...COLLABORATORY .. .THINK SPACE
 
  STADEN VI VILL HA
.HASSP/MEDBORGARKRAFTEN o SVVH
...HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
    MEDBORGARKRAFTEN
..................................... .PROCESSKONSTVERK PK 41
-BLI DELAKTIG!
 
   
LÄNKAR
KONTAKTER KALENDER .AKTUELLT KONTAKT
COLLABORATORY
MODELLEN
BILDSPEL
ENKÄT
VETENSKAPS-F
KONTAKT
SVVH
MEDBOR GAR-
AGENDA
OCH SVAR
PROJEKT-
GRUPPER
KONTAKT
MEDBORGARKRAFTEN
BIDRAG
GBG 400 ÅR
SYNPUNKTER
PÅ FRIHAMNEN
STRATEGIER PÅ GÅNG! .NYHETER START
COLLABORATORY
START
FUTURE CITY LAB
MODELLERNA
FÖRKLARINGAR
START
SVVH
PROCESSKONST
NR 41 HASSP
HISTORIK START
MEDBORGARKRAFTEN
PROCESSKONST
ALLA
MANDALA
VASASTADEN
PROCESSEN MEDBORGARKRAFTEN HASSP/STADEN VI VILL HA ..COLLABORATORY/FCL
 


B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
R......

Gaveln i Olskroken försöker visa en hållbar utveckling där ständiga innovtioner omhänder-tas färädlas, marknadsförs, ifrågasätts och förkastas för nya lösningari .i en spiralformad process mot en okänd framtid.

 

.

Jag tänker innovativt

 


 

 Jag tänker lateralt

 

X

Jag har en idé

B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
R

VIDEOS
. ... ..

BLÄDDRA
.. .....
.
BLÄDDRA
  . ..............
.BLÄDDRA
 
.BLÄDDRA
  H2O ......... .
.BLÄDDRA
BALLONGFÄRD SMART LÅGBRO MEDBORGARAGENDAN ÖVERLÄMNAS MÖLNDAL
KOMMUNENS PROGRAM LINJÄRT DELTAGANDE
HASSP:S FÖRSLAG TILL PROCESS PARALLELLT DELTAGANDE

 

R1 Lekfullt lärande
år 2015
R2 Utvalda specialgupper
år 2016- 2019
R2 Allmänheten
år 2019-2021
 
R1 + R2 + R3 År 2015 -2021
DVS
Lekfullt + Utvalda + Allmänheten
(Aktiva, passiva och följsamma)
parallellt från år 2015 i en process där
jubileumsåret är ett steg i processen.

PROGRAM