................

 

 

eXTReMe Tracker

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade
versionen


.
Nyheter augusti 2023


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! .....Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverken Start!. Nästa!
... .
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs fd 10 stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ x
.
 

 

  BILDER

 

  Bookmark and Share

.2016-09-05
.LÅNGEDRAG:Länk! S Skärgården: Länk!

.PROJEKT STENSTADEN MINNEN,,.., Länk!

.HASSP: ........................................Länkar!

.BETÄNKANDE HASSP .....1 Länk! 2 Länk!

.HASSP:
............................UTVECKLING

.HASSP:..........................Yttr Jämlik stad

.HASSP:...........................
BEGRUNDAN

.HASSP........................... Före Förstudie

.HASSP Bakgrund SocialSciencePark

.HASSP ...Synpunkter på rapport SSP'

. HASSP HASSPBILDER

KONTAKT
   

Veckans bilder 2023 v35

Målet med HASSP-konceptet är att: - Förstärka demokratin. - Ge medborgarna inflytande i samhällsplaneringen. - Vara vidsynt för att kunna se sammanhang, helhetslösningar samt konsekvenser. - Fungera som katalysator för bindning, överbryggning och länkning av organisationer. - Det holistiska i såväl stort som smått. - HASSP kräver fysiska anpassade mötesplatser ingående i ett fysiskt HASSP-nätverk.


Exempel på Katalysorganisationer
Tanken med dess funktioner är att de ska fungera som specialister på bindning, överbryggning och länkning av så kallade stuprörsorganisationer för att få dem att samarbeta och ge upphov till holistiska effekter det vill säga att få 1+1 att bli 3. Inom tekniken är det lätt att ge goda exempel men inom välfärden finns det oanade möjligheter att utveckla nya exempel speciellt sedan de digitala verktygen underlättar möjligheten att utföra i princip oändligt många tester och konsekvenser på kort tid.

Avsikten är att i HASSP:s ingående katalysorganisationer ska tillhöra ett nätverk för att kunna länka, sammanbinda och överbrygga menings-skiljaktigheter. Vetenskapsparkerna ingår liksom kulturen och civilsamhället. Obeyarummet utgör dess kärna.


VÄLFÄRDSSEKTORN
Det kan konstateras att samtida som framtida organisering och styrning av välfärdssektorn rymmer många utmaningar. Det är viktigt att undersöka hur välfärdssektorn kan styras och organiseras i framtiden. Belysa både styrkor och svagheter i olika former för styrning och organisering av välfärd bör göras, och med utgångspunkt från detta visa vilka behov som finns för att sektorn ska bli hållbar inför de framtida utmaningar.

DIGITALA TVILLINGAR, VISUALISERINGAR OCH
ARTIFICIELL INTELLIGENS


Hittills har digitala tvillingar lyfts fram som en framtida lösning på många av de problem som dagens tillverkande organisationer står inför. Digitala tvillingar anses därmed utgöra en viktig och många gånger avgörande roll när tillverkande organisationer vill vara en del av Industrin. HASSP avser arbeta med digitala tvillingar även inom välfärden. Med hjälp av Big data ges nu möjligheter att konsekvensanalysera mängder med scenarier innan implementering sker.

 

1. INTERIMSSTYRELSE FÖR HASSP
En interimsstyrelse väljs. som tar hand om de åtgärder som behövs för själva bildandet. Interimsstyrelsen kan inte fatta några viktigare beslut.

Det handlar om att kalla till konstituerande bolagsstämma/föreningsstämma, ge förslag till bolagsordning eller stadgar.

Detta ska ske med utgångspunkt från
HASSP-prototypen och kommunens genomförda förstudie för en Social Science Park.

 

 

 

STRUKTUR OCH LOKALISERING

Det är mycket viktigt att få till stånd en samverkan mellan regionens vetenskapsparker

 

Alternativa lägen för en Pilot inom Göteborg utreds omgående. I första hand avses tidigare föreslagna lägen som Heden, Frihamnen och Karlastaden ytterligare utvecklas och konsekvensanalyseras.

