............VÄSTRA GÖTEBORG
..........
HÅLLBAR STADSUTVECKLING
...TILL BAKABLICK-NUTID-
FRAMTID

........ .Nyheter! Tävling o Spel
.......... vVISA HELSKÄRM!....................... .......................