...COLLABORATORY .. .THINK SPACE
.  
  STADEN VI VILL HA
.HASSP/MEDBORGARKRAFTEN o SVVH
...HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
    MEDBORGARKRAFTEN
-BLI DELAKTIG!
 
   

LÄNKAR

START
KONTAKTER KALENDER .AKTUELLT KONTAKT
COLLABORATORY
MODELLEN
BILDSPEL
ENKÄT
VETENSKAPS-F
KONTAKT
SVVH
MEDBOR GAR-
AGENDA
OCH SVAR
PROJEKT-
GRUPPER
KONTAKT
MEDBORGARKRAFTEN
BIDRAG
GBG 400 ÅR
SYNPUNKTER
PÅ FRIHAMNEN
STRATEGIER PÅ GÅNG! .NYHETER START
COLLABORATORY
START
FUTURE CITY LAB
MODELLERNA
FÖRKLARINGAR
START
SVVH
PROCESSKONST
NR 41 HASSP
HISTORIK START
MEDBORGARKRAFTEN
PROCESSKONST
ALLA
MANDALA
VASASTADEN
PROCESSEN MEDBORGARKRAFTEN HASSP/STADEN VI VILL HA ..COLLABORATORY/FCL
 


B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
R

,
H
ASSP ingår i ett processkonstverk.
Demokratin utvecklas i
en spiralformad
process mot en okänd framtid.

 

.

Medborgarkraften driver en
demokratiutveckling mot större delaktighet.

  .


HASSP-gruppen
har
huvud
ansvaret för HASSP processen.
 
F
uture City Lab,Collaboratory och förslag
till platsbyggeri i Frihamnen tolkar idén.

B
I
L
D
L
Ä
N
K
A
R


D
E
L
T
A
G
A
R
EVIDEOS
. ... ..

BLÄDDRA
.. .....
.
BLÄDDRA
  . ..............
.BLÄDDRA
 
.BLÄDDRA
  H2O ......... .
.BLÄDDRA
BALLONGFÄRD SMART LÅGBRO MEDBORGARAGENDAN ÖVERLÄMNAS MÖLNDAL
KOMMUNENS PROGRAM LINJÄR DELAKTIGHET

PROGRAM

HASSP:S FÖRSLAG TILL PROCESS PARALLELL DELAKTIGHET
 
  Typ serie!

R1 Lekfullt lärande
år 2015
R2 Utvalda specialgupper
år 2016- 2019
R2 Allmänheten
år 2019-2021

Typ parallell!

R1 + R2 + R3 År 2015 -2021
DVS

Lekfullt+
Utvalda
+Allmänheten

Parallellt från år 2015 i en
process där
jubileumsåret är
ett steg i processen.


 
SÖK A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z Å Ä Ö