 

Veckans bilder 2023 v34

MÖTE PÅ VISUAL ARENA

Utforska Virtuella Världar: Från Verklighet till Metaverse
Välkommen till Visual Arena för att utforska potentialen hos virtuella världar och Metaverse! Genom VR-mingel, inspirerande föreläsningar och en interaktiv workshop, kommer vi tillsammans med experter att diskutera om virtuella världar kan bidra till en realistisk och önskvärd samhällsutveckling.

 

Veckans bilder 2023 v33

FARTYG FÖR FRAKT AV SMÅBÅTAR

 

Veckans bilder 2023 v32

 

GOLVPLATTA I PIZZABUTIK

 

Veckans bilder 2023 v31

SOLNEDGÅNG I GRÄSTORP

 

Veckans bilder 2023 v30

PRYDNADSFÖREMÅL

 

Veckans bilder 2023 v29

SALTHOLMEN MOT HINSHOLMSKILEN

 

Veckans bilder 2023 v28

KONSTUTSTÄLLNING I KRISTINEHAMN

 

Veckans bilder 2023 v27

AVSLUTNINGSSCEN PÅ VÄSTANÅ TEATER

I VÄRMLAND

 

Veckans bilder 2023 v26

I SAMBAND MED GÖTEBORGSJUBILEUMET 2023 HADEEN KONSTUTSTÄLLNING ANNORDNATS I SLAKTHUSEN I GAMLESTADEN

 

Veckans bilder 2023 v25

UTSIKT FRÅN "BOA" PÅ ASPERÖ

 

Veckans bilder 2023 v24

PRIDEFESTIVALEN I GÖTEBORG

 
PROTOTYP HASSP AFFISCHEN MONTERAD PÅ VÄGG INNE I OMSTÄLLNINGSLABBET
 

Veckans bilder 2023 v23

Frihamnen: Invigning av Göteborg 400-årsjubleumet

 

Veckans bilder 2023 v22

Prototyp HASSP på Prototyp Göteborgs Omställningslab

HASSP = Holistic Association Social Science Park

Under jubileumsåret är avsikten att Prototyp HASSP
kan utvecklas till en Pilot HASSP genom att det väljs
en interimsstyrelse med förmåga att skapa en sådan
i Göteborg.

Denna avses i nästa steg bli Hubb i ett
nätverk som successivt uppskalas.

Ett gammalt löfte finns om att utveckla
denna Hubb inom Karlastaden i
anslutning till Lindholmen Science Park.

För att nå miljömålen krävs nytänkande och samverkan.

HASSP kan fungera som en katalysator för att få
. ... . . .. .. 1+1=3

 

Den 31 maj levererar Staden Vi Vill Ha affischen
Prototyp HASSP
till Omställnningslabbet.
som ligger till höger om de blå tälten.

 


Prototyp Göteborg: Omställningslabbet
under utveckling.

Här kommer Staden Vi Vill Ha:s affisch
PROTOTYP HASSP att vara monterad.

Prototyp Göteborg är ett samverkansprojekt som projektleds av stadsbyggnadskontoret i samverkan med Göteborg & Co, stadens förvaltningar och bolag.
Sommaren 2023, som en del av Göteborgs 400-årsjubileum, arrangerar Göteborgs Stadstriennal Prototyp Göteborg. En utställning där stadens offentliga rum blir utställningsarena.
Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att accelerera hållbar omställning.

 

Visualisera för att nå hållbarhetsmål

Vi tror att visualisering kan bidra och startade några olika innovationsresor för att utforska och lära genom användarinteraktion. Nu har vi insikter och empati för människorna vi vill hjälpa, som vi gärna delar med oss av. Vi bjuder in dig med ett nyfiket sinnen för att inspireras och delta i att utforska vad som finns att göra, när vi lär oss om nya kraftfulla lösningar som får människor att bidra till att nå långsiktiga hållbarhetsmål.

 

 

Veckans bilder 2023 v20

Juileumsparken

En mötesplats för alla där staden möter vattnet.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden.

