MEDBORGARKRAFTEN
..FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.
........
KLICKBILD PLATSER  
.
KLICKBILD DE 10 STADSDELARNA
-

Bilden till vänster har som underlag en av färjebilderna som medborgarkraften tog fram 1998 för bedömning i samband med analysen av framtidens färjetrafik i Göteborg.

Idéerna kan mycket väl utgör ett embryo att utveckla till det Göteborg som skall visas upp under Göteborgs 400 -årsjubileum.

Bilden har kompletterats med klickpunkter till ett antal Rrepresentativa platsstudier som är av intresse för en hållbart stadsutveckling.

Nedan länkas till några processkonstverk som har betydelse här.

 
EXPO2010 I Shanghai Plattform!
 
PK nr 25 Gbg:s 400-årsjubileum
 
PK nr24 Den goda staden
 
PK nr 23 Göteborgs framtidH
 
PK nr 22 Heden
 
PK nr 15 Älvstaden
 
PK nr 11 Gullbergsvass
 
PK nr 8 Medborgarkraften i Älvsborg

 

kontakt

Processkonst

 
 Inför Göteborgs 400-årsjubileum

Inför Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborgs 300-årsjubileum satte Göteborg på kartan och medverkade till att Göteborgs industrier fann nya marknader. I Göteborg är det mycket på gång som kan förverkligas till 2021.

Kommunens beredningsgrupp som arbetat med jubileet anser att staden bör använda firandet av födelsedagen såsom en kraftsamling för att vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen som en stark region i Europa. Samtidigt ges möjlighet för hela Sverige och framförallt Göteborgsregionen att synas i Europa och världen.

Hela stan ska ha möjlighet att fira, stadsdelarna bör tidigt involveras. Resultatet av 400-årsjubileet bör ge avtryck som håller i framtiden och skapa förutsättningar för någonting nytt och positivt för stan.

Beredningsgruppen har diskuterat olika former av böcker. Varje generation bör skriva sin egen historia. Finansiering kan ske genom befintliga fonder.

Beredningsgruppen är positiv till att olika delar av staden kan involveras i jubileumsplaneringen. Dessutom har beredningsgruppen diskuterat en projektfond specifikt för 400-årsjubileet som författare, forskare och studenter kan söka medel från för att bedriva projekt eller skriva böcker med anledning av firandet.

Göteborg & Co, som fått kommunens uppdrag att ta fram en jubileumsplan med vision, mål, strategier, aktiviteter och projekt ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag för hur arbetet kan gå vidare under år 2011. Målet bör enligt beredningsgruppen utgå från de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, ekonomiska, sociala och ekologiska.

Sociala resursförvaltningen har av kommunfullmäktige fått ett uppdrag S2020 (socialt hållbar utveckling" år 2020) vars syfte är att se till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi.

Detta innebär att den underifrån kommande sociala kraften inte får förbises.

medborgarkraften.com
vill med detta bidrag till jubileet initiera medborgarna att ta aktiv del i förberedelserna
och genomförandet av Göteborgs 400-årsjubileum.

Med utgångspunkt från Google/Panoramio kartor visas representativa delar av Göteborg. Dessa berikas med fotobilder med medborgarnas kommentarer och syn på hållbar stadsutveckling till jubileet. Med Googles översättningsmöjligheter når kommentarerna ut till hela världen. Kommentarerna blir till gagn för utarbetandet av jubileumsplanens visioner, mål, strategier och aktiviteter.


För att avge kommentarer lklicka på bilder tagna av sign arnepe1i två steg så att den stora Panormaiobilden visas. Registrera er och kommentera! Google earth kan användas om zoomning till rätt områden utförs!

medborgarkraften.com/arnepe1

.

 

 

eXTReMe Tracker