranden Göran Johanssons yrkande.

Göteborg den 15 november 2006
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

2006 12 07

Handel och kontor m m vid Redegatan

Utställning detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat ett förslag till detaljplan för planområdet - del av kvarteret Storseglet - som ligger vid korsningen Fågelvägen och Torgny Segerstedtsgatan inom stadsdelen Älvsborg.
Förslaget innebär en mer flexibel användning av byggnaderna inom planområdet, samt en utökning av fastigheterna.

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning under tiden
6 december 2006 - 16 januari 2007 och visas på följande platser och tider:

Stadsbyggnadskontoret
Köpmansgatan 20
Stadsdelsförvaltningen Älvsborg
Redegatan 9

Upplysningar om förslaget lämnas av distrikt Söder,
Fredrik Söderberg, tfn 031-61 15 91 eller
Malin Häggdahl, tfn 031-61 11 36.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av:
Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg
senast den 16 januari 2007.
E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.


2006 12 05

Saltholmen: Färjeterminal och spårvagnshållplats
Bygglov:
Parkeringsplatser, cykelparkering och skärmtak där detaljplan saknas.
Synpunkter senast 5 december 2006
Medborgarkraftens och berördas synpunkter!
En namnlista har bland annat gått runt i området.
Samtidigt har synpunkter inlämnats till Byggnadsnämnden och Banverket om att fördjupa planeringen för en
färjeterminal vid Skeppsbron så att resenärerna får tillgång till en högmodern bilpool och direktkontakt med inte bara Kringen utan även Västlänken. Detta skulle avlasta Saltholmen och dessutom ligga i linje med kommunens satsning på kollektivtrafiken.

Veckans bild
Förslag till accentuering av Stora Otterhällan och landmärke
för presumtiv knutpunktshållplats i berget.
"dagsljuskollektorn"

Program för detaljplaner
SÖDRA ÄLVSTRANDEN Delen Rosenlund - Lilla Bommen
Synpunkter!

Programsamråd för Södra Älvstranden pågår. Västlänkens sträckning och utformning har stor betydelse för programmets utformning och genomförbarhet.
Synpunkter ( av AP ) har sänts till Byggnadsnämnden och Banverket.
Läs synpunkterna!

Veckans bild
Apropå pågående programsamråd för Södra Älvstranden
"Skeppsbron"

2006 11 23

Veckans bild
"Utsikt från Nya Långedrags Restaurang nov 2006"
Ur
BYGGNADSNÄMNDENS FÖREDRAGNINGSLISTA SAMMANTRÄDESDAGEN 2006-11-28

24/20 Angående detaljplan för bostäder, parkering m m vid Kastellgatan - Risåsgatan.
Justeras omedelbart

25/20 Detaljplan för hotell i Centralposthuset, Drottningtorget.
Programsamråd

28/20 Detaljplan för handel och kontor m m i del av kv Storseglet.
Utställes

Veckans bild
"Nya Långedrags Restaurang nov 2006"

2006 11 08

Veckans bild
"från naturstig II"

HÖSTMÖTE
Älvsborgs Egnahemsförening inbjuder alla till det årliga höstmötet med information
Program
18.45 Kulturstigar i Älvsborg
19.00 Trädgårdstips
20.00 Energianvändning för småhus
20.45 Vad händer i Älvsborg?

HÖGA HUS
Konstruktionscentrum vid Chalmers arrangerar ett seminarie om Höga Hus
på Design- och konstruktionsdagen 20 november 2006.

Det är ett samarrangemang mellan Chalmers SVR Väst och Brosamverkan Väst.

Målet för seminariet är
Design- och konstruktionsdagen vill ge stimulans till att skapa goda konstruktioner för samhällets behov och en sund utveckling. Årets tema är höga byggnader.
Arrangörerna ställer frågan: Hur klarar byggsektorn de högt ställda kraven på utformning, komfort och beständighet?

Seminariet förmedlar information och kunskap om de senaste landvinningarna inom design och konstruktion av höga byggnader.

Seminariet är avgiftsfritt. Lokal: Chalmers Kårhus 13.00 - 17.00
För efterföljande mingel krävs anmälan.

Veckans bild
"från naturstig I"

SÖDRA ÄLVSTRANDEN Samråd
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat förslag till Program och
Trafikkontoret har tagit fram en Förstudie för Södra Älvstranden.
Programförslaget och Förstudien är ute på samråd under tiden
8 november - 19 december 2006 och visas på följande platser och tider:

Stadsbyggnadskontoret
Stadsmuseet,
Stadsdelsförvaltningen Centrum
Stadsdelsförvaltningen Linnéstaden, biblioteket

Handlingarna finns att hämta hem på SBK:s hemsida.

