..

GÖTEBORGS FRAMTID
Hållbar stadsutveckling... Tillbakablick-nutid-framtid

.
....
Läs om Göteborg 400 år!

Besök plattformarna! .....

. 
.pk25
........
.MEDBORGARKRAFTEN
..FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
  

Göteborgs framtid; Länkar

Göteborgs 300-årsjubileum satte Göteborg
på kartan och medverkade till att Göteborgs industrier fann nya marknader.
I Göteborg är det mycket på gång som kan förverkligas till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 och ge riktlinjer för stans utveckling på ett hållbart sätt. Läs mer nedan!

Nedan länkas till några aktuella processkonstverk.

KLICKBILD
DE 10 STADSDELARNA
........
 KLICKBILD
PLATSER OCH OMRPDEN
  
 
 
.
PK nr 23 Göteborgs framtidH
.
PK nr 25 Gbg:s 400-årsjubileum
.
PK nr24 Den goda staden
.
PK nr 06 Livsstilssamhället
.
PK nr 22 Heden
.
PK nr 15 Älvstaden


STATISTISK BESKRIVNING
AV 10 NYA SDN

AKTUELLT:. FRIHAMNEN! ..... PILOTSTADSDEL

.
PK nr 11 Gullbergsvass
.
PK nr 8 Medborgarkraften i Älvsborg

..

kontakt

Processkonst
© Arne Person

 
 
 
 Inför Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborgs 300-årsjubileum satte Göteborg på kartan och medverkade till att Göteborgs industrier fann nya marknader. I Göteborg är det mycket på gång som kan förverkligas till 2021.

Kommunens beredningsgrupp som arbetat med jubileet anser att staden bör använda firandet av födelsedagen såsom en kraftsamling för att vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen som en stark region i Europa. Samtidigt ges möjlighet för hela Sverige och framförallt Göteborgsregionen att synas i Europa och världen.

Hela stan ska ha möjlighet att fira, stadsdelarna bör tidigt involveras. Resultatet av 400-årsjubileet bör ge avtryck som håller i framtiden och skapa förutsättningar för någonting nytt och positivt för stan.

Beredningsgruppen har diskuterat olika former av böcker. Varje generation bör skriva sin egen historia. Finansiering kan ske genom befintliga fonder.

Beredningsgruppen är positiv till att olika delar av staden kan involveras i jubileumsplaneringen. Dessutom har beredningsgruppen diskuterat en projektfond specifikt för 400-årsjubileet som författare, forskare och studenter kan söka medel från för att bedriva projekt eller skriva böcker med anledning av firandet.

Göteborg & Co, som fått kommunens uppdrag att ta fram en jubileumsplan med vision, mål, strategier, aktiviteter och projekt ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag för hur arbetet kan gå vidare under år 2011. Målet bör enligt beredningsgruppen utgå från de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, ekonomiska, sociala och ekologiska.

Sociala resursförvaltningen har av kommunfullmäktige fått ett uppdrag S2020 (socialt hållbar utveckling" år 2020) vars syfte är att se till att sociala frågor tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi.

Detta innebär att den underifrån kommande sociala kraften inte får förbises.

medborgarkraften.com
vill med detta bidrag till jubileet initiera medborgarna att ta aktiv del i förberedelserna
och genomförandet av Göteborgs 400-årsjubileum.

Med utgångspunkt från Google/Panoramio kartor visas representativa delar av Göteborg. Dessa berikas med fotobilder med medborgarnas kommentarer och syn på hållbar stadsutveckling till jubileet. Med Googles översättningsmöjligheter når kommentarerna ut till hela världen. Kommentarerna blir till gagn för utarbetandet av jubileumsplanens visioner, mål, strategier och aktiviteter.


För att avge kommentarer lklicka på bilder tagna av sign arnepe1i två steg så att den stora Panormaiobilden visas. Registrera er och kommentera! Google earth kan användas om zoomning till rätt områden utförs!

medborgarkraften.com/arnepe1


.

 
 

 

eXTReMe Tracker