.......... ....HASSP-GRUPPEN
........................

.......

::::::
{1}

. . ...HASSP-GRUPPEN
........... .............P

....... ..........


 

BAKGRUND

Inom organisationen Staden Vi Vill Ha startades 2015 en arbetsgrupp med namnet HASSP-gruppen.

Orsaken till detta var kommunfullmäktiges positiva svar på en holistisk Social Science Park som var en av huvudpunkterna i Medborgaragendan 2014.

Tidigare hade förslag på Social Science Park insänts som förslag till Göteborg 400år.

För att få så lite byråkrati som möjligt bestämdes under 2015 att gruppen skulle arbeta helt fritt.

Medborgarkraften som initierat idén kom att bli ett värdefullt stöd i utvecklingen av idén.

Olika lägen för en sådan prövades som Heden och Frihamnen med ringa framgång.

Genom deltagande i Vetenskapsfestivalen kom Lindholmen att uppmärksammas.

Lindholmen Science Park, Karlastaden
med Klaratornet och Kv Propellern syntes tillsammans med HASSP kunna bli ett
intressant kunskapcentrum för Regionen.

 

AKTUELLT

Diverse möten med kommunen, fastighetsägare
samt deltagande i kommunens STUP = Stadsutvecklingsprogram för Lindholmen har nu lett till ett utkast till program för etablerandet av en HASSP inom Lindholmen som förhhoppningsvis ska leda till att hela regionen blir involverade och att lokala HASSP etableras i stadsdelarna som kan stimulera till lokala aktiviteter och ett diversifierat näringsliv och livsstilar.

 

PROGRAMMET

Utkastet kommer att presenteras under
vintern 2017 och bearbtas för att kunna
fullföljas under året.

..................... ......___________________

Tillbaka!

 

  {5}

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker