PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 33..
Krafter, konsekvenser,
strategier och hållbarhet

från 2012

  .......... 

............................................................................................................

 

 

Städerna förändras kontinuerligt.
För att utvecklas hållbart krävs verktyg.

Detta processkonstverk har som syfte att utveckla
ett flexibelt verktyg för hållbar stadsutveckling.

Målet är att verktyget ska vara tillämpligt i arbetet inför Göteborg 400 år.

I det här processkonstverket redovisas bilder, strukturer och texter, som ska väcka tankar om nya vägar till hållbar utveckling.

Krafter som påverkar utvecklingen,

konsekvenser av deras påverkan,

strategier för att nå våra mål och hur

hållbar utveckling kan uppnås redovisas.

   ..........


Läs mer!

....Från kaos till strukturer ....
....
för hållbar utveckling

 

...........

 ..........

................................................................................................................

.
Läs mer!

....KONSEKVENSER

 

..............

 ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

Läs mer!

....STRATEGIER

.........

...

   
Läs mer!

....HÅLLBARHET

......

  

 

 

Läs mer!

.PROCESSKONSTVERKETS MÅL o SYFTE

......

 

............Processen påbörjad !

  

 


..

 

 

 

  

 

........................................................................................................................NÄSTA!