Sedan 2014 har prototyper som bad och bastu byggts på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna.

Den första permanenta delen av parken – utflyktslekplatsen – öppnade i augusti 2022 och under jubileumsfirandet den 2–5 juni 2023 öppnar och invigs Jubileumsparken och det nya hamnbadet med söta och salt bad.

 

Veckans bilder 2023 v19

Solstrålar och reflexer

 

Veckans bilder 2023 v18


Jockum Nordström ställer ut på
Liljevalchs

 

Veckans bilder 2023 v17

Vårbild från Slottskogen

 

Veckans bilder 2023 v16

Hur påverkar desinformation det hållbara samhället?
20 april 2023

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling.

Vad innebär desinformation i den digitaliserade demokratin? Vilka är drivkrafterna och aktörerna bakom? Hur kan vi bygga ett hållbart försvar och motverka att desinformation sprids? Det är frågor som vi kommer att utforska för att få en djupare förståelse för desinformation samt dess påverkan på vår sam-hällsutveckling och förmåga att bygga ett hållbart samhälle.

 

 

Veckans bilder 2023 v15

Skulptur i Slottskogen

 
Veckans bilder 2023 v14

Sveaplan i Göteborg med stenskulptur.
 

Veckans bilder 2023 v13
ANTARKTIS

Antarktis består av en isolerad kontinent, täckt av en upp till 4.5 kilometer tjock inlandsis. Inlandsisen innehåller omkring 90 procent av all världens is och cirka 75 procent av jordens sötvattenreserver. Runt Antarktis växer varje vinter en stor havsis till, som till ytan blir större än den vid Arktis.

Man har nu kunnat konstatera att denna is värmsupp underifrån av vattenflöden innifrån kontinenten.

 

Veckans bilder 2023 v12


SJÖFARTSMUSEET EFTER OMBYGGNADEN

Efter två års intensivt arbete – då bland annat 5 000 ton berg sprängts bort, gigantiska akvarierutor monterats och en helt ny entré tagit form.

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och har varit i stort behov av standardhöjande åtgärder som förbättrade publikflöden, bättre tillgänglighet samt förbättrad arbetsmiljö för personalen. Ombyggnaden innebär bland annat att akvariet flyttar ut ur museibyggnaden och in i en ny och toppmodern anläggning under marknivå framför museet, en ny entré öppnas upp mot Karl Johansgatan och nya trappor och hissar installeras för att öka tillgängligheten.

 

Veckans bilder 2023 v11

Merkurhuset i Göteborg vinner Kasper Salin-priset 2022.

Arkitekt
Bornstein Lyckefors Arkitekter (numera Olsson Lyckefors Arkitektur)

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919). Det delas ut till själva byggnadsverket och består av en bronsrelief, utformad av arkitekt Bengt Lindroos som fästs på byggnaden. Repliker av priset ges till byggherren och arkitekten.

 

SMYRNAKYRKAN FLYTTAR TILL FRIHAMNSKYRKAN

 

NU ÄR DET DAGS ATT ENGAGERA SIG!


Nu är snart tiden inne då vi ska flytta ur våra gamla lokaler för att flytta in i den nybyggda Frihamnskyrkan. För det arbetet behöver vi hjälpas åt. Därför behöver vi redan nu samla in kontaktuppgifter för de som är intresserade av att hjälpa till med flytten. Följande uppgifter har vi behov av:

 
 

 

Frihamnskyrkans fasad färdigställs
lagom till Göteborgs 400-årsjubileum

 

Veckans bilder 2023 v10

PROTOTYP GÖTEBORGS OMSTÄLLNINGSLAB I FRIHAMNEN

Ingår i utställningsprojektet Prototyp Göteborg

I denna byggnad avses Staden Vi Vill HA:s affisch om prototyp HASSP monteras.

 

Veckans bilder 2023 v09

Karlastaden med Karlatornet

Avsikten är att lokaler för HASSP ska kunna ingå i den nya stadsdelen.

Det kan få stor betydelse för stadsdelens framtid.

