..
..
  STADEN VI VILL HA
.HASSP/MEDBORGARKRAFTEN o SVVH
...HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
    MEDBORGARKRAFTEN
..................................... .PROCESSKONSTVERK PK 41
-BLI DELAKTIG!
 
   
LÄNKAR
DEFINITION
HUVUDMENY
LÄGE FRIHAMNEN
MODELLER
VETENSKAPSFESTIVALEN
HASSP-GRUPPEN
PLATTFORMAR EMBRYOT
HISTORIK AKTUELLT LÄGE.LINDHOLMEN ENKÄT
OM
FÖRDELNING
MÖTEN   STADSDELARNA
.....BLI DELAKTIG I DEN FÖR ALLA STÄNDIGT UTVECKLINGSBARA SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN!  
 


 


 ........LÄGE: Frihamnen

,


Ur Programmet

Stadsparken – Jubileumsparken
I Frihamnen föreslås en ny stadspark där målgruppen är hela staden.
Parken ska vara unik och attraktiv och ha en tydligt särpräglad karaktär
för att kunna locka många människor från hela staden som alla
har olika behov av aktivitet. Storleken på parken är viktig då tillfälliga
evenemang, men även mer fasta attraktioner, fartfyllda platser och en
stunds lugn och ro ska rymmas.
Stadsparken ska rymma många funktioner. Några viktiga är: öppna
ytor för spontanaktivitet och medborgarinitiativ och evenemang, möjlighet
för promenad/löpning, utblickar, lek- och idrottsmöjligheter,
fartfyllda platser, lugn och ro, vattenkontakt och vattenupplevelse -
aktiviteter längs med och i vattnet. Stadsparkerna ska även rymma ett
rikt växt- och djurliv. I Frihamnen kommer stadsparken även fungera
som stadsdelspark för de boende i stadsdelen. Den ska rymma mötesplatser
för lek, picknick, vila samt möjlighet till promenad/motion.

 

ReGiOnen sKa Mötas i KäRnan
Kärnan är tyngdpunkten i den lokala arbetsmarknadsregionen och är viktig
för den regionala utvecklingen. Den erbjuder arbetstillfällen, kulturupplevelser,
service och mötesplatser. Ju större den regionala kärnan är, desto fler möjligheter
finns för regionen, inte bara inom landet utan även internationellt. Kärnan
förväntas
växa, och om den ska kunna göra det på ett hållbart sätt behöver
regionen och
kärnan komma närmare varandra. Älvstaden ligger mitt i den
regionala kärnan och
ska bidra till en sådan utveckling. 

BILDER UR PROGRAM
(Källa: Göteborgs Stad)

.....