PROCESSKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 34..
Quinta Essentia
En stad för alla
II

från 2012

  .......... 

............................................................................................................

 

 

Städerna förändras kontinuerligt.
För att utvecklas hållbart krävs verktyg.

Detta processkonstverk har som syfte att utveckla
det i tidigare processkonstverk omnämnda
5:e kraften Quinta Essentia: En stad för alla.

I FN:s konventioner och i Göteborgs översiktsplan
talas det om de tre hållbarhetskrafterna som ska balansera varandra. Konkurrens-, Bär- och Medborgarkraften eller ekonomiska , ekologiska och sociala krafterna.

Till dessa omnämns ofta kulturen/konsten som en fjärde kraft.

I analysarbeten och processer görs det sällan försök till balansering. Det förefaller att vara alltför abstrakt. Det saknas en kraft som har förmågan att binda ihop delarna till en hållbar helhet.
Quinta Essentia.

I det här processkonstverket redovisas bilder, strukturer och texter, som ligger till grund för denna femte kraft.

 

   ..........


Läs mer!

...Några av tidigare PK som ligger till grund för detta.

....PK nr 1- 6
....
Samråd, livsstil, Vasastaden

....PK nr 11
....
QUINTA ESSENTIA En stad för alla

....PK nr15
.. .ÄLVSTADEN FRAMTIDENS GÖTEBORG

....PK nr 22
....
Heden i framtiden och kraftsamverkan

....PK nr 23
....Göteborgs framtid

....PK nr 27 Gemensam vision för
....Göteborgs framtid

....PK nr 31 Dialogplanering

..
.PK nr 33 Från kaos till
....strukturer
för hållbar utveckling.
...........

 ..........

................................................................................................................

.
Läs mer!

....VISION ÄLVSTADEN
......Ur summering av Göteborgs Stad

 

..............

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

Läs mer!

....UR MIA:S SYNPUKTER
......PÅ MILJÖPROGRAMMET

 

Läs mer!

....S2020: MATRIS
......På kommunens hemsida 

...

   
....METODER
Hjärtprincipen: Idéerna uppsamlas i ett förmak. Därifrån förs de över till en kammare där de bearbetas under hårt tryck. De som klarar trycket pumpas ut för ”syresättning” hos intressenterna och återvänder.

Anpassat till StadenVi Vill Ha! Processen dubbleras som i ett hjärta. Den ena halvans innehåll pumpas först ut till gräsrötterna och i nästa vända till myndigheterna. Den andra halvans gör tvärt om först till myndigheterna och sedan till gräsrötterna. I passagen genom hjärtat spolas förverkat material bort och nytt tillkommer i en evig process alltid fräscht. Hjärtprincipen kan användas såväl på triangeln SVVH - myndigheter - gräsrötter, medborgare - politiker - tjänstemän som på krafterna social – ekonomiskt – ekologisk. ”Djup demokrati” kan tillämpas genom att argument från olika sidor kan bollas fram och tillbaka. Dialogprocessen kan fördjupas.
Staden vi vill ha är hjärtat. SVVH blir ?. Figuren Bo vid senaste mötet i måndags eftersökte.

( Vi kan utforma ? som en gadget. Alla har den på datorns skrivbord, på Internets startsida och som app i mobilen.. Genom att klicka på den kan man höra hjärtats puls och ta del av alla de processer, dialoger, förfrågningar, Pecha Kucha, evenemang m.m. som cirkulerar i hjärtat för tillfället. För alla finns det möjlighet att dygnet om lämna in idéer till förmaket och ”syresätta” processerna. Eller se vad som händer på våra mötesplatser som vi uppmuntrar stadsdelarna att etablera. Den lokala marknaden uppmuntras. Den lokala valutan kan fungera.
Vi kan vända problem till möjligheter. Göra mer av det som redan finns. Inkludera kreatörer och användare. Belöna dem.

  

 

 

Läs mer!

.PROCESSKONSTVERKETS MÅL o SYFTE

......

 

............

  

 


..

 

 

 

  

 

........................................................................................................................NÄSTA!