 

Veckans bilder 2023 v08
Långedrags båtvarv

Bilden vill visa ett aktuellt alternativ till nu föreslaga utnyttjande av planområdet, att förvandla Långedrags båtvarv till ett massivt bostadsområde, som blir som en skärm som skymmer utsikten för grannarna.

Alternativet bygger på att den marina verksamheten består och utvecklas till att gagna såväl regionen som turisterna.

Tornet blir en ersättning för tidigare Miramar (häpnadsväckande hav). En ljusgård kan innehålla modeller över utvecklingen av småbåts livet inom Göteborgs regionen.

Genom att utnyttja problemet med förhöjda vattennivåer och önskemålet om att få ett levande båtliv i älven och till skärgården kan planområdets värde väsentligt öka.

Förslag från Staden Vi Vill Ha är att förlänga samrådstiden så att olika alternativ kan konsekvensanalyseras innan detaljplanen ställs ut.

 

Veckans bilder 2023 v07
Stockholm Liljevalchs tillbyggnad

En fyrkant fylld av gjutna takljuslanterniner.

Liljevalchs+ fungerar som komplement till den gamla konsthallen, som fortsatt välkomnar besökare från Djurgårdsvägen.

Den nya byggnaden vänder sig mot Falkenbergsgatan.

 

 

Veckans bilder 2023 v06
Långedrags båtvarv Samråd

I stadsbyggnadskontorets utställningshall ägde samrådet rum.
Stark kritik riktades mot förslaget.

 

Veckans bilder 2023 v05
Om Frihamnsdagarna i Gamlestan

Redogörlse utfördes för hur Frihamnsdgarna ska
utnyttjas under jubileumsåret.

Bilden visar hur loggan kom till.

 
Veckans bilder 2023 v04
Karlatornet
 
Veckans bilder 2023 v03
Kristian Wedel på bio Capitol
Visar bilder ur boken Göteborg 400 år
 
Visual Arena Program

17:45 - Dörrarna öppnas
18:00 - Kreativa intar scenen

- Skapa versen Frozen Atlantis Story med VR, AI och 3D-skanningsverktyg – Tobias Wüstefeld, Frozen Atlantis
- Dansföreställning till ett naturinspirerat soundtrack, som utforskar hur vi lär oss att röra oss i rymden – Nolwenn Lecompte
-
Visuellt klingande dikt som kombinerar den känslomässiga dimensionen av en berättelse och föreställningen av gester - Alicia Lazaro Arteaga
-
Vetenskapen om positiv psykologi till bildkonst – Lorena Sassman
-
Perception of Space med foton – Claudiu Burlac
-
Kortfilm, vattenmelonen – Gorki Glaser-Müller
-
Worldbuilding -2050 scenarier –Timmy Ghiurau, Volvo Cars

 

Välkommen till Green money talks JSP

Stat, region och EU erbjuder en lång rad finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Nu bjuder vi in till vårt efterlängtade finansieringsevent där du får bred överblick och chans att prata direkt med din favoritfinansiär.

Den 18 januari, 2023 samlar vi de grönaste finansiärerna på vår scen och öppnar upp för efterföljande minimässa där ni företag får möjlighet att träffa finansiärerna en och en.

Det blir tips och råd och nyheter. Informationen är uppdaterad, direkt från källan! Och bäst av allt: Du får en unik chans att bolla din egen idé direkt med finansiärerna. Och du får träffa oss, dina vänner i innovationssystemet.

 
Veckans bilder 2023 v02
Soluppgång
 
Veckans bilder 2023 v01
Långedrag
 

ÅR 2022

Veckans bilder 2022 v52
Rodergatan Långedrag
 
Veckans bilder 2022 v51
God Jul och Gott Nytt År
 

Veckans bilder 2022 v50

GöteborgsOperan

 


Långedrags båtvarv

Sammanfattning
Planens syfte och förutsättningar
Planens syfte är att omvandla området från verksamhetsområde till bostadsområde med
småhus som kompletterar omgivande bebyggelse samt att skapa en allmän tillgänglighet
till vattnet via gångstråk. Bebyggelsen ska vara anpassad till platsens förutsättningar i skala och utformning.
Vid beslut om startplan för 2021 gav byggnadsnämnden (2020-12-15) förvaltningen i uppdrag föra en dialog med byggherren i syfte att endast planera för småhus/radhus på platsen. Planarbetets målsättning är därmed justerad från planbeskedets flerbostadshus till småhus. Planen ska bidra till mål om ökat småhusbyggande enligt byggnadsnämndens budget och komplettera befintligt villaområde med småhus i varierad typ.
Planområdet ligger i Långedrag inom stadsdelen Älvsborg i västra Göteborg. Området angränsar till vattnet och Göteborgs Kungl. Segelsällskaps (GKSS) hamn i norr och väster och till befintligt villaområde i söder. Området nyttjas idag för verksamhet, Bebyggelsen består av en verksamhetsbyggnad med tillhörande komplemenbygg-nader. Inga bostäder finns inom planområdet idag. Angränsande område består främst av friliggande villor med varierad karaktär och ålder.

 

STADEN VI VILL HA :
UR: Synpunkter sända till byggnadsnämndens ledamöter

Ärende
Långedrags båtvarv: på fastigheten Älvsborg 855:125125 i Göteborgs Kommun.
BEGÄRAN OM ATT BYGGNADSNÄMNDEN VID NÄSTA MÖTE 13 DECEMBER BESLUTAR ATT GÅ UT MED SAMRÅDS- /GRANSKNINGSHANDLING MED
FÖRLÄNGD SAMRÅDSTID ATT INNEFATTA HELA 400-ÅRSFIRANDET

MOTIV FÖR BEGÄRAN OM FÖRLÄNGING AV SAMRÅDSTIDEN
Enligt tjänsteutlåtandet utfärdat 2022-11-08 är planens syfte att pröva möjligheten att omvandla området från verksamhetsområde till bostadsområde med småhus och skapa en allmän tillgänglighet till vattnet via gångstråk och kajpromenad.
Under SAMRÅDS- /GRANSKNINGSHANDLING / Överväganden och konsekvenser anges att:
Detaljplanen möjliggör bebyggelse som kommer att påverka omgivningens havsutblickar. Detaljplanen kommer att ha viss påverkan på stads- och landskapsbilden i området.
Detaljplanen innebär att inom planområdet konstaterade påtagliga naturvärden försvinner. Detaljplanen anger användningen bostadsområde vilket strider mot översiktsplanen som anger verksamhetsområde, mindre hamn. I kommunbes-lutet om positivt planbesked ansågs det lämpligt att pröva bostadsbebyggelse på den aktuella platsen i detaljplanen. Det anges att bostadshusen sannolikt måste pålas. Bottensanering? Befintliga hus rivs m. m.
Tidningsartiklar påpekar fixering vid detaljer där helhetstänkande krävs och bristen på verklig planering som gjort att stadens expansion urartat.
SVVH anser det vara äventyrligt att pröva genom implementering av förslag efter enbart traditionellt samråd, som kan resultera i oönskade konsekvenser i framtiden när det finns moderna verktyg som digitala tvillingar och big data för testning för att få uppfattning om helhet och konsekvenser innan implementering sker. Gällande planförslag bör därför under samrådstiden som "Digital tvilling" testas i ett "Flödesrum" innan granskning, antagande och laga kraft äger rum. Planeringstiden kan därmed förkortas då överklagan till Länsstyrelsen och domstolar kan undvikas liksom höga advokatkostnader och så kallad förgävesplanering
.

 

Prototyp Göteborg - staden som utställning

STADEN VI VILL HA ansöker!

ANSÖKAN TILL PROTOTYP GÖTEBORG
OM DELTAGANDE I OMSTÄLLNINGSLABBET
FÖRENINGEN STADEN VI VILL HA (SVVH)
AVSER ATT I OMSTÄLLNINGSLABBET TA FRAM FLÖDESRUM
SOM UNDER JUBILEUMSÅRET 2023 UTVECKLAS TILL PROTOTYP

 

Veckans bilder 2022 v49
Ny skulptur avtäcks utanför Sjöfartsmuseet
Konstverket utanför Sjöfartsmuseet avtäcks på invigningsdagen 10 december.

Om det gränslösa och gåtfulla havet. En ny skulptur avtäcks den 10 december utanför Sjöfartsmuseet Akvariets entré. Den visar det gränslösa och gåtfulla havet och hur människan påverkar det.

Den nya offentliga konstgestaltningen heter ONE (rising tide falling star). Den har precis som museet en stark koppling till havet.

– Vårt verk är en mutation, ett samspel mellan det mänskliga och det marina. Vi vill att konstgestaltningen ska uppmana betraktaren att omfamna det okända: det gränslösa havet i all sin komplexitet, historia och inte minst dess framtid, säger konstnärerna Dit-Cilinn och David Ohlsson.

Något utomjordiskt
Skulpturen har en skrovlig yta med spår av snäckor, tång och mollusker. Men det syns även fossilt skräp som gamla kapsyler, plastflaskor och munskydd. Ytan inuti skimrar av pärlemor, precis som i en snäcka.

 

Frukostmöte Chalmers Mindcraft

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad under ett par års tid arbetat för att utveckla en metod för att använda dataspelet Minecraft som ett verktyg för att föra en dialog med skolelever om stadsutveckling.

Workshops har hållits i både Bergsjön och Hjällbo där man dels skapat intresse hos barnen kring stadsutvecklingsfrågor, dels tankat in barnens idéer i den fördjupade dialog som pågår under samrådstiden för planprogram för Hjällbo. Workshoparna på Lärjeskolan resulterade dessutom i en utställning under Hjällbokalaset där barnens arbete visades upp för stolta föräldrar och andra intresserade.

Metoden implementeras nu i Stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplaner och medborgarengagemang och har fått mycket uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. Arbetet har genomförts som en del av EU-projektet IRIS Smart Cities, som nu bjuder in till ett frukostseminarium för att dela med sig av sina lärdomar.

Är du intresserad av att få ta del av en handfast metod för att kunna jobba med Minecraft i dina egna projekt? Eller vill du veta hur Göteborgs Stad jobbar framåt med medborgarengagemang?

 

Veckans bilder 2022 v48

AFORI
Afori är ett kunskapsnav för innovation i upphandling och en mötesplats för offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Effektiva samarbeten leder till mer robust krishantering
I en tid kantad av utmaningar och kriser är det viktigt att hitta effektiva samarbeten i organisationen. Rapporten visar bland annat att de inköps- och upphandlingsorganisationer, oavsett storlek, som haft en strategiskt utvecklad organisation generellt haft bättre förutsättningar att hantera pandemikrisen och är antagligen mer robusta inför kriser även i framtiden.

 
Region Östergötland
 

Destination Earth IOT Forum

 

24 november, 12:00-13:00:
City Information Modeling (CIM) och kommunala plattformar
CIM kan beskrivas som ett ekosystem av metoder och digital teknik för stadsdesign och stadsplanering som är kopplat till en datarik och integrerad stadsinformationsdatabas.

Vilka är fördelarna med att använda CIM i en kommun och vilka är några goda exempel och lärdomar som dragits för kommunala dataplattformar?
Maria Uggla, projektledare 3CIM, Stockholms stad
Noel Alldritt, IRIS Smart Cities, Göteborgs Stad
Moderator: Lars Harrie, Professor, Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet

CIM kan beskrivas som ett ekosystem av metoder och digital teknik för stadsdesign och stadsplanering som är kopplat till en datarik och integrerad stadsinformationsdatabas.

Vilka är fördelarna med att använda CIM i en kommun och vilka är några goda exempel och lärdomar som dragits för kommunala dataplattformar? Detta är några av de frågor som vi kommer att diskutera under detta seminarium tillsammans med våra talare.

