.....LÄNKAR

Lista under ständig utveckling!
Synpunkter!

________________________________

SKOLOR

Centrum för byggnadskultur i västra Sverige

Chalmers tekniska högskola

Chalmers arkitektursektionen

Chalmers Innovation

ChalmersTeknikpark

Chalmers tekniska högskolas Bibliotek -------------Datorbaserad teknisk sökning litteratur.

Dalaskolan
tel 031-297385

Framtidsgymnasiet

Göteborgs Folkhögskola

Göteborgs universitet

Göteborgs Stadsbibliotek

Göteborgs Stadsmuseum

Handelshögskolan

HDK

IT Gymnasiet

Nordiska hälsovårdshögskolan

Nya Varvets skola
tel 031-696981

Påvelundsskolan, Gamla
tel 031-293073

Påvelundsskolan, Nya
tel 031-292821

Universitetsbiblioteket


_____________________________________