PROCESSKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 38 ..
HOLISTIC SCIENCE PARK

från 2013,,,,,,,,,,,,,,...........

  .......... 

............................................................................................................

Programförklaring!

Holistic Science Park

Holistic Science Park ( Holistisk vetenskapspark) ska vara en fysisk plats som underlättar samverkan mellan medborgarna, akademi, näringsliv och samhället med avsikt att skapa såväl kvalitativ hög välfärd som högteknologisk och ekonomisk utveckling. Kultur/konst och vetenkap i samverkan för en hållbar utveckling. Här utvecklas en kunskapsmiljö genom att ge de bästa förutsättningarna för att idéer ska uppstå och sedan förverkligas genom möten och samarbeten i en dynamisk miljö. Den ska fokusera på helheten för hållbar utveckling och innovation. Lika vikt läggs vid mellanrummen som rummen.

Läs PK22 och PK36 om Social Science park

......

   ..........Kärnan

Dess kärna ska innehålla en institution för högre utbildning, vetenskap och forskning som rör speciellt "kittet" det nu ingen tar ansvar för och där mycket
av framtidens frågor har sina svar.

.........

...... TRE KRAFTER OCH MELLANRUM

 ..........


Gemensamma resurser ..

Den ska erbjuda ett antal gemensamma resurser i princip lika de i en social science park men inriktade på mellanrummen och hur olika krafter påverkar varandra som, kuvöser, program och samarbetsaktiviteter, el och tele, hubbar, reception och säkerhet, kontor, förvaltning, restauranger, bankkontor, interna transporter, konferenscentrum med lokaler för kraftbalansering och medborgardialoger samt parkering. Dessutom lokaler för erforderliga verktyg och organisationer, som kan krävas för att uppnå syften och processmål som att förbättra välståndet i samhället. Incitament för att locka företag till området ska erbjudas. Dessutom ytor för kontemplation, friskvård, nöjen och sportfaciliteter m m

...........
.........Rum för alla intressenter anordnas
...............Bild från PK 22 Heden

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället
YNGELPLATS FÖR INNOVATIONER
Basar för presentationer

Basar för presentationer av processerna är en viktig ingrediens för att få medborgarna delaktiga.

.........
.......... Basar för embryon
Ekonomi
Mellanrumsvaluta införs som komplement för att med incubatorers hjälp utveckla embryon till fungerande verksamheter.

.... ....

   

 

Valutan

BESKRIVNING KOMMER INOM KORT!

..
.. .
.....

........... .... .

  

Etableringen
Holistic Science Park ska etableras i samverkan med samtliga intressenter i ett centralt läge.

Läge
Den centrala Holistic Science park skulle kunna ligga på Heden i stället för en social sådan dels för dess lätta åtkomst från alla stadsdelar samt för att dess utstrålning ska garantera den gamla stadskärnan vitalitet.

...........

.......UN
... UNDER ARBETE!....................FORTSÄTTNING
.........

  

 


..

 

 

 

  

 

........................................................................................................................NÄSTA!