...COLLABORATORY .. .THINK SPACE
 
  STADEN VI VILL HA
.HASSP/MEDBORGARKRAFTEN o SVVH
...HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
    MEDBORGARKRAFTEN
..................................... .PROCESSKONSTVERK PK 41
-BLI DELAKTIG!
 
   
LÄNKAR
KONTAKTER KALENDER .AKTUELLT KONTAKT
MEDBORGARKRAFTEN
BIDRAG
GBG 400 ÅR
SYNPUNKTER
PÅ FRIHAMNEN
KONTAKT
SVVH
MEDBOR GAR-
AGENDA
OCH SVAR
PROJEKT-
GRUPPER
KONTAKT
COLLABORATORY
MODELLEN
BILDSPEL
ENKÄT
VETENSKAPS-F
STRATEGIER PÅ GÅNG! .NYHETER START
MEDBORGARKRAFTEN
PROCESSKONST
ALLA
MANDALA
VASASTADEN
START
SVVH
PROCESSKONST
NR 41 HASSP
HISTORIK START
COLLABORATORY
START
FUTURE CITY LAB
MODELLERNA
FÖRKLARINGAR
PROCESSEN ...PROJEKT STENSTADEN MEDBORGARKRAFTEN ...HASSP/SVVH ..HASSP-GRUPPEN
 


B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
R


.

Göteborgs tre Science Park plus
Social Science Park blir en HASSP,
Dvs en holistisk park

 

.

.Mandala
Helhet

 


.Yin o Yang

Jämlikhet 
Spiral
Process

..

 ..

 


Cirkel

 

B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
R

VIDEOS
. ... ..

BLÄDDRA
.. .....
.
BLÄDDRA
  . ..............
.BLÄDDRA
 
.BLÄDDRA
  H2O ......... .
.BLÄDDRA
BALLONGFÄRD SMART LÅGBRO MEDBORGARAGENDAN ÖVERLÄMNAS MÖLNDAL
KOMMUNENS PROGRAM
HASSP:S FÖRSLAG TILL PROCESS

 

R1 Lekfullt lärande
år 2015
R2 Utvalda specialgupper
år 2016- 2019
R2 Allmänheten
år 2019-2021
 
R1 + R2 + R3 År 2015 -2021
DVS
Lekfullt + Utvalda + Allmänheten
(Aktiva, passiva och följsamma)
parallellt från år 2015 i en process där
jubileumsåret är ett steg i processen.

PROGRAM