...COLLABORATORY .. .THINK SPACE
 
  STADEN VI VILL HA
.HASSP/MEDBORGARKRAFTEN o SVVH
...HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
    MEDBORGARKRAFTEN
..................................... .PROCESSKONSTVERK PK 41
-BLI DELAKTIG!
 
   
LÄNKAR
KONTAKTER KALENDER .AKTUELLT       KONTAKT
SVVH
MEDBOR GAR-
AGENDA
OCH SVAR
PROJEKT-
GRUPPER
 
STRATEGIER PÅ GÅNG! .NYHETER
    START
SVVH
PROCESSKONST
NR 41 HASSP
HISTORIK    
PROCESSEN MEDBORGARSTÄMMA WORKSHOP .SOCIAL SCIENCE PARK
 


B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
R

..

,

 

 


Modell på Röhsska under kulturnatta 2013Fyra kvarter symboliserande marknaden, ekologin, sociala och kultur/konst meden kraftbalanserande mötesplats i centrum.Varje gård innehåller verktyg för utveckling av sitt tema.

 

.

..

 


.
Agenda

 

...

Workshops
 .

Välfärd - Ekonomi
-

B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
R

VIDEOS
. ... ..

....

BLÄDDRA
.. .....
.
BLÄDDRA
  . ..............
.BLÄDDRA
 
.BLÄDDRA
  H2O ......... .
.BLÄDDRA
BALLONGFÄRD SMART LÅGBRO MEDBORGARAGENDAN ÖVERLÄMNAS MÖLNDAL
KOMMUNENS PROGRAM LINJÄRT DELTAGANDE
HASSP:S FÖRSLAG TILL PROCESS PARALLELLT DELTAGANDE

 

R1 Lekfullt lärande
år 2015
R2 Utvalda specialgupper
år 2016- 2019
R2 Allmänheten
år 2019-2021
 
R1 + R2 + R3 År 2015 -2021
DVS
Lekfullt + Utvalda + Allmänheten
(Aktiva, passiva och följsamma)
parallellt från år 2015 i en process där
jubileumsåret är ett steg i processen.

PROGRAM