...COLLABORATORY .. .THINK SPACE
 
  STADEN VI VILL HA
.HASSP/MEDBORGARKRAFTEN o SVVH
...HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
    MEDBORGARKRAFTEN
..................................... .PROCESSKONSTVERK PK 41
-BLI DELAKTIG!
 
   

LÄNKAR

START
KONTAKTER KALENDER .AKTUELLT KONTAKT
COLLABORATORY
MODELLEN
BILDSPEL
ENKÄT
VETENSKAPS-F
KONTAKT
SVVH
MEDBOR GAR-
AGENDA
OCH SVAR
PROJEKT-
GRUPPER
KONTAKT
MEDBORGARKRAFTEN
BIDRAG
GBG 400 ÅR
SYNPUNKTER
PÅ FRIHAMNEN
STRATEGIER PÅ GÅNG! .NYHETER START
COLLABORATORY
START
FUTURE CITY LAB
MODELLERNA
FÖRKLARINGAR
START
SVVH
PROCESSKONST
NR 41 HASSP
HISTORIK START
MEDBORGARKRAFTEN
PROCESSKONST
ALLA
MANDALA
VASASTADEN
PLATTFORMAR "HOLISM" PLATTFORMAR "STORA" PLATTFORMAR "SPECIAL" ..PLATTFORMAR "SPECIAL"
 


B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
RHÄR KOMMER SUCCESSIVT ATT INFÖRAS BILDER OCH TEXTER OM INKLUDERADE
PLATTFORMAR, ORGANISATIONER
OCH MEDBORGARE SAMT LÄNKAR TILL DEM.

HASSP
HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK

Alla plattformar och forum i samverkan för hållbar samhällsutveckling.

Förslag: Parken inordnas i Jubileumsparken i Frihamnen för att stärka regionkärnan och hela staden.

HISTORIK

SYFTE
GENOM EN GEMENSAM NEUTRAL PLATTFORM ÖPPNA UPP FÖR SAMVERKAN OCH BALANSERING FÖR HÅLLBAR SÅVÄL INRE SOM YTTRE SAMHÄLLSUTVECKLING.

 

.
jorden

MILJÖPLATTFORM

EKONOMIPLATTFORM

SOCIALPLATTFORM

KONSTPLATTFORM

KULTURPLATTFORM

QUINTA ESSENTIA


  .
CIVILSAMHÄLLET

MEDBORGARKRAFTEN

STADEN VI VILL HA

COLLABORATORY

OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN
...................INRE OMSTÄLLNING
.......................YTTRE OMSTÄLLNING


CIVILSAMHÄLLET se social plattform!

NÄRINGSLIVET

FÖRETAGSKLIMATET

V.SVENSKA HANDELSKAMMAREN

FASTIGHETSÄGARE
SERNEKE, JM, WALLENSTAM

 


AKADEMIN

CMB
GU-MOD
CHALMERS

SCIENCE PARKS

LINDHOLMEN
JOHANNEBERG
SAHLGRENSKA

OFFENTLIGA

SOCIAL RESURSFÖRV. ..S2020

BUSINESS REGION GBG

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

VINNOVA

B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
R

VIDEOS
. ... ..

BLÄDDRA
.. .....
.
BLÄDDRA
  . ..............
.BLÄDDRA
 
.BLÄDDRA
  H2O ......... .
.BLÄDDRA
BALLONGFÄRD SMART LÅGBRO MEDBORGARAGENDAN ÖVERLÄMNAS MÖLNDAL
KOMMUNENS PROGRAM LINJÄRT DELTAGANDE

PROGRAM

HASSP:S FÖRSLAG TILL PROCESS PARALLELLT DELTAGANDE
 
  Typ serie!

R1 Lekfullt lärande
år 2015
R2 Utvalda specialgupper
år 2016- 2019
R2 Allmänheten
år 2019-2021

Typ parallell!

R1 + R2 + R3 År 2015 -2021
DVS

Lekfullt+
Utvalda
+Allmänheten

Parallellt från år 2015 i en
process där
jubileumsåret är
ett steg i processen.


 
SÖK A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z Å Ä Ö