Galleriarne

  Bookmark and Share

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning
PROCESSKONST

cccccccccccc

...{1}.

bakgrund

PROCESSKONST GALLERIARNE

PROCESSKONST <2013


UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR

 

PROCESSKONST
sammanfattning

Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Konstformen har utvecklats ur bl a installationskonsten och syftet är att som komplement till traditionell forskning och utveckling på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ligger i fas med tiden.

Lansering av begreppet "processkonst" gjordes i mitt flerfaldigt prisbelönade bidrag till "Sätt färg på Göteborg".ha, kronan står för "hatillståndets" valuta och valutan "leva" står för levatillståndet, skulle nedanstående formel gälla.
1 Leva = 1 Skr/? + ej i pengar omsättbart > 1Skr

© AP

från 2012

mer!
© AP


Processkonstverk nr 34
Quinta Essentia
En stad för alla II

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 35
GÖTEBORGS FRAMTID:
DEN FABULÖSA STADEN

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 36
SOCIAL SCIENCE PARK

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 37
GÖTEBORG GLOKALT

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 38
HOLISTIC SCIENCE PARK

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 39
MELLANRUMSVALUTA

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 40
UTVECKLING NORDOST

från 2013 KOMMER INOM KORT!

mer!
© AP


Till tidigare processkonstverk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............