PROCESKONSTVERK .....

.
 

 

 

Processkonstverk nr 22
Heden
I framtiden och kraftsamverkan
från 2008
Läs mer! ...................steg4

....................................

 

 

  ..........

...................................................................................................................

 

KRAFTBEGREPPEN

FN utgår ifrån tre balanserande krafter för hållbar utveckling. Kan diskursen utvecklas?

Göteborgs översiktsplan ugår också ifrån dessa krafter.

BILD....

Stadsbyggnadskontoret utvecklade detta vid ett tillfälle med en fjärde kraft Arkitektur.

BILD....

   ..........

örslaget presenteras på hemsidan.

 

....Länsstyrelen redovisade en gång en fjärde kraft "Säkerhet".

BILD.....

 

I Medborgarkraftens förslag till Gullbergvass redovisas fem krafter. De tre krafterna + Kulturen/ konsten och det essentiella.

BILD.....

 ..........

 I förslaget Heden som plats för kraftbalans tillvaratas ideérna från Gullbergsvass.a....fr. Industrisamhället- Livsstilssamhället

BILD....

I förslaget till Göteborg 400 år "Timglaset " beaktas också tiden.
.

BILD...................

 

 ..........................................................................................................................
.Den senaste tolkningen som skett i arbetet inför utveckling
av förslaget stadsdelsskulpturer inför Göteborg 400 år.

BILD....


Universums utveckling är en skapelseprocess


vision - förverkligande - odling eller konst - kraftsamverkan - kultur.
En fruktbar modell växer fram. Konsten och kulturen som bärande kraft som
en bärvåg eller tidslinje kring vilken verkställande krafter kretsar, vintergator som FN: s tre krafter
.

I våra gener finns odlingen sedan urminnes tider. Där kan lösningar finnas
som är förborgat för den unga mänskliga hjärnan.

 

   Urtidsdjur fraktaluppbyggda kunde snabbt bli mycket stora men överlevde inte p.g.a. att ingen hjärna kunde utvecklas.
Dagens städer växer snabbt till synes efter samma "primitiva" fraktaluppbyggnad. Med krafterna i obalans blir de kaotiska och ohållbara.


Om vi tar en matematisk fraktal, Sierpinkis triangel, till vår hjälp, med möjlighet att utveckla hjärna, omslutande "tidslinjen", kommer vi närmare lösningen. Vi får en struktur där krafterna kan interagera och balanseras dag för dag från det lilla till det stora.
Vi får gripbara enheter. Genom förkovran i interaktiv planering på olika nivåer kan varje enhet tolkas, balanseras, sättas in i ett större sammanhang och visualiseras för medborgarna i form av t ex budskap, sociala konsekvensbeskrivningar, evenemang, upplevelser osv.

Varje stadsdel finner sin balans beroende på dess förutsättningar. Vi får mångfasetterade kommuner i harmoni med utvecklingen.

Det befintliga kulturlivet utvecklas oförutsägbart men hållbart. Människan avancerar från att vara åskådare av till att bli aktör i konsten på ett meningsfullt sätt.

I processkonstens idé ligger samarbeten med offentliga organisationer och företag. Dels för att kunna ta del av nya hjälpmedel men också för att skapa öppningar till nya världar till gagn för livet.

Respekt, lyhördhet och känsla för människors egna upplevelser och för olika miljöers egen kultur och tradition ligger i det dialoginriktade förhållningssättet. I detta ligger en uppfordran att mobilisera de mänskliga resurser som finns i den lokala miljön.

Konsten ligger generellt före utvecklingen men blir ofta för den otränade obegriplig och kommer ofta mänskligheten till godo för sent.
Ett sätt att avhjälpa detta är att låta människan avancera från att vara åskådare av till att bli aktör i konsten.

  

 

Till förslag till Göteborg 400 år

Till förslag till Göteborg 400 år Heden

 

......PROCESSEN PÅGÅR !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................

  

 


 

 

 

 

  

 

............................................................................................................................NÄSTA!