..
..
  STADEN VI VILL HA
.HASSP/MEDBORGARKRAFTEN o SVVH
...HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
    MEDBORGARKRAFTEN
..................................... .PROCESSKONSTVERK PK 41
-BLI DELAKTIG!
 
   
LÄNKAR
DEFINITION
HUVUDMENY
LÄGE FRIHAMNEN
MODELLER
VETENSKAPSFESTIVALEN
HASSP-GRUPPEN
PLATTFORMAR EMBRYOT
HISTORIK AKTUELLT LÄGE.LINDHOLMEN
ENKÄT
OM
FÖRDELNING
MÖTEN   STADSDELARNA
.....BLI DELAKTIG I DEN FÖR ALLA STÄNDIGT UTVECKLINGSBARA SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN!  
 


 


 


HISTORIK

,

BAKGRUND
Inom organisationen Staden Vi Vill Ha startades 2015 en arbetsgrupp med namnet HASSP-gruppen. Orsaken till detta var kommunfullmäktiges positiva svar på en holistisk Social Science Park som var en av huvudpunkterna i Medborgaragendan 2014.

Tidigare hade förslag på Social Science Park insänts som förslag till Göteborg 400år. För att få så lite byråkrati som möjligt bestämdes under 2015 att gruppen skulle arbeta helt fritt. Medborgarkraften som initierat idén kom att bli ett värdefullt stöd i utvecklingen av idén.

Olika lägen för en sådan prövades som Heden och Frihamnen med ringa framgång.

Genom deltagande i Vetenskapsfestivalen kom Lindholmen att uppmärksammas.

Lindholmen Science Park, Karlastaden, Karlatornet och Kv Propellern kan med HASSP inkluderad bli ett intressant kunskapscentrum för Regionen.

AKTUELLT
Diverse möten med kommunen, fastighetsägare inom Lindholmen som förhoppningsvis ska leda till att hela regionen blir involverade
och att lokala HASSP etableras i stadsdelarna som kan stimulera till lokala aktiviteter och ett diversifierat näringsliv och livsstilar.
Deltagande i kommunens STUP = Stadsutvecklingsprogram för Lindholmen har nu lett till ett utkast till program för etablerandet av en HASSP.

PROGRAMMET
Utkastet kommer att presenteras under vintern 2017 och bearbtas för att kunna fullföljas under året.