Ett samrådsmöte hålls onsdagen den 15 november
kl 18 i Wallenstamsalen på Stadsmuseet,, Norra Hamngatan 12.

En stadsvandring görs lördagen den 18 november kl 13 med start från Stadsmuseets entré.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av:
Byggnadsnämnden
Box 2554
403 17 Göteborg
senast den 19 december 2006.
E-post: sbk@sbk.goteborg.se

GKSS nya klubbyggnad

BYGGLOVET ÄR KLART!
De nya lokalerna skall kunna ta hand om underhållet av alla båtar och det material som GKSS förfogar över. Det blir en helt ny sanitetsdel med omklädningsrum.

Veckans bild
"höst"

Veckans bild
"från Älvsborgsbron"

2006 10 08

Veckans bild
"Kulturstigen inspekteras"


Inspektion av den nya kulturstigen på Vässingsö
Samverkande organisationer för kulturstigens tillkomst träffade handläggaren på Park och Natur på platsen. Förbättringar, skötsel och nästa processsteg diskuterades under en vandring längs stigen från Långedrag till toppen på Saltholmsberget.
En kulturgrupp inom Älvsborgs Egnahemsförening har bildats som bland annat kommer att följa upp arbetet med denna kulturstig.
Se tidigare redovisning av stigen.
Bilder!
Text!

Veckans bild
"Nya Restaurang Långedrag under uppförande"
Bilden är tagen från den nya kulturstigens utsiktspunkt vid minnesstenen på Öberget.

2006 09 26

Information från Kjell Mott
Utställning på Mariaplan
HGF V:a

Vi har just ställt samman vår utställning"Alla tiders boende" Här finns mycket att hämta!! Vi vill gärna att ni kommer och ser den på Mariaplan1. Hör av er!

Free Press
Free Press söker alla sorters texter - oberoende språk, stil,genre, eller ämne experimentella eller traditionella, tryckta eller otryckta.
Allt material som ingår i Free Press-Projektet ges ut under Creative commons- licenser vilket gör att texterna kan tryckas och spridas utan gränser.
Läs på http://freewords.org/freepress och besök utställningen på Röda Sten!

Ur "älvstrand"
Planprogram i höst för Södra Älvstranden
Under hösten beräknas det att bli ett programsamråd om Södra Älvstranden.
Då kommer flera aktiviteter att anordnas, bland annat utställningar samrådsmöte och stadsvandringar. Läs under Södra Älvstranden!

Arkitekter utan gränser /ASF-Sweden.
Skickad via FFS Väst, Föreningen För Samhällsplanering i Västra Sverige

Till arkitekter, planerare, samhällsbyggare och de som intresserar sig för en hållbar utveckling av den byggda miljön globalt och lokalt - Västra Sverige.

Den 9:e september 2006 grundades den ideella organisationen Arkitekter utan gränser /ASF-Sweden.
Se det bifogade pressmeddelandet (20060920) som interimstyrelsen sänt ut.

Nu håller vi lokalgruppsmöte i Göteborg - tisdagen den 26 september klockan 18:30 på Chalmers Arkitektur, rum 2265.
Detta blir vårt andra möte i Göteborg eftersom vi hade ett förberedande möte redan den 23 augusti men nu är det dags att få igång arbetet ordentligt på lokal nivå. Vi välkomnar intresserade personer från alla yrkesgrupper och områden, både de med kunskap och erfarenhet i ämnet (vi planerar bygga upp en person/kunskaps-infobank för framtida projekt) och de som kanske inte hunnit lära sig ännu men vill engagera sig. Sedan tidigare vet vi att det i Göteborg och västra Sverige finns vilja att både driva global projekt och att ge sig i kast med problemen på hemmaplan.

Sprid gärna vidare den här informationen till era medarbetare. För de som företräder en organisation som kan vara intresserade av samarbete eller någon form av utbyte med Arkitekter utan gränser - ni är varmt välkomna att ta kontakt med oss.

För mer information kontakta:

Arkitekter utan gränser - Lokalt Gbg Sara Peny
sara.peny@arkitekterutangranser.se

Arkitekter utan gränser - Ordförande (Sverige) Jenny Andersson
jenny.andersson@arkitekterutangranser.se

www.arkitekterutangranser.se

(See attached file: Pressmeddelande ASF-Sweden-1.pdf)

2006 09 24
Veckans bild
"Samtal om förfall"

Senaste från Byggnadsnämnden
Ur protokoll från 5:e september:

K2020
Informattion om:
Regionalt projekt för att öka kollektivtrafiken från 24% till 40%

Gång- och cykelbro över Göta Älv
Förslagen redovisades:
Efter omröstning beslöt nämnden att genomföra samråd för detaljplan för bron.

