PROCESSKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 36 ..
SOCIAL SCIENCE PARK

från 2013,,,,,,,,,,,,,,...........

  ..........

............................................................................................................

Programförklaring!

Social Science Park

Den kan definieras som en holistisk vetenskapspark, en mötesplats öppen för alla. Kultur och vetenskap, som poler, främjar innovationer i en samverkan
mellan medborgare, akademi, näringsliv, samhälle
och traditionella Science Parks för en hållbar och balanserad tillväxt av hög kvalitet.
Såväl välfärden som ekonomin ses som
tillväxtfaktorer och balanserar varandra.Läs PK22 om tankarna

   ..........Kärnan

Dess kärna ska innehålla en institution för högre utbildning, vetenskap och forskning som rör sociala frågor. Den ska vara en plats där forskning kommersialiseras för medborgarnas bästa.
Stor omsorg ägnas åt parkens organisation och förvaltning.

.........

 ..........


Gemensamma resurser ..


Den är grön. Stora ytor för rekreation, idrott och hälsa ingår. Ett salutogent synsätt främjas. Barn, ungdom och äldreperspektiven ges stort utrymme.
Parken erbjuder ett antal gemensamma resurser som forskarenheter, program och samarbetsverksamhet, företagskuvöser, förvaltningskontor, restauranger, underhållning, banker och konferenscenter med plenisalar för balanseringar och beslutsärenden. Dessutom arenor för tester, modeller och utställningar samt lokaler för verktyg och för organisationer som värnar hållbar utveckling.

...........
.........Rum för alla intressenter anordnas
...............Bild från PK 22 Heden

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället
Basar för presentationer

En basar, en innovationernas marknadsplats finns där medborgarna kan delta i utvecklingen av varierande slag
av affärsidéer alltifrån kultur- och välfärdssektorn till den högteknologiska sektorn.

...... ----
.......... Basar för embryon


En dynamisk kunskapsmiljö utvecklas genom att de bästa förutsättningarna ges för att innovationer ska uppstå och förverkligas genom möten och samarbeten. Den fokuserar på helheten. Lika vikt läggs vid mellanrummen som rummen. Den är väl organiserad, planerad och ledd. Nya kunskaper, framgångsrika innovationer, nya arbetstillfällen och hållbara strukturer skapas.

   

 

Rum för hälsa

Dessutom ytor för kontemplation, friskvård, nöjen och sportfaciliteter m m ...
.. .
.....


Den samlade kunskapen suger till sig omgivningens alla fristående organisationer på ett otvunget sätt och uppmuntrande ett differentierat förenings- och näringsliv.

........... .... .

  

Etableringen
Social Science Park ska etableras i samverkan med samtliga intressenter.

Läge
Avsikten att den centrala Social Science park bör ligga på Heden dels för dess lätta åtkomst från alla stadsdelar samt för att dess utstrålning ska garantera den gamla stadskärnan vitalitet.

...........

Dess innehåll varierar med dess funktion
som lokal eller central enhet.

..............................................FORTSÄTTNING.........

  

 


..

 

 

 

  

 

........................................................................................................................NÄSTA!