Maria Uggla, projektledare 3CIM, Stockholms stad
Noel Alldritt, IRIS Smart Cities, Göteborgs Stad
Hans Wendt, projektledare för IoT/CIP projektet, Göteborgs Stad
Moderator: Lars Harrie, Professor, Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet

 
Veckans bilder 2022 v47
HÖST
 

CMB A Working Lab

 

 

 

 

 

Veckans bilder 2022 v46

UTSTÄLLNING I KONSTHALLEN

Utställning
BURNOUT
2022.09.24
2023.01.08

 


Digitala Tvillingar – utmaningar och möjligheter för Sveriges kommuner och städer, en serie webinars i fyra delar under hösten 2022.

10 november, 12:00-13:00:
Hur bygger man upp en digital tvilling i praktiken?
Under detta seminarium kommer våra talare att beskriva sin resa för att bygga en digital tvilling. De kommer att ta upp fallgropar och ge praktiska tips till andra kommuner som vill utnyttja digitala tvillingar i sitt arbete.

Eric Jeansson, Geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad
Erik Telldén, 3D-samordnare samhällsbyggnadskontoret Norrköpings kommun
Moderator: Anders Logg, föreståndare Digital Twin Cities Centre

 
Veckans bilder 2022 v45
I DIMMA DOLT
 
Veckans bilder 2022 v44
Väntkur Långedrag
 

Visual Arena
Explore Immersive Experience
Narrativ XR Lab
Find idea pitch

Visual Arena 10 år 28 okt v43
Vår vision är att göra visualisering till ett redskap för alla. Som förtydligar, enar och hjälper oss att nå hållbarhet tillsammans. Genom samverkan utvecklar vi nya sätt att visualisera. Vi initierar och driver projekt, samlar kompetens och sprider kunskap.

 

Veckans bilder 2022 v43
Reväst Digitalisering och cirkulära affärsmodeller

Varför är cirkulära affärsmodeller intressanta? På vilket sätt skapar digitaliseringen möjligheter för att realisera de cirkulära affärsmodellerna? Hur cirkulärt är egentligen Sverige?


Seminariet inleds med en presentation av Circularity Gap Report Sweden, en analys av hur Sverige konsumerar material, från mat och konsumentvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stort sett är linjär. Analysen har genomförts av RISE och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Därefter pratar RISE om digitalisering som möjliggörare, resurser, affärer, och kostnadsbesparingar. Vilka komponenter finns i det cirku-lära och hur har digitaliseringen hjälpt till utvecklingen? RISE ger oss även en framtidsspaning på området. Därefter kommer Erik Lindvall VD Guringo på temat ”Designing to die och digitalisering” - en presentation av framtidens cirkulära affärsmodeller i gränslandet mellan det virtuella och det fysiska.
Webinariet avslutas med en reflektion från samordnarna för Västra Götalandsregionens kraftsamlingar Digitalisering och Cirkulära affärsmodeller, hur kan arbetet tas vidare?

 

Veckans bilder 2022 v42

SVVH-möte på Falken

 

 

FRIHAMNSDAGARNA
FÖRSLAG TILL TEMATORG FÖR ÅR 2023

Föreningen Frihamnsdagarna föreslår för nästa år 2023 fyra stycken tematiska torg.

1. Framtidens välfärd
2. Framtidens mat
3. Framtidens stad och samhälle
4. Hållbar framtid
Föreningen ställer frågan: Är det en bra idé att forma tematiska torg kring dessa ämnen. Vid seminarierna påpekades från de flesta att det är bra att ha tematiska torg. Det påpekades också att det är viktigt att även få med det övriga. Torgen 1, 3 och 4 går in i varandra påpekades.

Idag är det många organisationer som arbetar med digitalisering i stuprör. HASSP ska få dem att uppväxla genom samverkan. Idag når inte deras budskap ut varken till allmänheten eller Frihamnsdagarna.se

Staden Vi Vill Ha föreslår därför att ett tematorg ska behandla digitaliseringen som verktyg för
att uppnå framtidens såväl välfärd, stad och samhälle samt hållbarhet.


FÖRSLAG TILL 2023
NÄSTA !