Bostäder vid Örnfelts väg
BN beslöt:
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för bostäder vid Örnfelts Väg.

Utveckling av handel och bostäder vid Frölunda Torg
Nämnden beslöt:
att anta detaljplan för utveckling av handel och bostäder vid Frölunda Torg.

Kulturstigarna på Vässingsö
Som tidigare meddelats har de idéer om gångvägar över bergen på Vässingsö, som Medborgarkraften framförde i samband med den fördjupade översiktsplanen för Långedrag - Saltholmen gett konkreta resulterat.Förutom stigarna har en kulturgrupp inom Älvsborgs Egnahemsförening bildats för att bland annat följa upp arbetet med dessa och utveckla kulturarbetet inom stadsdelen.
Den 6.e oktober kommer gruppen att träffa ansvarig förvaltning på platsen för att resonera om fortsättningen.
Medborgarnas synpunkter i frågan är viktig! Mejla!

Entrén till Långedrag
Med anledning av det påbörjade arbetet med den nya restaurangbyggnaden har intresset för dess omgivning blivit intensivare. Medborgarkraften har bland annat haft besök av intressenter som har idéer om hur Palmsundsområdet skulle kunna disponeras för att stärka Långedrags dragningskraft.
Hur bör området disponeras?
Mejla!

Veckans bild
"Nimbus bygger ut"

Nimbus planerade utbyggnad vid Pejlingsgatan
Stadsbyggnadskontoret meddelar att inget nytt har inkommit om den planerade byggnaden annat än att vissa i denna planerade lokaler i stället kommer att förläggas i den nu pågående om- och tillbyggnaden av båtkapellet.
(Bygglov beviljades inte för den föreslagna byggnaden då den helt skymde havsutsikten för en granne.)

Veckans bild
"Pedagogen: Öppet hus"

2006-09-04
Veckans bild
"Processkonstverk nr 16"
Pk nr 16 Kulturlyft och medborgarkrafter går ut på remiss.
Medborgarkraften i Älvsborg skall lämna synpunkter.

Bostäder vid Örnfelts väg
Till medborgarkraften har inkommit underrättelse inför antagande av detaljplan för bostäder vid Örnfelts väg inom stadsdelen Nya Varvet och Älvsborg i Göteborg.
Se under forum!

På byggnadsnämndens dagordning för mötet den 5 september
Detaljplan för
Gång- och cykelbro över Göta Älv
samråd utsändes

Veckans bild
"Besjälat hus II"


Veckans bild
"Besjälat hus I"

2006-08-16

PLANERING
Fiskebäcks hamn,
bostäder utställning

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden,
Box 2554,403 17 Göteborg eller via e-post; sbk@sbk.goteborg.se
senast den 12 september 2006.
Läs mer!

2006 08 08
Veckans bild
Em i friidrott i Göteborg och Claes Bjerkne

Veckans bild
"Speglingar"

Veckans bild
Nya Långedragsrestaurangen, sprängning nr3

2006 08 05
Långedrag
Nya Restaurang Långedrag och planerna för området.
Sprängningarna för den nya restaurangen är nu färdiga.
Ur systemhandling och bygglovhandlingar
Se under Forum /Långedrag

Har ni synpunkter på planen och på hur omgivningen bör gestaltas?
Mejla till styrelsen@medborgarkraften.com

Veckans bild
Nya Långedragsrestaurangen, sprängning nr2

Veckans bild
"Stora Hamnkanalen från älven"

Veckans bild
"Järntorget från älven"


2006 07 11
Kulturstig mellan Långedrag och Saltholmen
Textförslag till informationstavlor.
Synpunkter och kompletterande text önskas!

Gamla långedragsskolan
Brev från Göteborgs Stadsmuseum till Ulla Sjöberg
2006-06-28.
Brevet!

Veckans bild
"sprängning för Långedragsrestaurangen"

Fiskebäcks Hamn, bostäder
Enligt Byggnadsnämndens protokoll 060613 beslöt BN att ställa ut detaljplan för Fiskebäcks Hamn, bostäder.

Västlänken - en tågtunnel under Göteborg
Enligt Byggnadsnämndens protokoll 060613 förordar Göteborg Haga - Korsvägen , alternativ älvstranden. vidare redogjordes för en flexibel spårvagn som går både på liksgtröm och växelström.

Veckans bild
"Långedrag"

 

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter

 

 


.......
Nästa sida!