PROCESSKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 35..
GÖTEBORGS FRAMTID:
DEN FABULÖSA STADEN

från 2013

  .......... 

............................................................................................................

Göteborg står inför stora förändringar

Många epitet används för att beskriva visionen av framtidens Göteborg. Den goda staden, En stad för alla, Rätten till staden, Staden vi vill ha, Göteborgs framtid, Älvstaden osv.

I detta processkonstverk kallas Göteborg för
"Den fabulösa staden"
, staden som överträffar allt.

 


...GLOKALT AGERANDE

 

...OM GLOKALT .

   ..........Processkonstverk nr 35 är en fortsättning
på tidigare processkonstverk i ämnet

....PK nr 1-6..Samråd, livsstil, Vasastaden
....PK nr 11...QUINTA ESSENTIA En stad för alla
....PK nr15.. .ÄLVSTADEN FRAMTIDENS GÖTEBORG
....PK nr 22....Heden i framtiden och kraftsamverkan
....PK nr 23....Göteborgs framtid
....PK nr 27 ...Gemensam vision för.Göteborgs framtid
....PK nr 31 ...Dialogplanering
. .
.PK nr 33 ...Från kaos till strukturer för hållbar utveckling
.
. .Pk nr 34 ...Quinta Essentia en stad för alla II


...............
...............KRAFTBALANSERING

...Ur PK22 ....Ur Heden som mötesplats för balansering.

 ..........


En Agenda..

Avsikten är nu att med utgångspunkt från tidigare processkonstverk och aktuellt material från media
ta fram en agenda för hur man kan uppnå uppsatta mål.

Med detta syfte har tankar om struktur och
ämnen resulterat i en sammanställning
DEN FABULÖSA STADEN

Som komplement till denna har tagits fram
TANKAR OM PARTIPOLITIKEN
....
......................................

...........
.........MEDBORGARDELAKTIGHET, DEMOKRATI


...Demokrati.

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället
Material från media

”Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd”.
Rapport av Boston Consulting Group BCG. Den presenterades i oktober 2013. Författarnas ambition är att lyfta debatten till de frågor som driver Sveriges totala välstånd och att satsningar i budgeten ska gå till de områden, som har störst potentiell genomslagskraft. Rapporten!.....Utdrag ur rapporten!

REconomy Project ..har skapats för att hjälpa till att bygga upp ...................................kapaciteten hosTransition Initiatives. Läs mer!
BASINKOMST ....... som utan förbehåll alla beviljas på individuell basis, ...................................utan behovsprövning eller arbetsvillkor. Läs mer!

MÖJLIGHETERNAS LAND David Cameron lovar. Läs mer!

ÅR 2050 ÄR VI TIO MILJARDER Jordens befolkning kommer inte
att bli fler enligt Frankrikes institut för demografiska studier (INED)
Läs mer!
.....................................
............................. ......INTELLIGENSTILLVÄXT TROTS MINSKAT ANTAL
...Ur BCG-rapporten.

   Resonemang utgående från materialet
De mänskliga rättigheterna ska följas. Kvalitetskrav ställs på välfärden.
Kvalificerad utbildning krävs. Allt fler ämnen inkluderas i välfärden.
Den är idag den svaga länken i kraftbalanseringen.

En tanke att begrunda
Dagens marknadskraft. som eftersträvar allt färre i produktionen men allt större konsumtion leder till bidragsberoende och minskad välfärd.

Om alla företag, privata och offentliga som återinvesterar del av vinsten i välfärden, ges skattelättnader ges insitament att skapa nya innovativa välfärdsföretag och koncerner, som leder till ett differentierat innovationsrikt näringsliv Asom ger full sysselsättning, möjligheter till självförverkligande och större skatteintäckter.
Vi får ett helhetstänkande där det globala och lokala samverkar.

.. ...............
...Ur BCG-rapporten .
...............DIFFERENTIERAT NÄRINGSLIV
....

  

 

............ .MÄNSKILIGHETEN TAR MELLANRUMMEN
.........I BESITTNING OCH GÅR IN I EN NY ERA
.........PRÄGLAD AV HELHETSTÄNKANDE

..........

 

..... ....SOCIAL SCIENCE PARKS BLIR MORGONDAGENS
..........MÖTESPLATSER FÖR SJÄLVFÖRVERKLIGANDE.
..........VARJE LITEN DEL ÄR INOM SIN RAM MÖJLIG .
..........ATT UTVECKLA PÅ SITT SPECIELLA SÄTT OCH
......... DÄRMED.SKAPATILLRÄCKLIGT MED MENINGS-
..........FULLA SYSSELSÄTTNINGAR ÅT ALLA.
..........

................................SOCIAL SCIENCE PARK
................................OCH BOSTADSDAGEN ......

.........


  

 


..

 

 

 

  

 

........................................................................................................................NÄSTA!