PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

 

Processkonstverk nr 32..
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021

från 2011

  ..........

...................................................................................................................

Medborgarna fick möjligheter att till Göteborg & Co insända idéer om hur Göteborgs 400-årsjubeleum år 2021 ska firas.

Resultatet blev 1680 idéer; visioner, funderingar och förslag som spänner över ett stort spektrum.

Genom Medborgarkraften insändes ett stort antal förslag.

 

Läs mer!

....Förslag till Göteborg &Co

 

Ta del av förslagen i

..........................idéboken!

x

   ..........

....Processen pågår!

 ..........

................................................................................................................

.

.. ..........................................................................................................................
.......fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället


...........

........

   
....

.......

  

 

 

........

  

 


..

.........................................................................................................................NÄSTA!

 

 

 

  

 

........................................................................................................................NÄSTA!